แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร | ข้อมูลแขวง พื้นที่ ประชากร รหัสไปรษณีย์ สถานที่ติดต่อ

แขวงพระบรมมหาราชวัง เป็น 1 ในจำนวน 12 แขวงของเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเขตอนุรักษ์เมืองเก่า มีสถานสำคัญทางประวัติศาสตร์และสถานที่ราชการที่สำคัญมากมาย เช่น พระบรมมหาราชวัง พระราชวังสราญรมย์ สนามหลวง วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โรงละครแห่งชาติ ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร กระทรวงกลาโหม โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ และ โรงเรียนราชินี เป็นต้น

แขวงพระบรมมหาราชวังนอกจากจะเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญมากมายแล้ว ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานครที่เป็นที่รู้จัก และมีชื่อเสียงไปทั่วโลก โดยมีนักท่องเที่ยวทั่วโลกเข้ามาเยี่ยมชมในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก

อาณาเขต


ภาพแสดงที่ตั้งแขวงพระบรมมหาราชวัง

ข้อมูลสำคัญของแขวงพระบรมมหาราชวัง


สถานที่ติดต่อ

สำนักงานเขตพระนคร เลขที่ 78 ซอยสามเสน 3 (วัดสามพระยา) ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทรศัพท์ : 02 281 5370


แผนที่แขวงพระบรมมหาราชวังความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ