ป่าสงวนแห่งชาติในประเทศไทย มีกี่แห่ง ที่ไหนบ้าง?

คำถาม ... ป่าสงวนแห่งชาติในประเทศไทย มีกี่แห่ง ที่ไหนบ้าง?

เฉลย ...
ป่าสงวนแห่งชาติในประเทศไทย มี 1,221 แห่ง

รายชื่่อป่าสงวนแห่งชาติแยกตามจังหวัด มีดังนี้
กรุงเทพมหานคร มีป่าสงวนแห่งชาติ 0 แห่ง

จังหวัดกระบี่
 มีป่าสงวนแห่งชาติ 45 แห่ง
1. ป่าเกาะกลาง
2. ป่าเกาะตะละเบ็ง
3. ป่าเกาะตุหลัง
4. ป่าเกาะนกคอม
5. ป่าเกาะปู
6. ป่าเกาะรอกใน และป่าเกาะรอกนอก
7. ป่าเกาะลันตาใหญ่
8. ป่าเกาะสีบอยา
9. ป่าเกาะฮั่ง
10. ป่าเขาแก้ว
11. ป่าเขาแก้ว และป่าควนยิงวัว
12. ป่าเขาขวาง ป่าโคกยาง และป่าช่องบางเหรียง
13. ป่าเขาช่องเสียด ป่าเขากลม และป่าเขาช่องบางเหรียง
14. ป่าเขาต่อ
15. ป่าเขาทอง ป่าไสไทย และป่าอ่าวนาง
16. ป่าเขาประ
17. ป่าเขาพนมเบญจา
18. ป่าเขาหน้าวัว ป่าเขาหน้าแดง ป่าเขาอ่าวป่อง และป่าเขาไม้แก้ว
19. ป่าเขาใหญ่
20. ป่าเขาอ่าวน้ำเมา และป่าเขาอ่าวนาง
21. ป่าคลองกระบี่ใหญ่ , ป่าคลองเหนือคลอง
22. ป่าคลองกาโหรด และป่าคลองหิน
23. ป่าคลองจิหลาด
24. ป่าคลองพน และป่าบากัน
25. ป่าคลองยาง
26. ป่าคลองลัดปันจอ
27. ป่าคลองเหนือคลอง และป่าแหลมกรวด
28. ป่าคลองโหนด และป่าลัดบ่อแหน
29. ป่าช่องศิลา และป่าช่องขี้แรต
30. ป่าชายเลนคลองบางผึ้ง และป่าคลองพ่อ
31. ป่าด่านยางคู่ ป่าบางเหรียง และป่าเขาขวาง
32. ป่าที่ดินของรัฐ (แปลงที่ ร.9 )
33. ป่าในช่องฝั่งตะวันตกถนนสายสาม
34. ป่าในท้องที่ ตำบลทับปริก และตำบลเขาคราม
35. ป่าบางคราม
36. ป่าปลายคลองพระยา
37. ป่าปากลาว และป่าคลองบากัน
38. ป่าเลนคลองพน และป่ากลาเสน้อย
39. ป่าเลนคลองร่าปู แปลงที่หนึ่ง และแปลงที่สอง
40. ป่าสินปุน ร.12
41. ป่าไสโป๊ะ แปลงที่ 1 และแปลงที่ 2
42. ป่าหลังสอด และป่าควนบากันเกาะ
43. ป่าห้วยทัง และป่าหนองน้ำแดง (ป่า ร.10)
44. ป่าแหลมกรวด และป่าคลองบางผึ้ง
45. ป่าอ่าวนา และป่าหางนาค

จังหวัดกาญจนบุรี มีป่าสงวนแห่งชาติ 15 แห่ง
1. ป่าเขาช่องอินทรีด้านตะวันออก
2. ป่าเขาช้างเผือก
3. ป่าเขาท่าละเมาะ
4. ป่าเขาพระฤาษี และป่าเขาบ่อแร่ แปลงที่ 1
5. ป่าเขาพระฤาษี และป่าเขาบ่อแร่ แปลงที่ 2
6. ป่าเขาแสลงพัน
7. ป่าชัฎใหญ่ และป่าเขาสูง
8. ป่าดอนแสลบ และป่าเลาขวัญ
9. ป่าน้ำโจน
10. ป่าพระแท่นดงรัง
11. ป่าโรงงานกระดาษไทย แปลงที่ 6
12. ป่าวังใหญ่ และป่าแม่น้ำน้อย
13. ป่าหนองรี
14. ป่าหนองโรง
15. ป่าห้วยเขยง

จังหวัดกาฬสินธุ์ มีป่าสงวนแห่งชาติ 14 แห่ง
1. ป่าแก้งกะอาม
2. ป่าโคกกลางหมื่น
3. ป่าดงด่านแย้
4. ป่าดงนามน
5. ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 1
6. ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 2
7. ป่าดงมูล
8. ป่าดงแม่เผด
9. ป่าดงระแนง
10. ป่าดงหมู
11. ป่าดงห้วยฝา
12. ป่านาจารและป่าดงขวาง
13. ป่าภูพาน
14. ป่าภูโหล่ย

จังหวัดกำแพงเพชร มีป่าสงวนแห่งชาติ 9 แห่ง
1. ป่าเขาเขียว ป่าเขาสว่าง และป่าคลองหว้ยทราย
2. ป่าคลองขลุง และป่าคลองแม่วงค์
3. ป่าคลองวังเจ้าและป่าคลองสวนหมาก
4. ป่าหนองหลวง
5. ป่าคลองสวนหมาก และป่าคลองขลุง
6. ป่าไตรตรึงษ์
7. ป่าแม่ระกา
8. ป่าหนองคล้า และป่าดงฉัตร
9. ป่าหนองเสือโฮก และป่าหนองแขม

จังหวัดขอนแก่น มีป่าสงวนแห่งชาติ 22 แห่ง
1. ป่ากุดน้ำใส
2. ป่าเขาสวนกวาง
3. ป่าโคกตลาดใหญ่
4. ป่าโคกหลวง
5. ป่าโคกหลวง แปลงที่ 3
6. ป่าดงซำ
7. ป่าดงมูล
8. ป่าดงลาน
9. ป่าโนนน้ำแบ่ง
10. ป่าบ้านนายมและป่าบ้านกุดดุก
11. ป่าบ้านอุบล และบ้านหัวลิง
12. ป่าภูเม็ง
13. ป่าภูระงำ
14. ป่าภูเวียง
15. ป่าสาวถี
16. ป่าสำราญ
17. ป่าโสกแต้
18. ป่าหนองนกเขียน
19. ป่าหนองเม็กและป่าลุมพุก
20. ป่าหนองอ่าง
21. ป่าห้วยเสียว
22. ป่าหัวฝาย

จังหวัดจันทบุรี มีป่าสงวนแห่งชาติ 18 แห่ง
1. ป่าขุนซ่อง
2. ป่าเขาแกลด และป่าเขาสุกริม
3. ป่าเขาลูกช้าง
4. ป่าเขาสอยดาว
5. ป่าคุ้งกระเบนและป่าอ่าวแขมหนู
6. ป่าจันตะแป๊ะ และป่าเขาวังแจง
7. ป่าดงกะสือ
8. ป่าตกพรม
9. ป่าท่าม่วง
10. ป่าท่าสอน
11. ป่าเทือกเขาทะลาย
12. ป่าปัถวี
13. ป่าเลนคลองบางกะจะ
14. ป่าเลนคลองพลิ้ว
15. ป่าเลนบางกะไชย
16. ป่าเลนปากน้ำพังราด
17. ป่าเลนปากน้ำเวฬุ
18. ป่าหนองระหาร

จังหวัดฉะเชิงเทรา มีป่าสงวนแห่งชาติ 1 แห่ง
1. ป่าแควระบม และป่าสียัด

จังหวัดชลบุรี มีป่าสงวนแห่งชาติ 9 แห่ง
1. ป่าเขาเขียว
2. ป่าเขาชมภู่
3. ป่าเขาพุ
4. ป่าเขาเรือแตก
5. ป่าเขาหินดาด และป่าเขาไผ่
6. ป่าคลองตะเคียน
7. ป่าแดง และป่าชุมชนกลาง
8. ป่าท่าบุญมี และป่าบ่อทอง
9. ป่าบางละมุง

จังหวัดชัยนาท มีป่าสงวนแห่งชาติ 2 แห่ง
1. ป่าเขาช่องลม ป่าเขาหลัก
2. ป่าเขาราวเทียน

จังหวัดชัยภูมิ มีป่าสงวนแห่งชาติ 11 แห่ง
1. ป่าโคกหลวง
2. ป่าโคกใหญ่
3. ป่าตาเนิน
4. ป่านายางกลัก
5. ป่าภูซำผักหนาม
6. ป่าภูตะเภา
7. ป่าภูผาดำและป่าภูผาแดง
8. ป่าภูแลนคาด้านทิศใต้
9. ป่าภูแลนคาด้านทิศใต้บางส่วนและป่าหมายเลขสิบแปลงที่ 2
10. ป่าภูแลนคาด้านทิศเหนือ
11. ป่าภูหยวก

จังหวัดชุมพร มีป่าสงวนแห่งชาติ 26 แห่ง
1. ป่าเกาะเตียบ
2. ป่าเขาช้างตาย และป่าเขาสีเสียด
3. ป่าเขาตังอา และป่าคลองโชน
4. ป่าเขาใหญ่บางจาก และป่าควนทุ่งมหา
5. ป่าชุมโค
6. ป่าดอนเทพมูล
7. ป่าทุ่งระยะและป่านาสัก
8. ป่าน้ำตกกะเปาะ
9. ป่าบางน้ำจืด
10. ป่าบางมะพร้าวและป่านาพญา
11. ป่าพรุกะชิง
12. ป่าพรุดวด
13. ป่าพรุใหญ่
14. ป่าพะโต๊ะ ป่าปั่งหวาน และป่าปากทรง
15. ป่ายางบางจาก
16. ป่ารับร่อ และป่าสลุย
17. ป่าละแม
18. ป่าเลนคลองตะโก ป่าเลนคลองท่าทอง ป่าคลองบางมุด
19. ป่าเลนคลองท่าทอง และป่าเลนคลองบางละมุด
20. ป่าเลนคลองริ่ว
21. ป่าเลนอ่าวทุ่งคาและป่าอ่าวสวี
22. ป่าเลนอ่าวทุ่งมหา
23. ป่าเลนอ่าวพนังตัก
24. ป่าเสียบญวน และป่าท่าสาร
25. ป่าหนองไซ และป่าทุ่งวัวแล่น
26. ป่าหนองห้าง และป่าเกาะเรือโกลน

จังหวัดเชียงราย มีป่าสงวนแห่งชาติ 30 แห่ง
1. ป่าขุนห้วยงิ้ว ป่าเชียงเคี่ยน และป่าขุนห้วยโป่ง
2. ป่าดอยขมิ้น และป่าน้ำแหย่ง
3. ป่าดอยถ้ำผาตอง ป่าดอยสันป่าก๋อย และป่าน้ำแม่งาม
4. ป่าดอยทาและป่าดอยบ่อส้ม
5. ป่าดอยนางนอน
6. ป่าดอยนางแล ป่าดอยยาวและป่าดอยพระบาท
7. ป่าดอยบ่อ
8. ป่าดอยปุย
9. ป่าดอยม่อนปู่เมา และป่าดอยม่อนหินขาว
10. ป่าดอยหลวง ป่าน้ำยาว และป่าน้ำซ้อ
11. ป่าน้ำมะและป่าสบรวก
12. ป่าน้ำม้าและป่าน้ำช้าง
13. ป่าน้ำแม่คำ ป่าน้ำแม่สลอง และป่าน้ำแม่จันฝั่งซ้าย
14. ป่าน้ำหงาวฝั่งซ้าย
15. ป่าโป่งสลี
16. ป่าแม่ข้าวต้มและป่าห้วยลึก
17. ป่าแม่โขงฝั่งขวา
18. ป่าแม่ปืม และป่าแม่พุง
19. ป่าแม่ปูนน้อย ป่าแม่ปูนหลวง และป่าห้วยโป่งเหม็น
20. ป่าแม่ลอยไร่ ป่าสักลอและป่าน้ำพุง
21. ป่าแม่ลาวฝั่งขวา
22. ป่าแม่ลาวฝั่งขวา
23. ป่าแม่ลาวฝั่งขวา ป่าแม่ส้าน และป่าแม่ใจ
24. ป่าแม่ลาวฝั่งซ้าย
25. ป่าแม่ลาวฝั่งซ้าย และป่าแม่กกฝั่งขวา
26. ป่าแม่อิงฝั่งขวา และป่าแม่งาว
27. ป่าสบกกฝั่งขวา
28. ป่าห้วยต้นยาง และป่าห้วยแม่แก้ว
29. ป่าห้วยป่าแดง ป่าห้วยป่าตาล และป่าห้วยไคร้
30. ป่าห้วยสักและป่าแม่กกฝั่งขวา

จังหวัดเชียงใหม่ มีป่าสงวนแห่งชาติ 25 แห่ง
1. ป่าขุนแม่กวง
2. ป่าขุนแม่ทา
3. ป่าขุนแม่ลาย
4. ป่าจอมทอง
5. ป่าเชียงดาว
6. ป่าดอยสุเทพ
7. ป่าท่าธาร
8. ป่าแม่ขะจาน
9. ป่าแม่ขานและป่าแม่วาง
10. ป่าแม่งัด
11. ป่าแม่แจ่ม
12. ป่าแม่แจ่มและป่าแม่ตื่น
13. ป่าแม่ตาลและป่าแม่ยุย
14. ป่าแม่แตง
15. ป่าแม่ท่าช้างและป่าแม่ขนิน
16. ป่าแม่ริม
17. ป่าแม่สูน
18. ป่าแม่หลักหมื่น
19. ป่าแม่หาด
20. ป่าแม่ออน
21. ป่าลุ่มน้ำแม่ฝาง
22. ป่าสะเมิง
23. ป่าสันทราย
24. ป่าอมก๋อย
25. ป่าอินทขิล

จังหวัดตรัง มีป่าสงวนแห่งชาติ 64 แห่ง
1. ป่าเกาะค้อ
2. ป่าเกาะเคียน และป่าควนปริง
3. ป่าเกาะปริง
4. ป่าเกาะมุก
5. ป่าเกาะลิบง
6. ป่าเกาะแลน
7. ป่าเกาะหวายเล็ก และห้วยลูกปลา
8. ป่าเขาพลู
9. ป่าเขารังสาด ป่าทะเลสองห้อง และป่าพยอมพอก
10. ป่าเขาหวาง ป่าควนแดง และป่าน้ำราบ
11. ป่าเขาอ้อย
12. ป่าคลองกะลาเส และป่าคลองไม้ตาย
13. ป่าคลองกันตัง และป่าคลองไห่โละ
14. ป่าคลองชี และป่าทอนแจ้
15. ป่าคลองแตหรำ ป่าคลองบางแรต และป่าเขานุ้ย
16. ป่าคลองหยงสตาร์ ป่าคลองหลักขันธ์ และป่าคลองลิพัง
17. ป่าควนกันตัง
18. ป่าควนแก้ว ป่าควนเกาะท้อน ป่าควนยิ้ม ป่าควนขวาง และป่าควนกรงนกขุ้ม
19. ป่าควนขวางและป่าเขาโอน
20. ป่าควนคุ้งคั้ง
21. ป่าควนจุปะ
22. ป่าควนตอ
23. ป่าควนตะเสะ
24. ป่าควนใต้บ้านเสียมใหม่
25. ป่าควนบางหมาก
26. ป่าควนบ้าหวี
27. ป่าควนเร็จ
28. ป่าควนเรือ
29. ป่าควนหาดทรายยาว
30. ป่าเคี่ยมซ้อน
31. ป่าท่าโต๊ะแซะ
32. ป่าทุ่งค่าย
33. ป่าทุ่งตะเสะ
34. ป่าทุ่งพานเรือก และป่าใสขี้พร้า
35. ป่าทุ่งใสเจ็ดห้าง และป่าควนค้ง
36. ป่าเทือกเขาขาด
37. ป่าเทือกเขาน้ำพราย ป่าเขาหน้าแดง ป่าควนยาง และป่าควนเหมียง
38. ป่าเทือกเขาบรรทัด แปลงที่ 1 ตอนที่ 1
39. ป่าเทือกเขาบรรทัด แปลงที่ 1 ตอนที่ 2
40. ป่าเทือกเขาบรรทัด แปลงที่ 1 ตอนที่ 3
41. ป่าเทือกเขาบันทัด แปลงที่2 ตอน 1
42. ป่าเทือกควนท่าโลน
43. ป่าพรุขี้กลา
44. ป่าพรุชีล้อม
45. ป่าพรุเตียว ปละป่าคลองยาง
46. ป่าพรุเสม็ดขาว
47. ป่าไม้งาม และป่าทุ่งค้อ
48. ป่ายางคลองขุดเหนือ
49. ป่าเลนเกาะเหลาำตำ
50. ป่าเลนคลองปรน ป่าเลนตลองควนยาง และป่าเลนตลองหินตอกควาย
51. ป่าเลนคลองปะเหลียน และป่าคลองท่าบ้า
52. ป่าเลนคลองหวายดน ป่าเลนคลองสุโสะ และป่าเลนคลองกุเหล่า
53. ป่าเลนคลองใหดน ป่าเลนคลองตะเสะ ป่าเลนคลองทุ่งกอ และป่าเลนคลองแพรกออก
54. ป่าเลนคลองไหโละ ป่าเลนคลองปอ และป่าเลนคลองหละ
55. ป่าวังโตน และปาหนองคล้า
56. ป่าสายเขาหวาง
57. ป่าสายควน ป่าสายคลองร่มเมือง และป่าเกาะอ้ายกลิ้ง
58. ป่าสายควนหละ และป่าเขาหวาง
59. ป่าเสม็ดขาว
60. ป่าใสป่าแก่
61. ป่าหนองเนียงแตก ป่าห้วยเคี่ยม และป่าหนองหนักทอง
62. ป่าห้วยไทรเหนือ
63. ป่าห้วยนาง
64. ป่าเหรียงห้อง

จังหวัดตราด มีป่าสงวนแห่งชาติ 14 แห่ง
1. ป่าเขาบรรทัด
2. ป่าเขาสมิง (ป่าคลองใหญ่ และป่าเขาไฟไหม้)
3. ป่าชุมแสง
4. ป่าดงธรรมชาติ
5. ป่าท้องอ่าว
6. ป่าท่ากุ่ม และป่าห้วยแร้ง
7. ป่าท่าตะเภา และป่าเลนน้ำเชี่ยว
8. ป่าท่าโสม
9. ป่าปากคลองบางพระ ป่าเกาะเจ้า และป่าเกาะลอย
10. ป่าเลนบางกระดาน
11. ป่าเลนบ้านธรรมชาติ
12. ป่าเสม็ด
13. ป่าหินเพิงทึบทิวเขาบรรทัด
14. ป่าแหลมมะขาม

จังหวัดตาก มีป่าสงวนแห่งชาติ 15 แห่ง
1. ป่าช่องแคบและป่าแม่โกลนแกน
2. ป่าท่าสองยาง
3. ป่าประจำรักษ์
4. ป่าประดางและป่าวังก์เจ้า
5. ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำปิง
6. ป่าแม่กลอง และป่าอุ้มผาง
7. ป่าแม่ตื่น
8. ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา
9. ป่าแม่ระมาด
10. ป่าแม่ละเมา
11. ป่าแม่สลิดปละป่าโป่งแดง
12. ป่าแม่สอด
13. ป่าลานสาง
14. ป่าสวนรุกขชาติกิตติขจร
15. ป่าสามหมื่น

จังหวัดนครนายก มีป่าสงวนแห่งชาติ 0 แห่ง

จังหวัดนครปฐม มีป่าสงวนแห่งชาติ 0 แห่ง

จังหวัดนครพนม มีป่าสงวนแห่งชาติ 16 แห่ง
1. ป่าดงเชียงยืน
2. ป่าดงเซกาแปลงที่ 1
3. ป่าดงเซกาแปลงที่ 2
4. ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 2
5. ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 3
6. ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 4
7. ป่าดงบ้านโพนสว่างและป่าปลาปาก
8. ป่าดงภูสีฐาน
9. ป่าดงเมา
10. ป่าดงหมู
11. ป่าบ้านโพนตูมและป่านางุม
12. ป่าภูลังกา
13. ป่าสักพุมแก
14. ป่าสักหนองห้าง
15. ป่าหนองบัวโค้ง
16. ป่าห้วยศรีคุณ

จังหวัดนครราชสีมา มีป่าสงวนแห่งชาติ 30 แห่ง
1. ป่าเขาจอมทอง
2. ป่าเขาซับประดู่ และป่าเขามะกอก
3. ป่าเขาเตียน และป่าเขาเขื่อนลั่น
4. ป่าเขาภูหลวง
5. ป่าเขาเสียดอ้า ป่าเขานกยูง และป่าเขาอ่างหิน
6. ป่าครบุรี
7. ป่าโคกหลวง
8. ป่าโครงการรถไฟเมืองคง และป่าบัวใหญ่
9. ป่าดงกะสัง และป่าลำพญากลาง
10. ป่าดงพญาเย็น
11. ป่าดงอีจานใหญ่
12. ป่าท่าช้าง และป่าหนองกระทิง
13. ป่าท่าช้างและป่าหินดาษ
14. ป่าทำนบเขมร
15. ป่านครราชสีมา ป่าปักธงชัยและป่าโชคชัย
16. ป่านครราชสีมา และป่าปักธงชัย
17. ป่านครราชสีมาและป่าโชคชัย
18. ป่าปากช่องและป่าหมูสี
19. ป่าพิมาย
20. ป่าพิมายแปลงที่ 2
21. ป่ามาบกราด
22. ป่าวังน้ำเขียว
23. ป่าสูงเนิน
24. ป่าหนองเต็ง และป่าจักราช
25. ป่าหนองเต็งจักราชแปลงที่ 2
26. ป่าหนองแวงและป่าดงพญาเย็นแปลงที่ 2
27. ป่าห้วยยาง
28. ป่าหินเหล็กไฟ
29. ป่าอ่างเก็บน้ำลำฉมวก
30. ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง

จังหวัดนครศรีธรรมราช มีป่าสงวนแห่งชาติ 69 แห่ง
1. ป่าควนลำพู
2. ป่าควนหนองพุฒ
3. ป่าควนหินราว
4. ป่าควนออกบ้านน้ำตก
5. ป่าช่องกะโสม ป่าวังญวน ป่าควนประ ป่าช่องเขา ป่าไร่ใหญ่ ป่าควนขี้แรด
6. ป่าช่องนกฮัง
7. ป่าเชิงเขานา
8. ป่าดอนทราย และป่ากลอง
9. ป่าทรายคอเขา
10. ป่าท่าช้างข้าม
11. ป่าทุ่งทับควาย
12. ป่าทุ่งสัง และป่าปากเพรียง
13. ป่าทุ่งหนองควาย
14. ป่าน้ำตกโยง
15. ป่าบ้านกุมแป ป่าบ้านในลุ่ม และป่าพรุควนเด้ง
16. ป่าปลายคลองวังหีบ
17. ป่าปลายคลองโอม
18. ป่าปลายรา
19. ป่าปลายแหลมตะลุมพุก
20. ป่าพรุพี
21. ป่าภูเขาหลวง
22. ป่ายางงาม
23. ป่ายางโพรง และป่าเขาใหญ่
24. ป่าเลนเขาแหลมทาบ
25. ป่าเลนคลองขนอม
26. ป่ากรุงชิง
27. ป่าขอนไทรหัก
28. ป่าเขากะทูน และป่าปลายกะเบียด
29. ป่าเขาขาว
30. ป่าเขาคอกวาง
31. ป่าเขานัน
32. ป่าเขาพระบาท
33. ป่าเขาศูนย์
34. ป่าเขาหลวง
35. ป่าเขาหัวช้าง
36. ป่าเขาเหมน
37. ป่าเขาออก ป่าเขาท้องโหนด และป่าเขาชัยสน
38. ป่าคลองกรุงหยัน
39. ป่าคลองค็อง
40. ป่าคลองเคียน
41. ป่าคลองซ่อน
42. ป่าคลองธง
43. ป่าคลองปากแพรก
44. ป่าคลองเผียน
45. ป่าคลองเพลง
46. ป่าคลองสาย
47. ป่าคลองเหลง
48. ป่าควนแก้ว ป่าคลองตม และป่าทุ่งลานแซะ
49. ป่าควนชก
50. ป่าควนพลอง
51. ป่าเลนปากน้ำ
52. ป่าเลนปากน้ำท่าหมาก
53. ป่าเลนปากน้ำสิชล
54. ป่าเลนปากพนังฝั่งตะวันตก
55. ป่าเลนปากพนังฝั่งตะวันออก และป่าเลนเกาะไชย
56. ป่าเลนปากพยา-ปากนคร
57. ป่าวังใหญ่
58. ป่าวังอีคุย
59. ป่าใสโตน และป่าในตาก
60. ป่าไสเกาะธง
61. ป่าไสค่าย
62. ป่าหนองคล้า
63. ป่าหนองหงส์ และป่าควนกรด
64. ป่าหนองหว้า
65. ป่าหน้าไช และป่านาปู
66. ป่าหน้าไซ ป่าควนขาวเครา และป่าควนประ
67. ป่าห้วยกองเสา
68. ป่าห้วยเหรียง
69. ป่าอ่าวกราย

จังหวัดนครสวรรค์ มีป่าสงวนแห่งชาติ 7 แห่ง
1. ป่าเขาคอก ป่าเขาโลมนาง ป่าเขาสอยดาว
2. ป่าเขาสนามชัย
3. ป่าเขาสูง ป่าเขาลวก ป่าช้างฟุบ
4. ป่าเขาสูงและป่าเขาพระ
5. ป่าเขาหลวง
6. ป่าดงยางห้วยพลับ
7. ป่าแม่วงก์ - แม่เปิน

จังหวัดนนทบุรี มีป่าสงวนแห่งชาติ 0 แห่ง

จังหวัดนราธิวาส มีป่าสงวนแห่งชาติ 20 แห่ง
1. ป่ากะลุบี
2. ป่าเขาตันหยง
3. ป่าเขาสำนัก
4. ป่าโคกจะโก
5. ป่าโคกไม้เรือ
6. ป่าเทือกเขากรือซอ
7. ป่าเทือกเขาบาลา
8. ป่าเทือกเขารือเสาะ ป่ายี่งอ ป่าบาเจาะ
9. ป่าบองอ
10. ป่าบูเก๊ะตามง
11. ป่าบูเก๊ะตาเว แปลงที่ 1
12. ป่าบูเก๊ะตาเว แปลงที่ 2
13. ป่าบูงอ
14. ป่าปรินยอฝั่งซ้ายแม่น้ำสายบุรีแปลงที่ 1
15. ป่าฝั่งขวาแม่น้ำสายบุรี
16. ป่าลุ่มน้ำบางนรา แปลงที่ 1
17. ป่าลุ่มน้ำบางนรา แปลงที่ 2
18. ป่าลูโบีะลาเซาะ
19. ป่าอุแตแค
20. ป่าไอยสะเตียร์

จังหวัดน่าน มีป่าสงวนแห่งชาติ 16 แห่ง
1. ป่าเขาน้อย
2. ป่าดอยภูคาและป่าผาแดง
3. ป่าถ้ำผาตูบ
4. ป่านาซาว
5. ป่านาซาวฝั่งซ้าย
6. ป่าน้ำยาว และป่าน้ำสวด
7. ป่าน้ำว้าและป่าแม่จริม
8. ป่าน้ำว้าและป่าห้วยสาลี่
9. ป่าน้ำสา และป่าแม่สาครฝั่งซ้าย
10. ป่าน้ำสาฝั่งขวาตอนขุน
11. ป่าฝั่งขวาแม่น้ำน่าน ตอนใต้
12. ป่าแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออกตอนใต้
13. ป่าแม่สาครฝั่งขวา
14. ป่าสาลีก
15. ป่าห้วยงวงและป่าห้วยสาลี่
16. ป่าห้วยแม่ขะนิง

จังหวัดบึงกาฬ มีป่าสงวนแห่งชาติ 0 แห่ง

จังหวัดบุรีรัมย์ มีป่าสงวนแห่งชาติ 22 แห่ง
1. ป่าเขาคอก
2. ป่าเขาพนมรุ้ง
3. ป่าเขาอังคาร
4. ป่าโคกงอย ป่าหนองตะคร้อ และป่าหนองย่างหมู
5. ป่าโคกโจด
6. ป่าโคกโจด แปลงที่ 2
7. ป่าโคกซาดและป่าหนองแสง
8. ป่าโคกใหญ่ ป่าหนองพระสรวล และป่าหนองหมี
9. ป่าดงเค็ง
10. ป่าดงพลอง
11. ป่าดงใหญ่
12. ป่าโนนแดง และป่าโคกกระเดื่อง
13. ป่าบ้านกรวด แปลงที่ 5
14. ป่าบ้านบัวถนน
15. ป่าปรีธม
16. ป่าเมืองไผ่
17. ป่ารอบอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก
18. ป่าริมฝั่งชี
19. ป่าละเวี้ย และป่าหนองน้ำขุ่น
20. ป่าละหานทราย
21. ป่าหนองก้านงา ป่าโคกหนองเต็งและป่าโคกหิน
22. ป่าหนองข่า

จังหวัดปทุมธานี มีป่าสงวนแห่งชาติ 0 แห่ง

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีป่าสงวนแห่งชาติ 20 แห่ง
1. ป่ากลางอ่าว
2. ป่ากุยบุรี
3. ป่าเขากลอย
4. ป่าเขาเขียว
5. ป่าเขาไชยราช และป่าคลองกรูด
6. ป่าเขาตาม่องล่าย
7. ป่าเขาถ้ำพยอม
8. ป่าเขาทุ่งมะเม่า
9. ป่าเขาน้อย
10. ป่าเขาน้อยห้วยตามา
11. ป่าเขาสีเสียด
12. ป่าคลองเก่า และป่าคลองคอย
13. ป่าคลองแม่รำพึง
14. ป่าคลองวาฬ
15. ป่าดอนเต็งรัง
16. ป่าทับสะแก
17. ป่าทุ่งกระต่ายขัง
18. ป่าพุน้ำเค็ม
19. ป่าเลนบางปู
20. ป่าวังด้วน และป่าห้วยยาง

จังหวัดปราจีนบุรี มีป่าสงวนแห่งชาติ 5 แห่ง
1. ป่าแก่งดินสอ ป่าแก่งใหญ่ และป่าเขาสะโตน
2. ป่าทุ่งโพธิ์
3. ป่าน้ำตกเขาอีโต้
4. ป่าประดู่-วังตะเคียน
5. ป่าห้วยไคร้

จังหวัดปัตตานี มีป่าสงวนแห่งชาติ 15 แห่ง
1. ป่ากะรุบี
2. ป่าเขาตูม
3. ป่าเขายีโด๊ะ
4. ป่าเขาใหญ่
5. ป่าดอนนา
6. ป่าเทือกเขาเปาะยานิ
7. ป่าบาโงจะลาฆี
8. ป่าบูเก๊ะกุ้ง
9. ป่าบูเก๊ะตางอ
10. ป่าไม้แก่น
11. ป่าเลนยะหริ่ง
12. ป่าเลนยะหริ่ง แปลงที่ 2
13. ป่าเลนยะหริ่ง แปลงที่ 3
14. ป่าเลนหนองจิก
15. ป่าสายโฮ่

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีป่าสงวนแห่งชาติ 0 แห่ง

จังหวัดพะเยา มีป่าสงวนแห่งชาติ 12 แห่ง
1. ป่าดอยบ่อส้ม และป่าดอยโป่งนก
2. ป่าน้ำน้ำเปื่อย ป่าน้ำหย่วน และป่าน้ำลาว
3. ป่าน้ำแม่ปืม และป่าดงประดู่
4. ป่าน้ำแวนและป่าห้วยไคร้
5. ป่าแม่จุน
6. ป่าแม่ต๋ำ
7. ป่าแม่ต้ำ และป่าแม่นาเรือ
8. ป่าแม่ยม
9. ป่าแม่ร่องขุย
10. ป่าแม่ฮ่องป๋อ ป่าห้วยแก้ว และป่าแม่อิงฝั้งซ้าย
11. ป่าห้วยดอกเข็ม และป่าแม่อิงฝั่งขวา
12. ป่าห้วยบงและป่าห้วยเคียน

จังหวัดพังงา มีป่าสงวนแห่งชาติ 73 แห่ง
1. ป่าเกาะเกาะ
2. ป่าเกาะเคี่ยม
3. ป่าเกาะโบยใต้
4. ป่าเกาะยาวน้อย
5. ป่าเกาะยาวใหญ่ แปลงที่ 1
6. ป่าเกาะยาวใหญ่ แปลงที่ 2
7. ป่าเกาะระ
8. ป่าเขากล้วย
9. ป่าเขาเต่า
10. ป่าเขาทอย และป่านางหงษ์
11. ป่าเขาบ่อไทร
12. ป่าเขาบางแก้ว ป่าเขาบางเคียน และป่าควนหินดาน
13. ป่าเขาปลายโต๊ะ และป่าเขาศก
14. ป่าเขาพระพิชัย
15. ป่าเขามามังและป่าเขาบางเต่า
16. ป่าเขาลำปี
17. ป่าเขาหน่วยอึ้ง ป่าเขาเหมาะน้อย และป่าเขาพ่อตา
18. ป่าเขาหลักลำแก่น
19. ป่าเขาหลักและป่าลำรู
20. ป่าคลองกาหมาย
21. ป่าคลองติเต๊ะ
22. ป่าคลองทองหลาง
23. ป่าคลองทุ่งมะพร้าว
24. ป่าคลองพรุแจด
25. ป่าคลองย่าหมี
26. ป่าคลองโละปาไล้
27. ป่าคลองสามช่อง และป่าคลองกระโสม
28. ป่าคลองหยง
29. ป่าคลองหาดทรายเปลือกหอย และป่าคลองท่าอยู่
30. ป่าคลองเหีย
31. ป่าคลองอ่าวเลน
32. ป่าควนเขาเปาะ
33. ป่าควนจุก
34. ป่าควนช้างเขาทองหลาง
35. ป่าควนโต๊ะหลา และป่าแหลมซำ
36. ป่าควนถ้ำ และป่าบางกรัก
37. ป่าควนนาบอน
38. ป่าควนมะรุ่ย
39. ป่าควนหัวโตน และป่าเขาพัง
40. ป่าโคกขรบ
41. ป่าช่องหลาด
42. ป่าชายทะเลเขาหลัก
43. ป่าทุ่งทุ
44. ป่าทุ่งนาดำ และป่าควนปากเตรียม
45. ป่าเทือกเขากะได
46. ป่าเทือกเขากะทะคว่ำ
47. ป่าเทือกเขาโตนดิน
48. ป่าเทือกเขาทุ่งคาโงก
49. ป่าเทือกเขานมสาว
50. ป่าเทือกเขานมสาว แปลงที่สอง
51. ป่าเทือกเขาบางปริก และป่าบางอี
52. ป่าเทือกเขาแม่นางขาว
53. ป่าเทือกเขาศรีราชา ป่าเขาบางรัก และป่าเขาบางใหญ่
54. ป่าเทือกเขาสูง
55. ป่าเทือกเขาหราสูง
56. ป่าเทือกเขาหลัก และป่าเขาโตน
57. ป่านากก
58. ป่าบางหยวก ป่าบางหอย และป่าบางยาง
59. ป่าบ้านบางหลาม
60. ป่าฝ่ายท่า
61. ป่าพรุใน
62. ป่าพานพอ
63. ป่าเลนคลองบางปอ
64. ป่าเลนคลองสามช่อง แปลงที่สอง
65. ป่าเลนโครงการ กิ่ง อ.คุระบุรี แปลงที่ สาม
66. ป่าเลนโครงการ อำเภอคุระบุรี
67. ป่าเลนโครงการทับปุด
68. ป่าเลนโครงการอำเภอคุระบุรี แปลงที่หนึ่ง
69. ป่าเลนโครงการอำเภอตะกั่วป่า และป่าเขาบางนายสี
70. ป่าวังทัง
71. ป่าสนชายทะเล
72. ป่าหมู่เกาะสุรินทร์
73. ป่าหัวเขา

จังหวัดพัทลุง มีป่าสงวนแห่งชาติ 33 แห่ง
1. ป่าพรุเสม็ด และป่าบางเต็ง
2. ป่าภูเขาบรรทัด แปลงที่ 1 ตอนที่ 1
3. ป่าภูเขาบรรทั่ด แปลงที่ 2 ตอนที่ 1
4. ป่ายางจำแรต
5. ป่าห้วยเรือ และป่าควนเพ็ง
6. ป่าห้วยส้ม และป่าลำนาวา
7. ป่าเหนือคลอง
8. ป่าเหมืองกั่ว และป่าบางเตง
9. ป่าเกาะเต่า คลองเรียน
10. ป่าเกาะหมาก
11. ป่าเขาจันทร์
12. ป่าเขาศพนางพันธุ์รัตน์ ป่าควนแก้ว และป่า ควนอ้ายหลุด
13. ป่าเขาหวัง ป่าเขาคับ ป่าเขาเขียว และป่าเขา ยาโง้ง
14. ป่าเขาหัวช้าง ป่าเขาตีนป่า ป่าเขาหลักไก่ และป่าเขาพระ
15. ป่าเขียว
16. ป่าคลองยวน
17. ป่าควน ป่ายาง และป่าควนดินสอ
18. ป่าควนคำทอง
19. ป่าควนโคกยา ป่าควนโต๊ะดน และป่าควนนุ้ย
20. ป่าควนตอ ป่าควนฤทธิ์ ป่าควนเลียบและป่าควนหินขาว
21. ป่าควนเปล้า ป่าควนกฤษณา และป่าสระราชา
22. ป่าควนเสาธง ป่าควนนายสุก และป่าควนนายหวัด
23. ป่าควนหวาน ป่าควนนอโม และป่าห้วยหาร
24. ป่าควนหินกอง ป่าควนโพธิ์เล ป่าควนขี้หมิ้น และป่าคว นและป่าควนน้ำทรัพย์
25. ป่าควนหินแท่น ป่าควนไม้ไผ่ ป่าเขาวังทับใคร และป่าเลเหมียง
26. ป่าค่ายไพ
27. ป่าเชียด ป่าห้าม
28. ป่าท่าเตียน
29. ป่าเทือกเขาบรรทัด แปลงที่ 1 ตอนที่ 2
30. ป่าเทือกเขาบรรทัด แปลงที่ 1 ตอนที่ 3
31. ป่าเทือกเขาบรรทัด แปลงที่ 2 ตอนที่ 2
32. ป่าเทือกเขาบรรทัด แปลงที่ 2 ตอนที่ 3
33. ป่าในวัง

จังหวัดพิจิตร มีป่าสงวนแห่งชาติ 3 แห่ง
1. ป่าเขาเจ็ดลูก ป่าเขาตะพานนาค และป่าเขาชะอม
2. ป่าเขาทราย และป่าเขาพระ
3. ป่าหนองดง

จังหวัดพิษณุโลก มีป่าสงวนแห่งชาติ 13 แห่ง
1. ป่าเขากระยาง
2. ป่าดงตีนตก
3. ป่าแดงและป่าชาติตระการ
4. ป่าน้ำภาคน้อย
5. ป่าน้ำภาคฝั่งขวา
6. ป่าน้ำภาคและป่าลำแควน้อยฝังซ้าย
7. ป่าเนินเพิ่ม
8. ป่าโป่งแค
9. ป่าแม่น้ำเข็ก
10. ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งขวา
11. ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย
12. ป่าสวนเมี่ยง
13. ป่าสองฝั่งลำน้ำแควน้อย

จังหวัดเพชรบุรี มีป่าสงวนแห่งชาติ 15 แห่ง
1. ป่าเขาถ้ำรงค์ และป่าหนองช้างตาย
2. ป่าเขาถ้ำเสือและป่าโป่งแย้
3. ป่าชะอำและป่าบ้านโรง
4. ป่าดอนมะทราง
5. ป่าบอมตะโก
6. ป่าบ้านแหลม
7. ป่าปากทะเล
8. ป่ายาง
9. ป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้
10. ป่ายางลำห้วยแม่ประจันต์
11. ป่ายางหัก-เขาปุ้ม
12. ป่าหนองกระทุ่ม
13. ป่าหนองหญ้าปล้อง
14. ป่าหมายเลขแปดสิบเจ็ด
15. ป่าห้วยโป่งงาม

จังหวัดเพชรบูรณ์ มีป่าสงวนแห่งชาติ 13 แห่ง
1. ป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู
2. ป่าเขาโปลกหล่น
3. ป่าโคกซำซาง
4. ป่าตะเบาะและป่าห้วยใหญ่
5. ป่าน้ำหนาว
6. ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำป่าสัก
7. ป่าลำกงและป่าคลองตะโก
8. ป่าลุ่มน้ำป่าสัก
9. ป่าลุ่มน้ำป่าสักฝั่งซ้าย
10. ป่าวังโป่ง ป่าชนแดน และป่าวังกำแพง
11. ป่าสองข้างทางสาย ชัยวิบูลย์
12. ป่าห้วยทินและป่าคลองตีบ
13. ป่าห้วยน้ำโจนและป่าวังสาร

จังหวัดแพร่ มีป่าสงวนแห่งชาติ 27 แห่ง
1. ป่าบ่อแก้ว ป่าแม่สูง และป่าแม่สิน
2. ป่าแม่ก๋อนและป่าแม่สาย
3. ป่าแม่เกิ๋ง
4. ป่าแม่เข็ก
5. ป่าแม่คำมี
6. ป่าแม่แคม
7. ป่าแม่จั๊วะฝั่งซ้าย
8. ป่าแม่จั๊วะและป่าแม่มาน
9. ป่าแม่ต้าตอนขุน
10. ป่าแม่ต้าฝั่งขวาตอนใต้
11. ป่าแม่ต้าฝั่งซ้าย
12. ป่าแม่เติ๊ก ป่าแม่ถาง และป่าแม่กำปอง
13. ป่าแม่ปงและป่าแม่ลอง
14. ป่าแม่ปาน
15. ป่าแม่ปุงและป่าแม่เป้า
16. ป่าแม่พวก
17. ป่าแม่ยมตะวันตก
18. ป่าแม่ยมฝั่งตะวันออก
19. ป่าแม่ยาง
20. ป่าแม่แย้ และป่าแม่สาง
21. ป่าแม่ลานและป่าแม่กาง
22. ป่าแม่ลู่และป่าแม่แป๋น
23. ป่าแม่สรอย
24. ป่าแม่สอง
25. ป่าแม่แฮด
26. ป่าห้วยเบี้ยและป่าห้วยบ่อทอง
27. ป่าห้วยป้อม

จังหวัดภูเก็ต มีป่าสงวนแห่งชาติ 16 แห่ง
1. ป่าเกาะโหลน
2. ป่าเขาโต๊ะแซะ
3. ป่าเขาไม้พอก และป่าไม้แก้ว
4. ป่าเขารวก และป่าเขาเมือง
5. ป่าเขาสามเหลี่ยม
6. ป่าควนเขาพระแทว
7. ป่าเทือกเขากมลา
8. ป่าเทือกเขานาคเกิด
9. ป่าบางขนุน
10. ป่าเลนคลองเกาะผี
11. ป่าเลนคลองท่ามะพร้าว
12. ป่าเลนคลองท่าเรือ
13. ป่าเลนคลองบางชีเหล้าคลองท่าจีน
14. ป่าเลนคลองบางโรง
15. ป่าเลนคลองพารา
16. ป่าเลนคลองอู่ตะเภา

จังหวัดมหาสารคาม มีป่าสงวนแห่งชาติ 10 แห่ง
1. ป่ากุดรัง
2. ป่าโคกขามป้อม
3. ป่าโคกข่าว
4. ป่าโคกผักกูดและป่าโป่งแดง
5. ป่าโคกไร่
6. ป่าโคกสำโรงและป่าปอพาน
7. ป่าโคกหินลาด
8. ป่าดงเค็งและป่าหนองหญ้าปล้อง
9. ป่าดินแดงและป่าวังกุง
10. ป่าหนองคูและป่านาดูน

จังหวัดมุกดาหาร มีป่าสงวนแห่งชาติ 9 แห่ง
1. ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 1
2. ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 5
3. ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 6
4. ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 7
5. ป่าดงภูพาน
6. ป่าดงหมู
7. ป่าดงหมู แปลงที่ 1
8. ป่าดงหมู แปลงที่ 2
9. ป่าดงหมู แปลงที่ 3

จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีป่าสงวนแห่งชาติ 9 แห่ง
1. ป่าแม่เงา และป่าสำเพ็ง
2. ป่าแม่ปายฝั่งขวา
3. ป่าแม่ปายฝั่งซ้าย
4. ป่าแม่ปายฝั่งซ้ายตอนบน
5. ป่าแม่ยวมฝั่งขวา
6. ป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย
7. ป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย แปลงที่ 1
8. ป่าแม่สุรินทร์
9. ป่าสาละวิน (ป่าซาลวิน)

จังหวัดยโสธร มีป่าสงวนแห่งชาติ 24 แห่ง
1. ป่ากำแมด
2. ป่ากุดชุม
3. ป่าโคกนาโก
4. ป่าโคกหนองบัวและป่านาทม
5. ป่าดงบังอี่
6. ป่าดงบ้านมะพริก
7. ป่าดงปอและดงบังอี่
8. ป่าดงมะไฟ
9. ป่าดงใหญ่
10. ป่าดอนตาแต้ม
11. ป่าตำบลเดิด
12. ป่าทรายมูลและป่าทุ่งแต้
13. ป่าบ้านขั้นไดใหญ่และป่าบ้านเชียงหวาง
14. ป่าบ้านแจนแลน
15. ป่าบ้านนาดี
16. ป่าบ้านพะเสา
17. ป่าผือฮี
18. ป่าโพธิ์ไทร
19. ป่าโพนงามและป่าดงปอ
20. ป่าฟ้าห่วน
21. ป่าหนองแดง
22. ป่าหนองหว้า
23. ป่าห้วยปอ
24. ป่าห้วยแสนลึกและป่าหนองหิน

จังหวัดยะลา มีป่าสงวนแห่งชาติ 11 แห่ง
1. ป่ากาบัง
2. ป่ากาโสด
3. ป่าเขาใหญ่
4. ป่าจะกว๊ะ
5. ป่าตันหยงกาลอ
6. ป่าเทือกเขากาลอ
7. ป่าบูกิ๊ตตำมะซู และป่าบูกิ๊ตกือแล
8. ป่าเบตง
9. ป่าลาก๊ะ
10. ป่าลาบู และป่าถ้ำทะลุ
11. ป่าสกายอกุวิง

จังหวัดร้อยเอ็ด มีป่าสงวนแห่งชาติ 10 แห่ง
1. ป่าคำใหญ่และป่าคำขวาง
2. ป่าดงขี้เหล็ก
3. ป่าดงภูเงินและป่าดงหนองฟ้า
4. ป่าดงมะอี่
5. ป่าดงแม่เผด
6. ป่าดงหนองกล้า
7. ป่าดงหันและโคกสูง
8. ป่าเป็ดก่า
9. ป่าไม้ล้มและป่าโคกหนองบั่ว
10. ป่าอุโมงและป่าหนองแวง

จังหวัดระนอง มีป่าสงวนแห่งชาติ 13 แห่ง
1. ป่ากะเปอร์
2. ป่าเกาะช้าง
3. ป่าเกาะพะยาม
4. ป่าเขาน้ำตกหงาว
5. ป่าคลองลำเลียง-ละอุ่น
6. ป่าคลองเส็ตกวด ป่าเขาหินช้าง และป่าเขาสามแหลม
7. ป่าคลองหัวเขียว และป่าคลองเกาะสุย
8. ป่าคลองหินกอง และป่าคลองม่วงกลวง
9. ป่าน้ำขาว
10. ป่าน้ำจืด ป่ามะมุ และป่าปากจั่น
11. ป่าละอุ่น และป่าราชกรูด
12. ป่าลำเลียง
13. ป่าเลนคลองม่วงกลวง ป่าแหลมหน้าทุ่ง

จังหวัดระยอง มีป่าสงวนแห่งชาติ 9 แห่ง
1. ป่ากะเฉด ป่าเพ และป่าแกลง
2. ป่าเขาห้วยมะหาด ป่าเขานั่งยอง และป่าเขาครอก
3. ป่าคลองระเวิง-เขาสมเส็ด
4. ป่าชะแวะ ป่าตาสิทธิ์ ป่าวังไทร
5. ป่าบ้านนา และป่าทุ่งควายกิน
6. ป่าบ้านเพ
7. ป่าภูเขาหินตั้ง
8. ป่าเลนประแส และป่าพังราด
9. ป่าหนองสนม

จังหวัดราชบุรี มีป่าสงวนแห่งชาติ 7 แห่ง
1. ป่าเขากรวด และป่าเขาพอง
2. ป่าเขาบิน
3. ป่าซำสาม
4. ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี
5. ป่าพุยาง และป่าพุสามซ้อน
6. ป่ายางด่านทับตะโก
7. ป่าหนองกลางเนิน

จังหวัดลพบุรี มีป่าสงวนแห่งชาติ 4 แห่ง
1. ป่าเขาเพนียด
2. ป่าชัยบาดาล
3. ป่าซับลังกา
4. ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์

จังหวัดลำปาง มีป่าสงวนแห่งชาติ 33 แห่ง
1. ป่าขุนวัง แปลงที่ 1
2. ป่าขุนวัง แปลงที่ 2
3. ป่าขุนวัง แปลงที่ 3
4. ป่าดอยขุนตาล
5. ป่าแม่งาวฝั่งขวา
6. ป่าแม่งาวฝั่งซ้าย
7. ป่าแม่จาง
8. ป่าแม่จาง (ตอนขุน)
9. ป่าแม่จางใต้ฝั่งซ้าย
10. ป่าแม่จางฝั่งซ้าย
11. ป่าแม่แจ้ฟ้า
12. ป่าแม่ตั๋ง
13. ป่าแม่ต๋าและป่าแม่มาย
14. ป่าแม่ตุ๋ยฝั่งขวา
15. ป่าแม่ตุ๋ยฝั่งซ้าย
16. ป่าแม่ทรายคำ
17. ป่าแม่ทาน
18. ป่าแม่ปราบ
19. ป่าแม่ป้าย
20. ป่าแม่โป่ง
21. ป่าแม่พริก
22. ป่าแม่มอก
23. ป่าแม่เมาะ
24. ป่าแม่ยางและป่าแม่อาง
25. ป่าแม่ยาว
26. ป่าแม่เรียง
27. ป่าแม่เลิมและป่าแม่ปะ
28. ป่าแม่วะ
29. ป่าแม่สะเลียม
30. ป่าแม่สุกและป่าแม่สอย
31. ป่าแม่เสริม
32. ป่าแม่อาบ
33. ป่าแม่ไฮ

จังหวัดลำพูน มีป่าสงวนแห่งชาติ 10 แห่ง
1. ป่าขุนแม่ลี้
2. ป่าดอยขุนตาล
3. ป่าบ้านโฮ่ง
4. ป่าแม่ตืน และป่าแม่แนต
5. ป่าแม่ทา
6. ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
7. ป่าแม่ลี้
8. ป่าแม่หาด และป่าแม่ก้อ
9. ป่าแม่อาว
10. ป่าเหมืองจี้ และป่าสันป่าสัก

จังหวัดเลย มีป่าสงวนแห่งชาติ 20 แห่ง
1. ป่าโคกผาดำ ป่าโคกหนองข่า และป่าภูบอบิด
2. ป่าโคกภูเหล็ก
3. ป่าโคกหินนกยูง
4. ป่าโคกใหญ่
5. ป่าดงขุนแคม ป่าโคกใหญ่ ป่าภูผาแง่ม และป่าลาดค่าง
6. ป่าดงซำทอง ป่าดงหนองไผ่ และป่าดงผาสามยอด
7. ป่าดงซำผักคาด
8. ป่าดงซำแม่นาง
9. ป่าภูเขาแก้วและป่าดงปากชม
10. ป่าภูค้อและป่าภูกระแต
11. ป่าภูช้างและป่าภูนกกก
12. ป่าภูเปือย
13. ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ
14. ป่าภูผาขาว และป่าภูผายา
15. ป่าภูหงส์
16. ป่าภูหลวงและป่าภูหอ
17. ป่าภูห้วยปูน และป่าภูแผงม้า
18. ป่าภูห้วยหมาก ป่าภูทอก และป่าภูบ่อบิด
19. ป่าห้วยส้ม และป่าภูผาแดง
20. ป่าห้วยอีเลิศ

จังหวัดศรีสะเกษ มีป่าสงวนแห่งชาติ 25 แห่ง
1. ป่าเขาพระวิหาร
2. ป่าดงแดง
3. ป่าดงภู
4. ป่าดงใหญ่
5. ป่าดงใหญ่
6. ป่าดงใหญ่
7. ป่าแตงแซง
8. ป่าโนนจาน
9. ป่าโนนซาด
10. ป่าโนนทราย
11. ป่าโนนลาน
12. ป่าโนนหัวภู
13. ป่าบ้านพอก
14. ป่าบ้านหนองม่วง
15. ป่าฝั่งขวาห้วยขยุง
16. ป่าฝั่งขวาห้วยทับทัน
17. ป่าฝั่งขวาห้วยศาลา
18. ป่ายางชุมน้อยและป่าทุ่งมั่ง
19. ป่าสนบุสูง
20. ป่าสนละเอาะ
21. ป่าหนองดง
22. ป่าห้วยขยุง
23. ป่าห้วยทาและป่าห้วยขยุง
24. ป่าห้วยสำราญ แปลงที่ 3
25. ป่าห้วยสำราญ แปลงที่ 4

จังหวัดสกลนคร มีป่าสงวนแห่งชาติ 15 แห่ง
1. ป่ากุดไห ป่านาใน และป่าโนนอุดม
2. ป่ากุสุมาลย์ แปลงที่ 1
3. ป่ากุสุมาลย์ แปลงที่ 2
4. ป่าแก่งแคน
5. ป่าโคกภู และป่านาม่อง
6. ป่าโคกศาลา
7. ป่าดงจีนและป่าดงเชียงโม
8. ป่าดงชมภูพาน และป่าดงกะเฉอ
9. ป่าดงผาลาด
10. ป่าดงพันนาและป่าดงพระเจ้า
11. ป่าดงหม้อทอง
12. ป่าภูล้อมข้าวและป่าภูเพ็ก
13. ป่าภูวง
14. ป่าหนองบัวโค้ง
15. ป่าอุ่มจาน

จังหวัดสงขลา มีป่าสงวนแห่งชาติ 41 แห่ง
1. ป่ากราด
2. ป่าเกาะเหลาะหนัง
3. ป่าเขากรวด
4. ป่าเขาขวาง ป่าเขาว้องพริก ป่าควนเทศ
5. ป่าเขาแดง ป่าเขาน้ำค้าง และป่าควนสิเหรง
6. ป่าเขาแดน ป่าเขาน้ำค้าง ป่าควนทางสยา ป่าควนเขาไหม้และป่าควนสิเหรง
7. ป่าเขาแดน ป่าเขาเสม็ด ป่าควนเสม็ดชุนและป่าควนเหรง
8. ป่าเขาแดน ป่าควนเจดีย์ ป่าเขาพระยาไม้ ป่าควนกำแพง
9. ป่าเขาโพธิ์ ป่าควนแดน และป่าเขารังเกีรจ
10. ป่าเขารังเกียจ ป่าเสาสัก ป่าเขาสูงและป่าควนแก้ว
11. ป่าเขาวังซิง
12. ป่าเขาวังพา
13. ป่าเขาเหลี่ยม ป่าเขาจันดี และป่าเขาบ่อท่อ
14. ป่าคลองล่าปัง
15. ป่าควนขี้แรต
16. ป่าควนเขาจันทร์
17. ป่าควนเขาวัง ป่าคลองต่อ และป่าเทือกเขาแก้ว
18. ป่าควนจำศิล
19. ป่าควนดินแดง ป่าควนพัง ป่าควนหัวแหวน ป่าควนจอมแห
20. ป่าควนโต๊ะดุด ป่าควนทวด และป่าควนสามง่อน
21. ป่าควนทับช้าง
22. ป่าควนนายเส้น ป่าควนเหม็ดชุนป่าควนแม่เขานา ป่าควนลูกหมี และป่าควนปาหยัง
23. ป่าควนพน
24. ป่าควนราสอ ป่าควนน้ำร้อน ป่าควนสอหรอ ป่าควนบางพลา และป่าเขาโต๊ะเทพ
25. ป่าควนลัง
26. ป่าควนเลียบ
27. ป่าควนสระ
28. ป่าควนหินผุด และป่ายอดเขาแก้ว
29. ป่าควนหินพัง ป่าควนชีล้อม ป่าควนอ่าวปลักก๊ก ป่าควนแหละหวัง
30. ป่าควนหินเภา
31. ป่าควนเหรง ป่าควนหนองหยี ป่าควนหัวแหวน
32. ป่าควนอ้ายโต้ และป่าควนนุ้ย
33. ป่าทุ่งเคี่ยม
34. ป่าทุ่งบางนกออก
35. ป่าทุ่งแพร
36. ป่าเทือกเขาแก้ว
37. ป่าเทือกเขาแก้ว ป่าคลองเขาล่อน ป่าคลองปอม
38. ป่าเทือกเขาโต๊ะเทพ ป่าควนหินลับ
39. ป่าเทือกเขาสันกาลาคีรี
40. ป่านาทุ่งเปราะ และป่าควนดินสอ
41. ป่าแม่พรุ ป่าเทือกเขาไฟไหม้ และป่าคลองกั่ว

จังหวัดสตูล มีป่าสงวนแห่งชาติ 18 แห่ง
1. ป่ากุปังและป่าปุโล็ด
2. ป่าเขาค้อม ป่าเขาแดง และป่าเขาใหญ่
3. ป่าเขาหมาไม่หยก
4. ป่าควนกาหลง
5. ป่าควนโต๊ะอม ป่าควนขี้หมา และป่าควนท่าหิน
6. ป่าควนทัง และป่าเขาขาว
7. ป่าควนบ่อน้ำ
8. ป่าควนบารายี ป่าควนโรงพัก และป่าควนสังหยุด
9. ป่าเจ๊ะบิลัง ป่าตังหยงโป และป่าตำมะลัง
10. ป่าดงเชือกช้าง
11. ป่าตระ ป่าห้วยหลอด และป่าเขาขุมทรัพย์
12. ป่าพยอมงาม
13. ป่าเลน ตอนที่ 5
14. ป่าเลนจังหวัดสตูล ตอนที่ 1
15. ป่าเลนจังหวัดสตูล ตอนที่ 2
16. ป่าเลนตอนที่ 3 ป่าปาเต๊ะ และป่าปลักจูด
17. ป่าห้วยบ่วง ป่าเขาแดง และป่าเขาโต๊ะดู
18. ป่าหัวกะหมิง

จังหวัดสมุทรสงคราม มีป่าสงวนแห่งชาติ 0 แห่ง

จังหวัดสมุทรปราการ มีป่าสงวนแห่งชาติ 0 แห่ง

จังหวัดสมุทรสาคร มีป่าสงวนแห่งชาติ 2 แห่ง
1. ป่าอ่าวมหาชัย ฝั่งตะวันตก
2. ป่าอ่าวมหาชัย ฝั่งตะวันออก

จังหวัดสระแก้ว มีป่าสงวนแห่งชาติ 8 แห่ง
1. ป่าเขาฉกรรจ์ ป่าโนนสาวเอ้ ป่าปลายคลองห้วยไคร้ และป่าพระสทึง
2. ป่าเขาฉกรรจ์ฝั่งเหนือ
3. ป่าโคกสูง
4. ป่าตาพระยา
5. ป่าท่ากะบาก
6. ป่าท่าแยก
7. ป่าวัฒนานคร
8. ป่าสักท่าระพา

จังหวัดสระบุรี มีป่าสงวนแห่งชาติ 8 แห่ง
1. ป่าเขาโป่ง และป่าเขาถ้ำเสือ
2. ป่าเขาพระ
3. ป่าทับกวาง และป่ามวกเหล็ก แปลงที่ 1
4. ป่าท่าฤทธิ์ ป่าลำทองหลาง และป่าลำพญากลาง
5. ป่าพระฉาย
6. ป่าพระพุทธบาทและป่าพุแค
7. ป่ามวกเหล็ก และป่าทับกวางแปลงที่ 2
8. ป่าลานท่าฤทธิ์

จังหวัดสิงห์บุรี มีป่าสงวนแห่งชาติ 0 แห่ง

จังหวัดสุโขทัย มีป่าสงวนแห่งชาติ 12 แห่ง
1. ป่าแก่งสัก
2. ป่าเขาหลวง
3. ป่าดงข่า
4. ป่านครเดิฐ
5. ป่านาขุนไกร
6. ป่าแม่ท่าแพ
7. ป่าแม่พันลำ และป่าแม่มอก
8. ป่าแม่สิน ป่าแม่สาน และป่าแม่สูงฝั่งซ้าย
9. ป่าสวนสักท่าไชย
10. ป่าสุเม่น
11. ป่าหนองตูม
12. ป่าห้วยทรวง ป่าแม่สำ ป่าบ้านตึก และป่าห้วยไคร้

จังหวัดสุพรรณบุรี มีป่าสงวนแห่งชาติ 7 แห่ง
1. ป่าเขาตะโกปิดทอง และป่าเขาเพชรน้อย
2. ป่าเขาทุ่งดินดำ และป่าเขาตาเก้า
3. ป่าบ้านโข้ง
4. ป่าโป่งลาน และป่าทุ่งคอก
5. ป่าสักสระยายโสม
6. ป่าห้วยขมิ้น ป่าพุน้ำร้อน และป่าหนองหญ้าไทร
7. ป่าองค์พระ ป่าเขาพุระกำ และป่าเขาห้วยพลู

จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีป่าสงวนแห่งชาติ 26 แห่ง
1. ป่าเกาะพะงัน
2. ป่าเขาแดงราม และป่าเขาหน้าราหู
3. ป่าเขาท่าเพชร
4. ป่าเขาพนม และป่าพลูเถื่อน
5. ป่าเขาพลู
6. ป่าเขาพุทธทอง
7. ป่าคลองท่าเนียน และป่าเลนคลองพุมเรียง
8. ป่าคลองน้ำเฒ่า
9. ป่าคลองสก และป่าคลองพนม
10. ป่าคลองสินปุน
11. ป่าคลองเหยียน
12. ป่าชัยคราม และป่าวัดประคู่
13. ป่าไชยคราม และป่าวังประดู่ แปลงที่สอง
14. ป่าท่าเคย ป่าคลองไทร ป่ามะลวน และป่าบางงอน
15. ป่าท่าชนะ
16. ป่าทุ่งรัง ควนเสียด บกไก่ฟ้า และคลองกงชัง
17. ป่าทุ่งใสไช
18. ป่าน้ำตกหินลาด
19. ป่าบางเบา และป่าคลองเซียด
20. ป่าบ้านนา ป่าท่าเรือ และป่าเคียนซา
21. ป่าบ้านหมาก ป่าปากพัง
22. ป่าย่านยาว ป่าเขาวง และป่ากระซุม
23. ป่าเลนดอนสัก
24. ป่าเลนน้ำเค็มท่าฉาง
25. ป่าวัดประดู่
26. ป่าใสท้อน และป่าคลองโซง

จังหวัดสุรินทร์ มีป่าสงวนแห่งชาติ 29 แห่ง
1. ป่ากำใสจาน
2. ป่าเขาสวาย
3. ป่าจารพัด
4. ป่าดงสายทอ
5. ป่าท่าสว่างและป่าเพี้ยราม
6. ป่าทุ่งมน ป่าบักได และป่าตาเบา แปลงที่ 1
7. ป่าทุ่งมน ป่าบักได และป่าตาเบา แปลงที่ 2
8. ป่าทุ่งมน ป่าบักได และป่าตาเบา แปลงที่ 3
9. ป่าแทนมีย์
10. ป่าเนิกเหียรดัดสันตุด
11. ป่าบ้านกระวัน
12. ป่าบ้านเดียก
13. ป่าผักไหม
14. ป่าฝั่งขวาห้วยเสน
15. ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำมูล
16. ป่าฝั่งซ้ายห้วยกำโพด
17. ป่าฝั่งซ้ายห้วยทับทัน แปลงที่ 1 แปลงที่ 2 และแปลงที่ 3
18. ป่าฝั่งซ้ายห้วยสำราญ
19. ป่าฝั่งซ้ายห้วยเสน แปลงที่ 1 และแปลงที่ 2
20. ป่าพนมดิน แปลงที่ 1
21. ป่าพนมดิน แปลงที่ 2
22. ป่าพนมสวาย
23. ป่าภูดิน
24. ป่าแสลงพัน
25. ป่าหนองเยียแปลงที่ 1
26. ป่าหนองเยียแปลงที่ 2
27. ป่าหนองเยียแปลงที่ 4
28. ป่าหนองเหล็ก
29. ป่าหินล้ม

จังหวัดหนองคาย มีป่าสงวนแห่งชาติ 8 แห่ง
1. ป่าดงชมภูพร
2. ป่าดงเซกา ป่าดงสีชมพู ป่าภูทอกใหญ่ภูวัว และป่าดงซำบานเซกา
3. ป่าดงดิบกะลา ป่าภูสิงห์ ป่าดงสีชมพู
4. ป่าดงภูวัว
5. ป่าดงสีชมพูโพนพิสัย
6. ป่าดงหนองตอ และป่าดงสีชมพู
7. ป่าทุ่งหลวง
8. ป่าพานพร้าวและป่าแก้งไก่

จังหวัดหนองบัวลำภู มีป่าสงวนแห่งชาติ 6 แห่ง
1. ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง
2. ป่าภูเก้า
3. ป่าภูพาน
4. ป่าหนองบัว
5. ป่าหนองเรือ
6. ป่าห้วยส้มและป่าภูผาแดง

จังหวัดอ่างทอง มีป่าสงวนแห่งชาติ 0 แห่ง

จังหวัดอำนาจเจริญ มีป่าสงวนแห่งชาติ 8 แห่ง
1. ป่าโคกโสกใหญ่
2. ป่าดง ป่ายางและป่าดงปู่ตา
3. ป่าดงคำเดือย แปลงที่ 1
4. ป่าดงหัวกอง และป่าดงปอ
5. ป่าดงหัวกองและป่าดงบังอี่
6. ป่าดงใหญ่
7. ป่าฝนแสนห่า
8. ป่าหนองลุมพุก

จังหวัดอุดรธานี มีป่าสงวนแห่งชาติ 21 แห่ง
1. ป่ากุดจับ
2. ป่าเขือน้ำ
3. ป่าโคกทับถ่านและป่าโคกวังเดือนห้า
4. ป่าโคกน้ำเค็มและป่าโคกดอนโพธิ์
5. ป่าดงหนองขุ่นและป่าดงหนองไฮ
6. ป่าตำบลเชียงหวาง ป่าตำบลเพ็ญ และป่าตำบลสุมเส้า
7. ป่าทม และป่าข่า
8. ป่านายูง และป่าน้ำโสม
9. ป่าบะยาว ป่าหัวนาคำ ป่านายูง ป่าหนองกุงทับม้า และป่าหนองหญ้าไขย
10. ป่าบ้านจัน แปลงที่ 1
11. ป่าบ้านจัน แปลงที่ 2
12. ป่าบ้านจีต ป่าไชยวาน ป่าหนองหลักและป่าคอนสาย
13. ป่าบ้านดุง และป่าดงเย็น แปลงที่ 1 และแปลงที่ 2
14. ป่าปะโค ป่าโพธิ์ศรีสำราญ และป่าแสงสว่าง
15. ป่าไผท และป่าโคกไม้งาม
16. ป่าพันดอนและป่าปะโค
17. ป่าโพธิ์ศรีสำราญ
18. ป่าเวียงคำและป่าศรีธาตุ
19. ป่าหนองบุและป่าหนองหาน
20. ป่าหนองหญ้าไซ ป่าท่าลาด ป่าวังขัย และป่าลำปาว
21. ป่าหมากหญ้า

จังหวัดอุตรดิตถ์ มีป่าสงวนแห่งชาติ 15 แห่ง
1. ป่าเขากระทิง
2. ป่าเขาใหญ่
3. ป่าคลองตรอนฝั่งขวา
4. ป่าคลองตรอนฝั่งซ้าย
5. ป่าจริม
6. ป่าดงช้างดี
7. ป่านานกกก
8. ป่านาอิน-นายาง
9. ป่าน้ำปาด
10. ป่าบึงซ่าน
11. ป่าปากห้วยฉลอง และป่าห้วยสีเสียด
12. ป่าพระฝาง
13. ป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา
14. ป่าห้วยเกียงพา และป่าน้ำไคร้
15. ป่าห้วยช้าง และป่าปู่เจ้า

จังหวัดอุทัยธานี มีป่าสงวนแห่งชาติ 8 แห่ง
1. ป่าเขาตำแย และป่าเขาราวเทียน
2. ป่าเขาบางแกรก และป่าทุ่งโพธิ์
3. ป่าเขาพุวันดี ป่าห้วยกระเสียว และป่าเขาราวเทียน
4. ป่าเขาหลวงแปลงที่ 2
5. ป่าปลายห้วยกระเสียว
6. ป่าห้วยขาแข้ง
7. ป่าห้วยทับเสลา และป่าหว้ยคอกควาย
8. ป่าห้วยท่ากวย และป่าห้วยกระเวน

จังหวัดอุบลราชธานี มีป่าสงวนแห่งชาติ 50 แห่ง
1. ป่ากลางใหญ่
2. ป่ากุดกระเสียนและป่าดงชี
3. ป่ากุดชมพู
4. ป่าคันหินขวาง
5. ป่าโคกน้ำคำ
6. ป่าโคกสองสลึง
7. ป่าโคกหินอ่าง
8. ป่าช่องเม็ก
9. ป่าดงกระบูน
10. ป่าดงเก้าต้น
11. ป่าดงขุมคำ
12. ป่าดงคันไทร
13. ป่าดงแดง
14. ป่าดงตาดไก่แปลงที่ 1 แปลงที่ 2 และแปลงที่ 3
15. ป่าดงตาหวัง
16. ป่าดงนาแก
17. ป่าดงนาซีและป่าขี้แลน
18. ป่าดงน้ำคำ
19. ป่าดงบ้านน้ำคำน้อย
20. ป่าดงเปือย
21. ป่าดงผักขา
22. ป่าดงฟ้าห่วน
23. ป่าดงภูเมย ป่าเขาสวนตาล และป่าพลานไหแตก
24. ป่าดงภูโหล่น
25. ป่าดงสคามหรือดงกะบาก
26. ป่าดงหนองบัว แปลงที่ 1
27. ป่าดงหนองบัว แปลงที่ 2
28. ป่าดงหินกอง
29. ป่าดงใหญ่
30. ป่าดอนเม้า
31. ป่าตุงลุง
32. ป่าทรายพูล
33. ป่าโนนโหนน
34. ป่าโนนฮังรังแร้ง
35. ป่าบุณฑริก
36. ป่าฝั่งซ้ายลำโดมใหญ่
37. ป่าฝั่งซ้ายห้วยตองแวด
38. ป่ารังงาม
39. ป่าสนดงติ้ว
40. ป่าสีสุก
41. ป่าสุวรรณวารี
42. ป่าโสกชัน
43. ป่าหนองหลุบและป่าดงปู่ตา
44. ป่าหนองฮี
45. ป่าหลังภู
46. ป่าห้วยแม่นนท์
47. ป่าห้วยยอดมน
48. ป่าหินน้ำรอบ
49. ป่าเหนืออ่างเก็บน้ำหนองเหล่าหิน
50. ป่าแอวมอง


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ