จังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คือจังหวัดอะไร?

คำถาม ... จังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คือจังหวัดอะไร?

เฉลย ...
จังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คือ จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา (Nakhon Ratchasima) หรือที่รู้จักกันดีในชื่อเมืองโคราชนั้น ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานของประเทศไทย โดยเป็นจังหวัดแรกหรือประตูสู่อีสานเมื่อเราเดินทางไปจากภาคกลาง เป็นจังหวัดเก่าแก่จังหวัดหนึ่งของประเทศไทย เพราะพบหลักฐานระบุชื่อเมืองตั้งแต่รัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ หรือช่วงต้นของอาณาจักรอยุธยา แต่จากการขุดค้นทางประวัติศาสตร์พบว่าเมืองโคราชเป็นที่อยู่ของผู้คนมานานกว่า 3,000 ปีแล้ว


ที่ตั้งของจังหวัดนครราชสีมา


จังหวัดนครราชสีมามีพื้นที่ 20,493.964 ตารางกิโลเมตร หรือ 7,912.764 ตารางไมล์ หรือราว 12.8 ล้านไร่ ตั้งอยู่บนที่ราบสูงโคราช เป็นที่ตั้งของมรดกโลกทางธรรมชาติคืออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และอุทยานแห่งชาติทับลาน ซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติขนาดใหญ่ ทำให้โคราชมีพื้นที่ป่าถึง 2,297,735 ไร่ และเป็นแหล่งน้ำ 280,313 ไร่ จึงเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มาก เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชทุกชนิด


อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี วีรสตรีแห่งเมืองโคราช


โคราชเป็นจังหวัดที่มีประชากรมากที่สุดในภาคอีสานและเป็นอันดับสองของประเทศ โดยมีประชากรทั้งหมด 2,630,058 คน (2565, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย) อีกทั้งยังเป็นจังหวัดที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นจังหวัดที่มีความเจริญมากที่สุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากเป็นศูนย์กลางทั้งทางการค้า การลงทุน การเกษตรกรรม การอุตสาหกรรม การคมนาคมขนส่ง การศึกษา และการท่องเที่ยว


ปราสาทหินพิมาย โบราณสถานที่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยขอมโบราณ
ราวพุทธศตวรรษที่ 16 สมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1


จังหวัดนครราชสีมาแบ่งการปกครองออกเป็น 32 อำเภอ 289 ตำบล และ 3,743 หมู่บ้าน ดังนี้

 1. อำเภอเมืองนครราชสีมา : 25 ตำบล 234 หมู่บ้าน
 2. อำเภอด่านขุนทด : 16 ตำบล 225 หมู่บ้าน
 3. อำเภอบัวใหญ่ : 10 ตำบล 122 หมู่บ้าน
 4. อำเภอปักธงชัย : 16 ตำบล 215 หมู่บ้าน
 5. อำเภอพิมาย : 12 ตำบล 212 หมู่บ้าน
 6. อำเภอสีคิ้ว : 12 ตำบล 169 หมู่บ้าน
 7. อำเภอปากช่อง : 12 ตำบล 219 หมู่บ้าน
 8. อำเภอครบุรี : 12 ตำบล 152 หมู่บ้าน
 9. อำเภอจักราช : 8 ตำบล 109 หมู่บ้าน
 10. อำเภอโชคชัย : 10 ตำบล 132 หมู่บ้าน
 11. อำเภอโนนสูง : 16 ตำบล 195 หมู่บ้าน
 12. อำเภอประทาย : 13 ตำบล 151 หมู่บ้าน
 13. อำเภอสูงเนิน : 11 ตำบล 127 หมู่บ้าน
 14. อำเภอห้วยแถลง : 10 ตำบล 120 หมู่บ้าน
 15. อำเภอชุมพวง : 9 ตำบล 133 หมู่บ้าน
 16. อำเภอเสิงสาง : 6 ตำบล 84 หมู่บ้าน
 17. อำเภอคง : 10 ตำบล 156 หมู่บ้าน
 18. อำเภอโนนไทย : 10 ตำบล 133 หมู่บ้าน
 19. อำเภอขามสะแกแสง : 7 ตำบล 72 หมู่บ้าน
 20. อำเภอแก้งสนามนาง : 5 ตำบล 56 หมู่บ้าน
 21. อำเภอวังน้ำเขียว : 5 ตำบล 83 หมู่บ้าน
 22. อำเภอบ้านเหลื่อม : 4 ตำบล 39 หมู่บ้าน
 23. อำเภอหนองบุญมาก : 9 ตำบล 104 หมู่บ้าน
 24. อำเภอเทพารักษ์ : 4 ตำบล 61 หมู่บ้าน
 25. อำเภอพระทองคำ : 5 ตำบล 75 หมู่บ้าน
 26. อำเภอสีดา : 5 ตำบล 50 หมู่บ้าน
 27. อำเภอบัวลาย : 4 ตำบล 45 หมู่บ้าน
 28. อำเภอโนนแดง : 5 ตำบล 65 หมู่บ้าน
 29. อำเภอขามทะเลสอ : 5 ตำบล 46 หมู่บ้าน
 30. อำเภอเมืองยาง : 4 ตำบล 46 หมู่บ้าน
 31. อำเภอลำทะเมนชัย : 4 ตำบล 59 หมู่บ้าน
 32. อำเภอเฉลิมพระเกียรติ : 5 ตำบล 61 หมู่บ้าน
เกร็ดความรู้จังหวัดนครราชสีมา
 • พื้นที่ : 20,493.964 ตารางกิโลเมตร
 • ประชากร : 2,630,058 คน
 • แบ่งการปกครองเป็น 32 อำเภอ 289 ตำบล 3,743 หมู่บ้าน
 • มรดกโลก : กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่
 • อุทยานแห่งชาติ : อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติทับลาน
 • โบราณสถาน : ปราสาทหินพิมาย ปราสาทเมืองแขกและปราสาทโนนกู่ แหล่งโบราณคดีบ้านโนนวัด และ แหล่งโบราณคดีบ้านปราสาท
 • อุทยานประวัติศาสตร์ : อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
 • นิคมอุตสาหกรรม 3 แห่ง
 • มหาวิทยาลัย 16 แห่ง
 • โรงพยาบาล 56 แห่ง
 • สโมสรฟุตบอล 8 แห่ง
 • อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 27.4 องศาเซลเซียส
 • คำขวัญประจำจังหวัด : เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน
 • ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกสาธร
 • ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นสาธร
 • อักษรย่อ : นม, NMA
ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
ถนนมหาดไทย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044 243 798
โทรสาร   :  044 255 070


ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ