77 จังหวัดในประเทศไทย เรียงตามจำนวนประชากร 2565 (ล่าสุด)

ประเทศไทยมีประชากรทั้งหมดจำนวน 66,090,475 คน แบ่งเป็นผู้ชาย 31,755,032 คน ผู้หญิง 33,351,449 คน และบุคคลที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทยอีกจำนวน 983,994 คน (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2565, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย) อยู่ในอันดับที่ 20 ของโลก 

ประชากรของประเทศไทยนั้นมีหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ เช่น ไทยสยาม ไทยอีสาน ชาวไทยวน ไทยเชื้อสายจีน ไทยเชื้อสายเปอร์เซีย ไทยเชื้อสายเขมร ไทยเชื้อสายมลายู ไทยเชื้อสายมอญ รวมถึงกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยภูเขา เช่น กระเหรี่ยง ม้ง (แม้ว) เย้า (เมี่ยน) ลีซู (ลีซอ) ลาหู่ (มูเซอ) อาข่า (อีก้อ) ลัวะ ถิ่น ขมุ จีนฮ่อ ตองซู คะฉิ่น และปะหล่อง เป็นต้น ประชากรไทยทั้งที่อาศัยอยูนพื้นราบและที่ราบสูงได้กระจัดกระจายอยู่ตามจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ทำให้จังหวัดต่าง ๆ ของประเทศไทยมีจำนวนประชากรที่แตกต่างกันดังนี้ ...

77 จังหวัดในประเทศไทย เรียงตามจำนวนประชากร

อันดับ
จังหวัด
         ประชากร (คน)
    1 กรุงเทพมหานคร 5,494,932
    2 จังหวัดนครราชสีมา 2,630,058
    3 จังหวัดอุบลราชธานี 1,869,806
    4 จังหวัดเชียงใหม่ 1,792,474
    5 จังหวัดขอนแก่น 1,784,641
    6 จังหวัดชลบุรี 1,594,758
    7 จังหวัดบุรีรัมย์ 1,576,915
    8 จังหวัดอุดรธานี 1,563,048
    9 จังหวัดนครศรีธรรมราช 1,545,147
   10 จังหวัดศรีสะเกษ 1,454,730
   11 จังหวัดสงขลา 1,431,063
   12 จังหวัดสุรินทร์ 1,372,910
   13 จังหวัดสมุทรปราการ 1,360,227
   14 จังหวัดเชียงราย 1,299,636
   15 จังหวัดนนทบุรี 1,295,916
   16 จังหวัดร้อยเอ็ด 1,291,131
   17 จังหวัดปทุมธานี 1,201,532
   18 จังหวัดสกลนคร 1,145,187
   19 จังหวัดชัยภูมิ 1,117,925
   20 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1,073,663
   21 จังหวัดนครสวรรค์ 1,028,814
   22 จังหวัดเพชรบูรณ์ 973,386
   23 จังหวัดกาฬสินธุ์ 970,101
   24 จังหวัดมหาสารคาม 944,605
   25 จังหวัดนครปฐม 921,882
   26 จังหวัดกาญจนบุรี 894,283
   27 จังหวัดราชบุรี 865,807
   28 จังหวัดพิษณุโลก 844,494
   29 จังหวัดสุพรรณบุรี 830,695
   30 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา820,417
   31 จังหวัดนราธิวาส814,121
   32 จังหวัดระยอง 759,386
   33 จังหวัดลพบุรี 735,293
   34 จังหวัดปัตตานี 732,955
   35 จังหวัดฉะเชิงเทรา 726,687
   36 จังหวัดลำปาง 718,790
   37 จังหวัดนครพนม 716,647
   38 จังหวัดกำแพงเพชร 708,775
   39 จังหวัดตาก 684,140
   40 จังหวัดสระบุรี 638,582
   41 จังหวัดตรัง 638,206
   42 จังหวัดเลย 637,341
   43 จังหวัดสมุทรสาคร 589,428
   44 จังหวัดสุโขทัย 581,652
   45 จังหวัดสระแก้ว 562,816
   46 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 553,298
   47 จังหวัดยะลา 545,913
   48 จังหวัดจันทบุรี 536,144
   49 จังหวัดยโสธร 531,599
   50 จังหวัดพิจิตร 525,944
   51 จังหวัดพัทลุง 521,619
   52 จังหวัดหนองคาย 515,795
   53 จังหวัดชุมพร 509,385
   54 จังหวัดหนองบัวลำภู 508,325
   55 จังหวัดปราจีนบุรี 497,778
   56 จังหวัดเพชรบุรี 482,950
   57 จังหวัดกระบี่ 480,057
   58 จังหวัดน่าน 474,539
   59 จังหวัดพะเยา 461,431
   60 จังหวัดอุตรดิตถ์ 442,949
   61 จังหวัดแพร่ 430,669
   62 จังหวัดบึงกาฬ 421,684
   63 จังหวัดภูเก็ต 417,891
   64 จังหวัดลำพูน 399,557
   65 จังหวัดอำนาจเจริญ 375,382
   66 จังหวัดมุกดาหาร 351,588
   67 จังหวัดอุทัยธานี 326,860
   68 จังหวัดสตูล 325,303
   69 จังหวัดชัยนาท 318,308
   70 จังหวัดแม่ฮ่องสอน 286,786
   71 จังหวัดอ่างทอง 272,587
   72 จังหวัดพังงา 267,442
   73 จังหวัดนครนายก 260,406
   74 จังหวัดตราด 227,808
   75 จังหวัดสิงห์บุรี 202,797
   76 จังหวัดระนอง 194,226
   77 จังหวัดสมุทรสงคราม 189,453


กรุงเทพมหานคร จังหวัดที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศไทย


เกร็ดความรู้เพิ่มเติม
- จังหวัดที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศไทย คือ กรุงเทพมหานคร
- จังหวัดที่มีประชากรน้อยที่สุดในประเทศไทย คือ จังหวัดสมุทรสงคราม
- จังหวัดที่มีประชากรมากที่สุดในภาคเหนือ คือ จังหวัดเชียงใหม่
- จังหวัดที่มีประชากรน้อยที่สุดในภาคเหนือ คือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
- จังหวัดที่มีประชากรมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ จังหวัดนครราชสีมา
- จังหวัดที่มีประชากรน้อยที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ จังหวัดมุกดาหาร
- จังหวัดที่มีประชากรมากที่สุดในภาคกลาง คือ กรุงเทพมหานคร
- จังหวัดที่มีประชากรน้อยที่สุดในภาคกลาง คือ จังหวัดสมุทรสงคราม
- จังหวัดที่มีประชากรมากที่สุดในภาคใต้ คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช
- จังหวัดที่มีประชากรน้อยที่สุดในภาคใต้ คือ จังหวัดระนอง
- จังหวัดที่มีประชากรมากที่สุดในภาคตะวันออก คือ จังหวัดชลบุรี
- จังหวัดที่มีประชากรน้อยที่สุดในภาคตะวันออก คือ จังหวัดตราด
- จังหวัดที่มีประชากรมากที่สุดในภาคตะวันตก คือ จังหวัดกาญจนบุรี
- จังหวัดที่มีประชากรน้อยที่สุดในภาคตะวันตก คือ จังหวัดเพชรบุรี
- ภาคเหนือ มีประชากร 6,306,831 คน
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีประชากร 21,826,920 คน
- ภาคกลาง มีประชากร 20,112,101 คน
- ภาคใต้ มีประชากร 9,496,991 คน
- ภาคตะวันออก มีประชากร 4,932,399 คน
- ภาคตะวันตก มีประชากร 3,480,478 คน


ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ