จังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ คือจังหวัดอะไร?

คำถาม ... จังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ คือจังหวัดอะไร?

เฉลย ...
จังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ คือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี (Surat Thani, สฎ, SNI) เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคใต้ตอนกลางของประเทศไทย (แต่กรมอุตุนิยมวิทยาจัดให้อยู่ในภาคใต้ฝั่งตะวันออก หรือ ฝั่งอ่าวไทย) มีพื้นที่ทั้งหมด 12,891.469 ตารางกิโลเมตร หรือ 4,977.424 ตารางไมล์ โดยมีพื้นที่มากที่สุดเป็นลำดับที่ 6 ของประเทศไทย มีประชากร 1,072,464 คน (พ.ศ. 2564, อันดับที่ 19 ของประเทศ) อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 685 กิโลเมตร

นอกจากพื้นที่บนแผ่นดินใหญ่ภาคใต้แล้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานียังประกอบไปด้วยหมู่เกาะเล็กใหญ่มากมายถึง 98 เกาะ โดยเกาะที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เช่น เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า และหมู่เกาะอ่างทอง เป็นต้น

ที่ตั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อาณาเขต
ตราประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีการปกครอง : จังหวัดสุราษฎร์ธานี มี 19 อำเภอ 131 ตำบล 1,074 หมู่บ้าน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สถาบันอุดมศึกษา
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
 • มหาวิทยาลัยตาปี
 • คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตธรรมาโศกราช ศูนย์การศึกษาสุราษฎร์ธานี
 • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ห้องเรียนสุราษฎร์ธานี
 • ศูนย์วิทยบริการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี
 • วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 • สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สุราษฎร์ธานี
อุทยานแห่งชาติ : 6 แห่ง
 • อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง
 • อุทยานแห่งชาติเขาสก
 • อุทยานแห่งชาติคลองพนม
 • อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น
 • อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ - เกาะพะงัน (อุทยานแห่งชาติทางทะเล)
 • อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง (อุทยานแห่งชาติทางทะเล)

อุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานีเกร็ดความรู้จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ภาค : ภาคใต้
พื้นที่ : 12,891.469 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 1,073,663 คน (พ.ศ. 2565)
คำขวัญประจำจังหวัด : เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะ
ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกบัวผุด
ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นเคี่ยม
อักษรย่อ : สฎ, SNI
อุทยานแห่งชาติ : 6 แห่ง
วนอุทยาน : -
ป่าสงวนแห่งชาติ : 26 แห่ง
สวนรุกขชาติ : 1 แห่ง (สวนรุกขชาติเขาพุทธทอง)
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า : 4 แห่ง
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า : 2 แห่ง
พื้นที่ป่า : 2,351,266.69 ไร่
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ : 1 แห่ง (พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา)
อุทยานประวัติศาสตร์ : -
มรดกโลก : -
รหัสไปรษณีย์ : 84000

ศาลากลางจังหวัด : ศูนย์ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ถนนดอนนก ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ : 077 272 926


ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ