200+ อักษรย่อภาษาอังกฤษ รู้ไว้ไม่ตกเทรนด์

 


อักษรย่อภาษาอังกฤษ ที่นิยมใช้กันมีดังนี้ ...

อักษรย่อ
คำเต็ม
3G Third generation of mobile technology
4G Fourth generation of mobile technology
5G Fifth generation of mobile technology
A.M. Ante Meridiem
ABS Anti-lock braking system
AIDS Acquired Immunodeficiency Syndrome
AIO All-in-One PC
AIS Advanced Info Service
aka As known as
App Application
APR April
AR Augmented reality
ASAP As soon as possible
ASEAN Association of Southeast Asian Nations
ATC (Stock) At-The-Close Order
ATK Antigen Test Kit
ATM Automated teller machine
ATO (Stock) At-The-Open Order
AUG August
B.C. Before Christ
B.E. Buddhist Era
B2B Business to Business
BBC British Broadcasting Corporation
BBF Best friends forever
BCC Blind Carbon Copy
BOT Bank of Thailand
BTC Bitcoin (Cryptocurrency)
BTS Bangkok Mass Transit System
BTU British Thermal Unit
BTW By the way
BUSD Binance USD (Stable Coin)
CC Carbon Copy
CCTV Closed-circuit television
CDO Chief Design Officer
CEO Chief Executive Officer
CFO Chief Financial Officer
CIA Central Intelligence Agency
CNBC Consumer News and Business Channel
CNG Compressed Natural Gas
CNN Cable News Network
CMO Chief Marketing Officer
COD Cash on Delivery
COO Chief Operating Officer
COVID-19 Coronavirus Disease 2019
COZ Because
CPI Consumer Price Index
D.C. District of Columbia
DAO Decentralized Autonomous Organization
DCA Dollar-Cost Averaging
DM Direct Message
DEC December
DeFi Decentralized finance
DEMO Demonstration
DEPT Department
DIY Do it yourself
DOA Dead on Arrival
DOB Date of birth
DW Derivative Warrants
E.T. Extra-Terrestrial
EEC The Eastern Economic Corridor
EOD Explosive Ordnance Disposal
EMA Exponential Moving Average
EMS Express Mail Service
EPL English Premier League
EST Established, Estimated
ETA Estimated Time of Arrival
Etc Et cetera
ETD Estimated Time of Departure
ETH Ethereum (Cryptocurrency)
EU European Union
EV Electric Vehicles
EXP Expire, Expiry date
EZ Easy
F&B Food and Beverage
FA The Football Association
FAQ Frequently asked questions
FBI Federal Bureau of Investigation
FDA Food and Drug Administration
FEB February
FED Federal Reserve (US Central Bank)
FIFA Federation Internationale de Football Association
FIVB Fédération Internationale de Volleyball
Fl.Oz. Fluid ounce
FOMO Fear of missing out
Forex Foreign Exchange
FYI For your information
E.g. Exempli gratia (for example)
EQ Emotional quotient
EVP Executive Vice President
G2G Government to government
G20 Group of Twenty
G7 Group of Seven
GB Gigabyte
GDP Gloss Domestic Product
GMT Greenwich mean time
GPS Global Positioning System
HDI Human Development Index
HIV Human Immunodeficiency Virus
HQ Headquarters
HR Human Resources
i.e. id est (that is)
ICO Initial coin offering
ICU Intensive care unit
Inc. Incorporated
IOC International Olympic Committee
IPO Initial public offering
IQ Intelligence quotient
ISO (International Organization for Standardization)
IT Information Technology
ITU Intensive Therapy Unit
JAN January
K9 Canine (Dog)
KFC Kentucky Fried Chicken
KGB Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti
KPI Key performance index
LFC Liverpool Football Club
LGBT Lesbian, gay, bisexual, transgender
LNG Liquid Natural Gas
LOL Laughing out Loud
LPG Liquid Petroleum Gas
LTD Limited
MAR March
MBA Masters of Business Administration
MD Managing Director
Memo Memorandum
MFG Manufactured, Manufacturing
MOU Memorandum of Understanding
MPH Miles per Hour
MPV Multi-Purpose Vehicle
MRT Metropolitan Rapid Transit
MTV Music Television
MV Music Video
MVP Most Valuable Player
N/A Not available, Not applicable
NBA National Basketball Association
NASA National Aeronautics and Space Administration
NATO North Atlantic Treaty Organization
NEWS North, East, West, South
NFT Non-fungible token
NGV Natural Gas Vehicle
NHK Nippon Hoso Kyokai
NPL Non-performing Loan
NRF NATO Response Force
NOV November
OCT October
OMG Oh my God
OPEC Organization of Petroleum Exporting Countries
OTP One-time password
P.M. Post Meridiem
P.S. Postscript
P2P Person to Person
PHEV Plug-in Hybrid Electric Vehicles
PIN Personal Identification Number
PM Private message
POS Point of Sale
PoS Proof of Stake
PoW Proof of Work
QoQ Quarter on Quarter
QUAD Quadrilateral Security Dialogue
REF Reference, Refer to
RIP Rest in peace
RSI Relative Strength Index
RT-PCR Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction
SEP September
SET The Stock Exchange of Thailand
SMH Shaking my head
SMEs Small and mid-size enterprises
SMS Short message service
SOS Save Our Souls
SQL Structured Query Language
STD Standard
STP Standard Temperature and Pressure
SUV Sports Utility Vehicle
SVP Senior Vice President
SWAT Special Weapons And Tactics
TBA To Be Announced
TCAS Thai University Central Admission System
TEAM Together Everyone Achieves More
TFEX Thailand Futures Exchange
TGIF Thank God It’s Friday
Thai PBS Thai Public Broadcasting Service
Thx Thanks, Thank you
TNN Thai News Network
TNT Trinitrotoluene (Bomb)
UCL UEFA Champions League
UEFA Union of European Football Associations
UEL UEFA Europa League
UN United Nations
UNESCO The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees
UNICEF United Nations Children's Fund
UNSC United Nations Security Council
USA United States of America
USD United States Dollar, US Dollar
USDC USD Coin (Stable Coin)
USDT Tether Dollar (Stable Coin)
UV UltraViolet
VIP Very important person
VAR Video Assistant Referee
VNL Volleyball Nations League
VP Vice President
VR Virtual reality
VS Versus
WHO World Health Organization
WWW, W3 World Wide Web
WYSIWYG What you see is what you get
YNWA You'll Never Walk Alone
YMCA Young Men's Christian Association
YoY Year over Year
... ...


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ