77 จังหวัดในประเทศไทย เรียงตามจำนวนประชากร

ประเทศไทยมีประชากรทั้งหมดจำนวน 66,171,439 คน แบ่งเป็นผู้ชาย 31,829,467 คน ผู้หญิง 33,368,316 คน และบุคคลที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทยอีกจำนวน 973,656 คน (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2564, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย) อยู่ในอันดับที่ 20 ของโลก 

ประชากรของประเทศไทยนั้นมีหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ เช่น ไทยสยาม ไทยอีสาน ชาวไทยวน ไทยเชื้อสายจีน ไทยเชื้อสายเปอร์เซีย ไทยเชื้อสายเขมร ไทยเชื้อสายมลายู ไทยเชื้อสายมอญ รวมถึงกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยภูเขา เช่น กระเหรี่ยง ม้ง (แม้ว) เย้า (เมี่ยน) ลีซู (ลีซอ) ลาหู่ (มูเซอ) อาข่า (อีก้อ) ลัวะ ถิ่น ขมุ จีนฮ่อ ตองซู คะฉิ่น และปะหล่อง เป็นต้น ประชากรไทยทั้งที่อาศัยอยูนพื้นราบและที่ราบสูงได้กระจัดกระจายอยู่ตามจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ทำให้จังหวัดต่าง ๆ ของประเทศไทยมีจำนวนประชากรที่แตกต่างกันดังนี้ ...

77 จังหวัดในประเทศไทย เรียงตามจำนวนประชากร มีดังต่อไปนี้ ...

อันดับ
จังหวัด
         ประชากร (คน)
    1 กรุงเทพมหานคร 5,682,415
    2 จังหวัดนครราชสีมา 2,634,154
    3 จังหวัดอุบลราชธานี 1,868,519
    4 จังหวัดขอนแก่น 1,790,863
    5 จังหวัดเชียงใหม่ 1,789,385
    6 จังหวัดชลบุรี 1,583,672
    7 จังหวัดบุรีรัมย์ 1,579,805
    8 จังหวัดอุดรธานี 1,566,510
    9 จังหวัดนครศรีธรรมราช 1,549,344
   10 จังหวัดศรีสะเกษ 1,457,556
   11 จังหวัดสงขลา 1,431,536
   12 จังหวัดสุรินทร์ 1,376,230
   13 จังหวัดสมุทรปราการ 1,356,449
   14 จังหวัดเชียงราย 1,298,425
   15 จังหวัดร้อยเอ็ด 1,296,013
   16 จังหวัดนนทบุรี 1,288,637
   17 จังหวัดปทุมธานี 1,190,060
   18 จังหวัดสกลนคร 1,146,286
   19 จังหวัดชัยภูมิ 1,122,265
   20 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1,072,464
   21 จังหวัดนครสวรรค์ 1,035,028
   22 จังหวัดเพชรบูรณ์ 978,372
   23 จังหวัดกาฬสินธุ์ 975,570
   24 จังหวัดมหาสารคาม 948,310
   25 จังหวัดนครปฐม 922,171
   26 จังหวัดกาญจนบุรี 894,054
   27 จังหวัดราชบุรี 868,281
   28 จังหวัดพิษณุโลก 847,384
   29 จังหวัดสุพรรณบุรี 835,360
   30 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 820,512
   31 จังหวัดนราธิวาส809,660
   32 จังหวัดระยอง 751,343
   33 จังหวัดลพบุรี 739,473
   34 จังหวัดปัตตานี 729,581
   35 จังหวัดลำปาง 724,678
   36 จังหวัดฉะเชิงเทรา 724,178
   37 จังหวัดนครพนม 717,040
   38 จังหวัดกำแพงเพชร 712,143
   39 จังหวัดตาก 676,583
   40 จังหวัดสระบุรี 643,963
   41 จังหวัดตรัง 639,788
   42 จังหวัดเลย 638,732
   43 จังหวัดสมุทรสาคร 586,789
   44 จังหวัดสุโขทัย 585,352
   45 จังหวัดสระแก้ว 561,992
   46 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 553,171
   47 จังหวัดยะลา 542,314
   48 จังหวัดจันทบุรี 536,557
   49 จังหวัดยโสธร 533,394
   50 จังหวัดพิจิตร 529,395
   51 จังหวัดพัทลุง 522,541
   52 จังหวัดหนองคาย 516,843
   53 จังหวัดชุมพร 509,479
   54 จังหวัดหนองบัวลำภู 509,001
   55 จังหวัดปราจีนบุรี 495,325
   56 จังหวัดเพชรบุรี 482,875
   57 จังหวัดกระบี่ 479,351
   58 จังหวัดน่าน 475,875
   59 จังหวัดพะเยา 464,505
   60 จังหวัดอุตรดิตถ์ 446,148
   61 จังหวัดแพร่ 434,580
   62 จังหวัดบึงกาฬ 421,995
   63 จังหวัดภูเก็ต 418,785
   64 จังหวัดลำพูน 401,139
   65 จังหวัดอำนาจเจริญ 376,350
   66 จังหวัดมุกดาหาร 351,484
   67 จังหวัดอุทัยธานี 325,116
   68 จังหวัดสตูล 324,835
   69 จังหวัดชัยนาท 320,432
   70 จังหวัดแม่ฮ่องสอน 285,916
   71 จังหวัดอ่างทอง 274,763
   72 จังหวัดพังงา 268,016
   73 จังหวัดนครนายก 260,433
   74 จังหวัดตราด 228,376
   75 จังหวัดสิงห์บุรี 204,526
   76 จังหวัดระนอง 194,573
   77 จังหวัดสมุทรสงคราม 190,842


กรุงเทพมหานคร จังหวัดที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศไทย


เกร็ดความรู้เพิ่มเติม
- จังหวัดที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศไทย คือ กรุงเทพมหานคร
- จังหวัดที่มีประชากรน้อยที่สุดในประเทศไทย คือ จังหวัดสมุทรสงคราม
- จังหวัดที่มีประชากรมากที่สุดในภาคเหนือ คือ จังหวัดเชียงใหม่
- จังหวัดที่มีประชากรน้อยที่สุดในภาคเหนือ คือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
- จังหวัดที่มีประชากรมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ จังหวัดนครราชสีมา
- จังหวัดที่มีประชากรน้อยที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ จังหวัดมุกดาหาร
- จังหวัดที่มีประชากรมากที่สุดในภาคกลาง คือ กรุงเทพมหานคร
- จังหวัดที่มีประชากรน้อยที่สุดในภาคกลาง คือ จังหวัดสมุทรสงคราม
- จังหวัดที่มีประชากรมากที่สุดในภาคใต้ คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช
- จังหวัดที่มีประชากรน้อยที่สุดในภาคใต้ คือ จังหวัดระนอง
- จังหวัดที่มีประชากรมากที่สุดในภาคตะวันออก คือ จังหวัดชลบุรี
- จังหวัดที่มีประชากรน้อยที่สุดในภาคตะวันออก คือ จังหวัดตราด
- จังหวัดที่มีประชากรมากที่สุดในภาคตะวันตก คือ จังหวัดกาญจนบุรี
- จังหวัดที่มีประชากรน้อยที่สุดในภาคตะวันตก คือ จังหวัดเพชรบุรี
- ภาคเหนือ มีประชากร 6,341,973 คน
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีประชากร 21,826,920 คน
- ภาคกลาง มีประชากร 20,388,366 คน
- ภาคใต้ มีประชากร 9,290,708 คน
- ภาคตะวันออก มีประชากร 4,743,840 คน
- ภาคตะวันตก มีประชากร 3,381,719 คน


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...