อักษรย่อจังหวัด 77 จังหวัดในประเทศไทย (ภาษาไทย-อังกฤษ)

 


อักษรย่อ 77 จังหวัดในประเทศไทย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษมีดังนี้

ลำดับที่ ชื่อจังหวัด อักษรย่อภาษาไทย อักษรย่อภาษาอังกฤษ
1 กรุงเทพมหานคร กท BKK
2 กระบี่  กบ KBI
3 กาญจนบุรี  กจ KRI
4 กาฬสินธุ์ กส KSN
5 กำแพงเพชร กพ KPT
6 ขอนแก่น ขก KKN
7 จันทบุรี  จบ CTI
8 ฉะเชิงเทรา  ฉช CCO
9 ชลบุรี  ชล CBI
10 ชัยนาท  ชน CNT
11 ชัยภูมิ  ชย CPM
12 ชุมพร ชพCPN
13 เชียงราย  ชร CRI
14 เชียงใหม่  ชม CMI
15 ตรัง  ตง TRG
16 ตราด  ตร TRT
17 ตาก ตก TAK
18 นครนายก นย NYK
19 นครปฐม นฐ NPT
20 นครพนม นพ NPM
21 นครราชสีมา นม NMA
22 นครศรีธรรมราช นศ NRT
23 นครสวรรค์ นว NSN
24 นนทบุรี นบ NBI
25 นราธิวาส นธ NWT
26 น่าน นน NAN
27 บึงกาฬ บก BKN
28 บุรีรัมย์ บร BRM
29 ปทุมธานี ปท PTE
30 ประจวบคีรีขันธ์ ปข PKN
31 ปราจีนบุรี ปจ PRI
32 ปัตตานี ปน PTN
33 พระนครศรีอยุธยา อยAYA
34 พังงา พง PNA
35 พัทลุง พท PLG
36 พิจิตร พจ PCT
37 พิษณุโลก พล PLK
38 เพชรบุรี พบ PBI
39 เพชรบูรณ์ พช PNB
40 แพร่ พร PRE
41 พะเยา พย PYO
42 ภูเก็ต ภก PKT
43 มหาสารคาม มค MKM
44 มุกดาหาร มห MDH
45 แม่ฮ่องสอน มส MSN
46 ยะลา ยล YLA
47 ยโสธร ยส YST
48 ร้อยเอ็ดรอ RET
49 ระนอง รน RNG
50 ระยอง รย RYG
51 ราชบุรี รบ RBR
52 ลพบุรี ลบ LRI
53 ลำปาง ลป LPG
54 ลำพูน ลพ LPN
55 เลย ลย LEI
56 ศรีสะเกษ ศก SSK
57 สกลนคร สน SNK
58 สงขลา สข SKA
59 สตูล สต STN
60 สมุทรปราการ สป SPK
61 สมุทรสงคราม สส SKM
62 สมุทรสาคร สค SKN
63 สระแก้ว สก SKW
64 สระบุรี สบ SRI
65 สิงห์บุรี สห SBR
66 สุโขทัย สท STI
67 สุพรรณบุรี สพ SPB
68 สุราษฎร์ธานี สฎ SNI
69 สุรินทร์ สร SRN
70 หนองคาย นค NKI
71 หนองบัวลำภูนภ NBP
72 อ่างทอง อท ATG
73 อุดรธานี อด UDN
74 อุทัยธานี อน UTI
75 อุตรดิตถ์ อต UTD
76 อุบลราชธานี อบ UBN
77 อำนาจเจริญ อจ ACR


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ