77 จังหวัดในประเทศไทย เรียงตามค่าแรงขั้นต่ำ

ค่าแรงขั้นต่ำ (Minimum Wage) หมายถึงค่าจ้างขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนดให้นายจ้างจ่ายให้กับลูกจ้าง ซึ่งกำหนดไว้เป็นรายวัน ซึ่งค่าแรงขั้นต่ำนี้มักใช้กับกลุ่มแรงงานไร้ฝีมือ หรือกลุ่มแรงงานที่ไม่ต้องใช้ทักษะในการทำงานมากนัก รวมถึงแรงงานต่างด้าวที่มาขายแรงงานในประเทศไทยด้วย

กลุ่มแรงงานที่ได้รับค่าตอบแทนตามค่าแรงขั้นต่ำ เช่น กรรมกรก่อสร้าง กรรมกรประมง คนทำงานบ้าน งานสวน งานซักล้าง ล้างจาน งานเสิร์ฟอาหาร งานทำความสะอาด และงานเกษตรกรรม เป็นต้น ส่วนผู้ที่มีทักษะมักจะได้รับค่าแรงสูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำ เช่น ช่างไม้ ช่างปูน ช่างประปา ช่างก่อสร้าง ช่างเชื่อม ช่างไฟฟ้า และช่างฝีมือด้านอื่น ๆ เป็นต้น
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศไทยแยกรายจังหวัด

ลำดับที่จังหวัดค่าแรงขั้นต่ำ (บาท/วัน)
1จังหวัดชลบุรี354
2จังหวัดภูเก็ต354
3จังหวัดระยอง354
4กรุงเทพมหานคร353
5จังหวัดนครปฐม353
6จังหวัดนนทบุรี353
7จังหวัดปทุมธานี353
8จังหวัดสมุทรปราการ353
9จังหวัดสมุทรสาคร353
10จังหวัดฉะเชิงเทรา345
11จังหวัดพระนครศรีอยุธยา343
12จังหวัดกระบี่340
13จังหวัดขอนแก่น340
14จังหวัดเชียงใหม่340
15จังหวัดตราด340
16จังหวัดนครราชสีมา340
17จังหวัดปราจีนบุรี340
18จังหวัดพังงา340
19จังหวัดลพบุรี340
20จังหวัดสระบุรี340
21จังหวัดสุพรรณบุรี340
22จังหวัดสุราษฎร์ธานี340
23จังหวัดสงขลา340
24จังหวัดหนองคาย340
25จังหวัดอุบลราชธานี340
26จังหวัดกาฬสินธุ์338
27จังหวัดจันทบุรี338
28จังหวัดนครนายก338
29จังหวัดมุกดาหาร338
30จังหวัดสกลนคร338
31จังหวัดสมุทรสงคราม338
32จังหวัดกาญจนบุรี335
33จังหวัดชัยนาท335
34จังหวัดนครพนม335
35จังหวัดนครสวรรค์335
36จังหวัดบุรีรัมย์335
37จังหวัดบึงกาฬ335
38จังหวัดประจวบคีรีขันธ์335
39จังหวัดพะเยา335
40จังหวัดพัทลุง335
41จังหวัดพิษณุโลก335
42จังหวัดเพชรบุรี335
43จังหวัดเพชรบูรณ์335
44จังหวัดยโสธร335
45จังหวัดร้อยเอ็ด335
46จังหวัดเลย335
47จังหวัดสระแก้ว335
48จังหวัดสุรินทร์335
49จังหวัดอ่างทอง335
50จังหวัดอุตรดิตถ์335
51จังหวัดกำแพงเพชร332
52จังหวัดชัยภูมิ332
53จังหวัดชุมพร332
54จังหวัดเชียงราย332
55จังหวัดตรัง332
56จังหวัดตาก332
57จังหวัดนครศรีธรรมราช332
58จังหวัดพิจิตร332
59จังหวัดแพร่332
60จังหวัดมหาสารคาม332
61จังหวัดแม่ฮ่องสอน332
62จังหวัดระนอง332
63จังหวัดราชบุรี332
64จังหวัดลำปาง332
65จังหวัดลำพูน332
66จังหวัดศรีสะเกษ332
67จังหวัดสตูล332
68จังหวัดสิงห์บุรี332
69จังหวัดสุโขทัย332
70จังหวัดหนองบัวลำภู332
71จังหวัดอุทัยธานี332
72จังหวัดอำนาจเจริญ332
73จังหวัดนราธิวาส328
74จังหวัดน่าน328
75จังหวัดปัตตานี328
76จังหวัดยะลา328
77จังหวัดอุดรธานี328


อัตราค่าแรงขั้นต่ำ 9 อัตรานี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่องการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ซึ่งเป็นข้อสรุปของคณะกรรมการค่าจ้าง ชุดที่ 21 (กรรมการไตรภาคี)  ประชุมครั้งที่ 8/2565 


ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ