แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร | ข้อมูลแขวง พื้นที่ ประชากร รหัสไปรษณีย์ สถานที่ติดต่อ

แขวงเสาชิงช้า เป็น 1 ในจำนวน 12 แขวงของเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เป็นแขวงที่มีขนาดเล็ก โดยมีสภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นเขตการค้า เขตโบราณสถาน และแหล่งที่อยู่อาศัยที่หนาแน่นมาก มีสถานที่สำคัญ ๆ หลายแหล่ง เช่น วัดสุทัศเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร และเสาชิงช้าเป็นต้น โดยชื่อเขตตั้งชื่อตามเสาชิงช้า ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ประกอบพิธีโล้ชิงช้าในพระราชพิธีตรียัมพวาย (ตรีปวาย) ของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ตั้งอยู่หน้าวัดสุทัศน์เทพวราราม และลานหน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร หรือลานคนเมือง ใกล้กับเทวสถานโบสถ์พราหมณ์

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับแขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับแขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร
  • ทิศใต้ ติดต่อกับแขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับแขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร


ภาพแสดงที่ตั้งแขวงเสาชิงช้า


ข้อมูลสำคัญของแขวงเสาชิงช้า


สถานที่ติดต่อ

สำนักงานเขตพระนคร เลขที่ 78 ซอยสามเสน 3 (วัดสามพระยา) ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทรศัพท์ : 0 2628 9066


แผนที่แขวงเสาชิงช้าความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ