รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสมุทรสงคราม

จังหวัดสมุทรสงคราม เป็น 1 ใน 21 จังหวัดของภาคกลาง แบ่งการปกครองออกเป็น 3 อำเภอ 36 ตำบล 284 หมู่บ้าน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 36 แห่ง แบ่งออกเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลนคร 0 แห่ง เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาลตำบล 6 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 26 แห่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้


ตลาดร่มหุบในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสมุทรสงคราม

1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง

 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

2. เทศบาลเมือง 1 แห่ง

 • เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

3. เทศบาลตำบล 8 แห่ง

 • เทศบาลตำบลบางจะเกร็ง
 • เทศบาลตำบลกระดังงา
 • เทศบาลตำบลบางนกแขวก
 • เทศบาลตำบลบางกระบือ
 • เทศบาลตำบลบางยี่รงค์
 • เทศบาลตำบลอัมพวา
 • เทศบาลตำบลเหมืองใหม่
 • เทศบาลตำบลสวนหลวง

4. องค์การบริหารส่วนตำบล 26 แห่ง

 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลลาดใหญ่
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมใหญ่
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลจอมปลวก
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางสะแก
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะโนรา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองใหม่
 • องค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางนางลี่
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่
 • องค์การบริหารส่วนตำบลปลายโพงพาง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม


รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสมุทรสงคราม แยกรายอำเภอ

1. อำเภอเมืองสมุทรสงคราม : 11 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 1 เทศบาลตำบล, 9 อบต.)

 • เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
 • เทศบาลตำบลบางจะเกร็ง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลลาดใหญ่
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมใหญ่
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก
2. อำเภอบางคนที : 11 แห่ง (4 เทศบาลตำบล, 7 องค์การบริหารส่วนตำบล)
 • เทศบาลตำบลกระดังงา
 • เทศบาลตำบลบางนกแขวก
 • เทศบาลตำบลบางกระบือ
 • เทศบาลตำบลบางยี่รงค์
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลจอมปลวก
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางสะแก
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะโนรา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม
3. อำเภออัมพวา : 13 แห่ง (3 เทศบาลตำบล, 10 องค์การบริหารส่วนตำบล)

 • เทศบาลตำบลอัมพวา
 • เทศบาลตำบลเหมืองใหม่
 • เทศบาลตำบลสวนหลวง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองใหม่
 • องค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางนางลี่
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่
 • องค์การบริหารส่วนตำบลปลายโพงพาง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม


ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------



อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ