ระยะทางจากกรุงเทพมหานครถึงจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ

กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองหลวงของประเทศไทย มีที่ตั้งอยู่ในภาคกลางและจุดกึ่งกลางของประเทศ เป็นศูนย์รวมในทุก ๆ ด้านของประเทศ ตั้งแต่ด้านการศึกษา การเงินและการลงทุน การค้า การท่องเที่ยว แหล่งการจ้างงาน รวมถึงการคมนาคมขนส่งอีกด้วย

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์รวมการคมนาคมขนส่งของประเทศไทย ทั้งการคมนาคมกับส่วนต่าง ๆ ของประเทศและการคมนาคมระหว่างประเทศ มีสนามบินหลักคือสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมือง ซึ่งมีเที่ยวบินไปยังสนามบินต่าง ๆ ทั่วประเทศและทั่วโลก ส่วนการเดินทางทางรถนั้น มีสถานีขนส่งหลัก 3 แห่ง ได้แก่ สถานีขนส่งสายใต้ สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปยังภาคใต้และภาคตะวันตก สถานีขนส่งเอกมัย สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปยังภาคตะวันออก และสถานีขนส่งหมอชิต สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปยังภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คราวนี้เรามาดูกันว่า จังหวัดต่าง ๆ ทั้ง 76 จังหวัดในประเทศไทยนั้น อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครกี่กิโลเมตร ตามมากันเลย....
ระยะทางจากกรุงเทพมหานครไปถึงจังหวัดต่าง ๆ เรียงตามตัวอักษร มีดังนี้

จังหวัด
ระยะทาง (กิโลเมตร)
จังหวัดกระบี่ 814
จังหวัดกาญจนบุรี 128
จังหวัดกาฬสินธุ์519
จังหวัดกำแพงเพชร358
จังหวัดขอนแก่น449
จังหวัดจันทบุรี245
จังหวัดฉะเชิงเทรา82
จังหวัดชลบุรี81
จังหวัดชัยนาท194
จังหวัดชัยภูมิ342
จังหวัดชุมพร463
จังหวัดเชียงราย785
จังหวัดเชียงใหม่696
จังหวัดตรัง828
จังหวัดตราด315
จังหวัดตาก426
จังหวัดนครนายก107
จังหวัดนครปฐม56
จังหวัดนครพนม740
จังหวัดนครราชสีมา259
จังหวัดนครศรีธรรมราช780
จังหวัดนครสวรรค์240
จังหวัดนนทบุรี20
จังหวัดนราธิวาส1,149
จังหวัดน่าน668
จังหวัดบึงกาฬ751
จังหวัดบุรีรัมย์383
จังหวัดปทุมธานี46
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์281
จังหวัดปราจีนบุรี136
จังหวัดปัตตานี1,055
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา76
จังหวัดพะเยา691
จังหวัดพังงา788
จังหวัดพัทลุง840
จังหวัดพิจิตร344
จังหวัดพิษณุโลก377
จังหวัดเพชรบุรี123
จังหวัดเพชรบูรณ์346
จังหวัดแพร่551
จังหวัดภูเก็ต862
จังหวัดมหาสารคาม475
จังหวัดมุกดาหาร642
จังหวัดแม่ฮ่องสอน924
จังหวัดยะลา1,084
จังหวัดยโสธร531
จังหวัดร้อยเอ็ด512
จังหวัดระนอง568
จังหวัดระยอง179
จังหวัดราชบุรี100
จังหวัดลพบุรี153
จังหวัดลำปาง599
จังหวัดลำพูน670
จังหวัดเลย520
จังหวัดศรีสะเกษ531
จังหวัดสกลนคร647
จังหวัดสงขลา950
จังหวัดสตูล973
จังหวัดสมุทรปราการ29
จังหวัดสมุทรสงคราม36
จังหวัดสมุทรสาคร72
จังหวัดสระแก้ว237
จังหวัดสระบุรี107
จังหวัดสิงห์บุรี142
จังหวัดสุโขทัย427
จังหวัดสุพรรณบุรี100
จังหวัดสุราษฎร์ธานี644
จังหวัดสุรินทร์426
จังหวัดหนองคาย615
จังหวัดหนองบัวลำภู577
จังหวัดอ่างทอง105
จังหวัดอำนาจเจริญ585
จังหวัดอุดรธานี564
จังหวัดอุทัยธานี219
จังหวัดอุตรดิตถ์491
จังหวัดอุบลราชธานี592


ระยะทางจากกรุงเทพถึงจังหวัดต่าง ๆ เรียงตามระยะทางน้อยไปหามาก มีดังนี้

จังหวัด
ระยะทาง (กิโลเมตร)
กรุงเทพ-นนทบุรี 20
กรุงเทพ-สมุทรปราการ 29
กรุงเทพ-สมุทรสาคร36
กรุงเทพ-ปทุมธานี46
กรุงเทพ-นครปฐม56
กรุงเทพ-สมุทรสงคราม72
กรุงเทพ-อยุธยา76
กรุงเทพ-ชลบุรี81
กรุงเทพ-ฉะเชิงเทรา82
กรุงเทพ-ราชบุรี100
กรุงเทพ-สุพรรณบุรี100
กรุงเทพ-อ่างทอง105
กรุงเทพ-นครนายก107
กรุงเทพ-สระบุรี107
กรุงเทพ-เพชรบุรี123
กรุงเทพ-กาญจนบุรี128
กรุงเทพ-ปราจีนบุรี136
กรุงเทพ-สิงห์บุรี142
กรุงเทพ-ลพบุรี153
กรุงเทพ-ระยอง179
กรุงเทพ-ชัยนาท194
กรุงเทพ-อุทัยธานี219
กรุงเทพ-สระเก้ว237
กรุงเทพ-นครสวรรค์240
กรุงเทพ-จันทบุรี245
กรุงเทพ-นครราชสีมา259
กรุงเทพ-ประจวบคีรีขันธ์281
กรุงเทพ-ตราด315
กรุงเทพ-ชัยภูมิ342
กรุงเทพ-พิจิตร344
กรุงเทพ-เพชรบูรณ์346
กรุงเทพ-กำเเพงเพชร358
กรุงเทพ-พิษณุโลก377
กรุงเทพ-บุรีรัมย์383
กรุงเทพ-สุรินทร์426
กรุงเทพ-สุโขทัย427
กรุงเทพ-ขอนเเก่น449
กรุงเทพ-ตาก426
กรุงเทพ-ชุมพร463
กรุงเทพ-มหาสารคาม475
กรุงเทพ-อุตรดิตถ์491
กรุงเทพ-ร้อยเอ็ด512
กรุงเทพ-กาฬสินธุ์519
กรุงเทพ-เลย520
กรุงเทพ-ยโสธร531
กรุงเทพ-ศรีสะเกษ531
กรุงเทพ-เเพร่551
กรุงเทพ-อุดรธานี564
กรุงเทพ-ระนอง568
กรุงเทพ-หนองบัวลำภู577
กรุงเทพ-อำนาจเจริญ585
กรุงเทพ-อุบลราชธานี592
กรุงเทพ-ลำปาง599
กรุงเทพ-หนองคาย615
กรุงเทพ-มุกดาหาร642
กรุงเทพ-สุราษฎร์ธานี644
กรุงเทพ-สกลนคร647
กรุงเทพ-น่าน668
กรุงเทพ-ลำพูน670
กรุงเทพ-พะเยา691
กรุงเทพ-เชียงใหม่696
กรุงเทพ-นครพนม740
กรุงเทพ-บึงกาฬ 751
กรุงเทพ-นครศรีธรรมราช780
กรุงเทพ-เชียงราย785
กรุงเทพ-พังงา788
กรุงเทพ-กระบี่814
กรุงเทพ-ตรัง828
กรุงเทพ-พัทลุง840
กรุงเทพ-ภูเก็ต862
กรุงเทพ-เเม่ฮ่องสอน924
กรุงเทพ-สงขลา950
กรุงเทพ-สตูล973
กรุงเทพ-ปัตตานี1,055
กรุงเทพ-ยะลา1,084
กรุงเทพ-นราธิวาส1,149


ระยะทางจากกรุงเทพมหานครถึงจังหวัดต่าง ๆ แยกรายภาค

ภาคเหนือ

จังหวัด
ระยะทาง (กิโลเมตร)
กรุงเทพ-อุตรดิตถ์ 491
กรุงเทพ-เเพร่ 551
กรุงเทพ-ลำปาง 599
กรุงเทพ-น่าน 668
กรุงเทพ-ลำพูน 670
กรุงเทพ-พะเยา 691
กรุงเทพ-เชียงใหม่ 696
กรุงเทพ-เชียงราย 785
กรุงเทพ-เเม่ฮ่องสอน 924ภาคกลาง

จังหวัด
ระยะทาง (กิโลเมตร)
กรุงเทพ-นนทบุรี 20
กรุงเทพ-สมุทรปราการ 29
กรุงเทพ-สมุทรสาคร 36
กรุงเทพ-ปทุมธานี 46
กรุงเทพ-นครปฐม 56
กรุงเทพ-สมุทรสงคราม 72
กรุงเทพ-อยุธยา 76
กรุงเทพ-สุพรรณบุรี 100
กรุงเทพ-อ่างทอง 105
กรุงเทพ-นครนายก 107
กรุงเทพ-สระบุรี 107
กรุงเทพ-สิงห์บุรี 142
กรุงเทพ-ลพบุรี 153
กรุงเทพ-ชัยนาท 194
กรุงเทพ-อุทัยธานี 219
กรุงเทพ-นครสวรรค์ 240
กรุงเทพ-พิจิตร 344
กรุงเทพ-เพชรบูรณ์ 346
กรุงเทพ-กำเเพงเพชร 358
กรุงเทพ-พิษณุโลก 377
กรุงเทพ-สุโขทัย 427ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด
ระยะทาง (กิโลเมตร)
กรุงเทพ-นครราชสีมา 259
กรุงเทพ-ชัยภูมิ 342
กรุงเทพ-บุรีรัมย์ 383
กรุงเทพ-สุรินทร์ 426
กรุงเทพ-ขอนเเก่น 449
กรุงเทพ-มหาสารคาม 475
กรุงเทพ-ร้อยเอ็ด 512
กรุงเทพ-กาฬสินธุ์ 519
กรุงเทพ-เลย 520
กรุงเทพ-ยโสธร 531
กรุงเทพ-ศรีสะเกษ 531
กรุงเทพ-อุดรธานี 564
กรุงเทพ-หนองบัวลำภู 577
กรุงเทพ-อำนาจเจริญ 585
กรุงเทพ-อุบลราชธานี 592
กรุงเทพ-หนองคาย 615
กรุงเทพ-มุกดาหาร 642
กรุงเทพ-สกลนคร 647
กรุงเทพ-นครพนม 740
กรุงเทพ-บึงกาฬ 751


ภาคใต้

จังหวัด
ระยะทาง (กิโลเมตร)
กรุงเทพ-ชุมพร 463
กรุงเทพ-ระนอง 568
กรุงเทพ-สุราษฎร์ธานี 644
กรุงเทพ-นครศรีธรรมราช 780
กรุงเทพ-พังงา 788
กรุงเทพ-กระบี่ 814
กรุงเทพ-ตรัง 828
กรุงเทพ-พัทลุง 840
กรุงเทพ-ภูเก็ต 862
กรุงเทพ-สงขลา 950
กรุงเทพ-สตูล 973
กรุงเทพ-ปัตตานี 1,055
กรุงเทพ-ยะลา 1,084
กรุงเทพ-นราธิวาส 1,149ภาคตะวันออก

จังหวัด
ระยะทาง (กิโลเมตร)
กรุงเทพ-ชลบุรี 81
กรุงเทพ-ฉะเชิงเทรา 82
กรุงเทพ-ปราจีนบุรี 136
กรุงเทพ-ระยอง 179
กรุงเทพ-สระเก้ว 237
กรุงเทพ-จันทบุรี 245
กรุงเทพ-ตราด 315


ภาคตะวันตก

จังหวัด
ระยะทาง (กิโลเมตร)
กรุงเทพ-ราชบุรี 100
กรุงเทพ-เพชรบุรี 123
กรุงเทพ-กาญจนบุรี 128
กรุงเทพ-ประจวบคีรีขันธ์ 281
กรุงเทพ-ตาก 426


หมายเหตุ ระยะทางข้างต้นเป็นระยะทางจากกรุงเทพถึงตัวจังหวัดปลายทางเท่านั้น ส่วนระยะทางจากตัวจังหวัดไปถึงอำเภอต่าง ๆ ภายในจังหวัดนั้น ทางเราจะนำมาเสนอในโอกาสต่อไปอีกครั้ง


ระยะทางจากกรุงเทพถึงจุดท่องเที่ยวสำคัญ ๆ ในประเทศไทย
 • กรุงเทพ-พัทยา : 147 กิโลเมตร
 • กรุงเทพ-แหลมฉบัง : 127 กิโลเมตร
 • กรุงเทพ-บางแสน : 106 กิโลเมตร
 • กรุงเทพ-เกาะล้าน : 158 กิโลเมตร
 • กรุงเทพ-ศรีราชา : 119 กิโลเมตร
 • กรุงเทพ-สัตหีบ : 176 กิโลเมตร
 • กรุงเทพ-ชะอำ : 185 กิโลเมตร
 • กรุงเทพ-หาดปึกเตียน : 160 กิโลเมตร
 • กรุงเทพ-หาดเจ้าสำราญ : 151 กิโลเมตร
 • กรุงเทพ-แก่งกระจาน : 176 กิโลเมตร
 • กรุงเทพ-หัวหิน : 199 กิโลเมตร
 • กรุงเทพ-ปากน้ำปราณบุรี : 229 กิโลเมตร
 • กรุงเทพ-เกาะเสม็ด : 187 กิโลเมตร
 • กรุงเทพ-แหลมแม่พิมพ์ : 207 กิโลเมตร
 • กรุงเทพ-สถานตากอากาศบางปู : 44 กิโลเมตร
 • กรุงเทพ-ฟาร์มจระเข้สมุทรปราการ : 33 กิโลเมตร
 • กรุงเทพ-เมืองโบราณ : 41 กิโลเมตร
 • กรุงเทพ-วัดโสธร : 80 กิโลเมตร
 • กรุงเทพ-สะพานข้ามแม่น้ำแคว : 127 กิโลเมตร
 • กรุงเทพ-น้ำตกไทรโยค : 181 กิโลเมตร
 • กรุงเทพ-น้ำตกเอราวัณ : 192 กิโลเมตร
 • กรุงเทพ-เขาใหญ่ : 200 กิโลเมตร
 • กรุงเทพ-วังน้ำเขียว : 244 กิโลเมตร
 • กรุงเทพ-วัดร่องขุ่น : 771 กิโลเมตร
 • กรุงเทพ-อัมพวา : 97 กิโลเมตร
 • กรุงเทพ-ดอนหอยหลอด : 83 กิโลเมตร
 • กรุงเทพ-เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ : 166 กิโลเมตร
 • กรุงเทพ-เขื่อนภูมิพล : 478 กิโลเมตร
 • กรุงเทพ-เกาะสมุย : 763 กิโลเมตร
 • กรุงเทพ-เกาะพงัน : 768 กิโลเมตร
 • กรุงเทพ-เกาะช้าง : 348 กิโลเมตรอย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ