ผลการเลือกตั้ง ส.ส. 2566 อย่างเป็นทางการ

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ถือเป็นการเลือกตั้งทั่วไปเป็นครั้งที่ 2 ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โดยประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งพากันออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างล้นหลามมากถึง 75.71% ซึ่งถือว่าเป็นการเลือกตั้ง ส.ส. ที่มีความคึกคักมากที่สุดครั้งหนึ่งในประวิติศาสตร์การเมืองไทย

ต่อมาเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกมาประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว 100% ซึ่งถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด คะแนนและจำนวน ส.ส. ที่ประกาศนี้ จะถูกประกาศเป็นผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการต่อไป

หมายเหตุ ล่าสุดเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566 รายชื่อ ส.ส. ทั้งหมด 500 คน ได้รับการประกาศรับรองอย่างเป็นทางการจาก ก.ก.ต.แล้ว เป็นไปตามรายชื่ออย่างไม่เป็นทางการทุกรายชื่อ

ผลการเลือกตั้ง ส.ส. 14 พ.ค. 2566 มีดังต่อไปนี้

อันดับที่ 1 พรรคก้าวไกล ได้ ส.ส. รวม 151 คน
- จำนวน ส.ส. เขต 112 คน
- จำนวน ส.ส. บัญชีรายชื่อ 39 คน (14,438,851 คะแนน, 38.48%)

อันดับที่ 2 พรรคเพื่อไทย ได้ ส.ส. รวม 141 คน
- จำนวน ส.ส. เขต 112 คน
- จำนวน ส.ส. บัญชีรายชื่อ 22 คน (10,962,522 คะแนน, 29.22%)

อันดับ 3 พรรคภูมิใจไทย ได้ ส.ส. รวม 71 คน
- จำนวน ส.ส. เขต 68 คน
- จำนวน ส.ส. บัญชีรายชื่อ 3 คน (1,138,202 คะแนน, 3.03%)

อันดับ 4 พรรคพลังประชารัฐ ได้ ส.ส. รวม 40 คน
- จำนวน ส.ส. เขต 39 คน
- จำนวน ส.ส. บัญชีรายชื่อ 1 คน (537,625 คะแนน, 1.43%)

อันดับ 5 พรรครวมไทยสร้างชาติ ได้ ส.ส. รวม 36 คน
- จำนวน ส.ส. เขต 23 คน
- จำนวน ส.ส. บัญชีรายชื่อ 13 คน (4,766,408 คะแนน, 12.70%)

อันดับ 6 พรรคประชาธิปัตย์ ได้ ส.ส. รวม 25 คน
- จำนวน ส.ส. เขต 22 คน
- จำนวน ส.ส. บัญชีรายชื่อ 3 คน (925,349 คะแนน, 2.47%)

อันดับ 7 พรรคชาติไทยพัฒนา ได้ ส.ส. รวม 10 คน
- จำนวน ส.ส. เขต 9 คน
- จำนวน ส.ส. บัญชีรายชื่อ 1 คน (192,497 คะแนน, 0.51%)

อันดับ 8 พรรคประชาชาติ ได้ ส.ส. รวม 9 คน
- จำนวน ส.ส. เขต 7 คน
- จำนวน ส.ส. บัญชีรายชื่อ 2 คน (602,645 คะแนน, 1.61%)

อันดับ 9 พรรคไทยสร้างไทย ได้ ส.ส. รวม 6 คน
- จำนวน ส.ส. เขต 5 คน
- จำนวน ส.ส. บัญชีรายชื่อ 1 คน (340,178 คะแนน, 0.91%)

อันดับ 10 พรรคชาติพัฒนากล้า ได้ ส.ส. รวม 2 คน
- จำนวน ส.ส. เขต 1 คน
- จำนวน ส.ส. บัญชีรายชื่อ 1 คน (212,676 คะแนน, 0.57%)

อันดับ 11 พรรคเพื่อไทรวมพลัง ได้ ส.ส. รวม 2 คน
- จำนวน ส.ส. เขต 2 คน
- จำนวน ส.ส. บัญชีรายชื่อ -  (66,830 คะแนน, 0.17%)

อันดับ 12 พรรคเสรีรวมไทย ได้ ส.ส. รวม 1 คน
- จำนวน ส.ส. เขต - คน
- จำนวน ส.ส. บัญชีรายชื่อ 1 คน (351,376 คะแนน, 0.94%)

อันดับ 13 พรรคประชาธิปไตยใหม่ ได้ ส.ส. รวม 1 คน
- จำนวน ส.ส. เขต - คน
- จำนวน ส.ส. บัญชีรายชื่อ 1 คน (273,428 คะแนน, 0.73%)

อันดับ 14 พรรคใหม่ ได้ ส.ส. รวม 1 คน
- จำนวน ส.ส. เขต - คน
- จำนวน ส.ส. บัญชีรายชื่อ 1 คน (249,731 คะแนน, 0.67%)

อันดับ 15 พรรคท้องที่ไทย ได้ ส.ส. รวม 1 คน
- จำนวน ส.ส. เขต - คน
- จำนวน ส.ส. บัญชีรายชื่อ 1 คน (201,411 คะแนน, 0.54%)

อันดับ 16 พรรคเป็นธรรม ได้ ส.ส. รวม 1 คน
- จำนวน ส.ส. เขต - คน
- จำนวน ส.ส. บัญชีรายชื่อ 1 คน (184,817 คะแนน, 0.49%)

อันดับ 17 พรรคพลังสังคมใหม่ ได้ ส.ส. รวม 1 คน
- จำนวน ส.ส. เขต - คน
- จำนวน ส.ส. บัญชีรายชื่อ 1 คน (177,8379 คะแนน, 0.47%)

อันดับ 18 พรรคครูไทยเพื่อประชาชน ได้ ส.ส. รวม 1 คน
- จำนวน ส.ส. เขต - คน
- จำนวน ส.ส. บัญชีรายชื่อ 1 คน (175,182 คะแนน, 0.47%)

หมายเหตุ ... ผลการเลือกตั้งนี้ถือว่าเป็นผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการของคณะกรรมการการเลือกตั้ง แต่ยังไม่ได้มีการประกาศรับรองอย่างเป็นทางการ ดังนั้นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งจึงยังไม่สามารถทำหน้าที่ ส.ส. ได้


ผลการเลือกตั้งแยกตามจังหวัดและรายเขต

กรุงเทพมหานคร
เขต 1 ปารเมศ​ วิทยารักษ์สรร​ค์ - พรรคก้าวไกล
เขต 2 ธิษะณา ชุณหะวัน - พรรคก้าวไกล
เขต 3 จรยุทธ จตุรพรประสิทธิ์ - พรรคก้าวไกล
เขต 4 ภัณฑิล น่วมเจิม - พรรคก้าวไกล
เขต 5 เฉลิมชัย กุลาเลิศ - พรรคก้าวไกล
เขต 6 กัณตภณ ดวงอัมพร - พรรคก้าวไกล
เขต 7 ภัสริน รามวงศ์ - พรรคก้าวไกล
เขต 8 ชยพล สท้อนดี - พรรคก้าวไกล
เขต 9 ศุภณัฐ มีนชัยนันท์ - พรรคก้าวไกล
เขต 10 เอกราช อุดมอำนวย - พรรคก้าวไกล
เขต 11 ศศินันท์ ธรรมนิฐินันท์ - พรรคก้าวไกล
เขต 12 ภูริวรรธก์ ใจสำราญ - พรรคก้าวไกล
เขต 13 ธนเดช เพ็งสุข - พรรคก้าวไกล
เขต 14 สิริลภัส กองตระการ - พรรคก้าวไกล
เขต 15 วิทวัส ติชะวาณิชย์ - พรรคก้าวไกล
เขต 16 พิมพ์กาญจน์ กีรติวิราปกรณ์ - พรรคก้าวไกล
เขต 17 วีรวุธ รักเที่ยง - พรรคก้าวไกล
เขต 18 ธีรัจชัย พันธุมาศ - พรรคก้าวไกล
เขต 19 กันต์พงษ์ ประยูรศักดิ์ - พรรคก้าวไกล
เขต 20 ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ - พรรคเพื่อไทย
เขต 21 ณัฐพงศ์ เปรมพูลสวัสดิ์ - พรรคก้าวไกล
เขต 22 สุภกร ตันติไพบูลย์ธนะ - พรรคก้าวไกล
เขต 23 ปิยะรัฐ จงเทพ - พรรคก้าวไกล
เขต 24 เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร - พรรคก้าวไกล
เขต 25 แอนศิริ วลัยกนก - พรรคก้าวไกล
เขต 26 ไชยามพวาน มั่นเพียรจิตต์ - พรรคก้าวไกล
เขต 27 ณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ - พรรคก้าวไกล
เขต 28 รักชนก ศรีนอก - พรรคก้าวไกล
เขต 29 ทิสรัตน์ เลาหพล - พรรคก้าวไกล
เขต 30 ธัญธร ธนินวัฒนาธร - พรรคก้าวไกล
เขต 31 สิริน สงวนสิน - พรรคก้าวไกล
เขต 32 ปวิตรา จิตตกิจ - พรรคก้าวไกล
เขต 33 พงศ์พันธ์ ยอดเมืองเจริญ​ - พรรคก้าวไกล

จังหวัดกระบี่
เขต 1 กิตติ กิตติธรกุล - พรรคภูมิใจไทย
เขต 2 ถิรเดช ตั้งมั่นก่อกิจ - พรรคภูมิใจไทย
เขต 3 สฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง - พรรคภูมิใจไทย

จังหวัดกาญจนบุรี
เขต 1 อัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ - พรรคเพื่อไทย
เขต 2 ชูศักดิ์ แม้นทิม - พรรคเพื่อไทย
เขต 3 ยศวัฒน์ มาไพศาลสิน - พรรคภูมิใจไทย
เขต 4 ศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ - พรรคเพื่อไทย
เขต 5 พนม โพธิ์แก้ว - พรรคเพื่อไทย

จังหวัดกาฬสินธุ์
เขต 1 วิรัช พิมพะนิตย์ - พรรคเพื่อไทย
เขต 2 พลากร พิมพะนิตย์ - พรรคเพื่อไทย
เขต 3 จำลอง ภูนวนทา - พรรคพลังประชารัฐ 
เขต 4 ประภา เฮงไพบูลย์ - พรรคภูมิใจไทย
เขต 5 ทินพล ศรีธเรศ - พรรคเพื่อไทย
เขต 6 ประเสริฐ บุญเรือง - พรรคเพื่อไทย

จังหวัดกำแพงเพชร
เขต 1 ไผ่ ลิกค์ - พรรคพลังประชารัฐ
เขต 2 พชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ - พรรคพลังประชารัฐ
เขต 3 อนันต์ ผลอำนวย - พรรคพลังประชารัฐ
เขต 4 ปริญญา ฤกษ์หร่าย - พรรคพลังประชารัฐ

จังหวัดขอนแก่น
เขต 1 วีรนันท์ ฮวดศรี - พรรคก้าวไกล
เขต 2 อิทธิพล ชลธราศิริ - พรรคก้าวไกล
เขต 3 ชัชวาล อภิรักษ์มั่นคง - พรรคก้าวไกล
เขต 4 เอกราช ช่างเหลา - พรรคภูมิใจไทย
เขต 5 ภาควัต ศรีสุรพล - พรรคเพื่อไทย
เขต 6 สิงหภณ ดีนาง - พรรคเพื่อไทย
เขต 7 สุรพจน์ เตาะเจริญสุข - พรรคเพื่อไทย
เขต 8 วิภาณี ภูคำวงศ์ - พรรคเพื่อไทย
เขต 9 สรัสนันท์ อรรณนพพร - พรรคเพื่อไทย
เขต 10 วันนิวัติ สมบูรณ์ - พรรคเพื่อไทย
เขต 11 องอาจ ฉัตรชัยพลรัตน์ - พรรคภูมิใจไทย

จังหวัดจันทบุรี
เขต 1 วรายุทธ ทองสุข - พรรคก้าวไกล
เขต 2 ปรัชญาวรรณ ไชยสืบ - พรรคก้าวไกล
เขต 3 ญาณธิชา บัวเผื่อน - พรรคก้าวไกล

จังหวัดฉะเชิงเทรา
เขต 1 ฐิติมา ฉายแสง - พรรคเพื่อไทย
เขต 2 อรรถกร ศิริลัทธยากร - พรรคพลังประชารัฐ
เขต 3 ศักดิ์ชาย ตันเจริญ - พรรคเพื่อไทย
เขต 4 จิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ - พรรคก้าวไกล

จังหวัดชลบุรี
เขต 1 วรท ศิริรักษ์ - พรรคก้าวไกล
เขต 2 วรรณิดา นพสิทธิ์ - พรรคก้าวไกล
เขต 3 ชวาล พลเมืองดี - พรรคก้าวไกล
เขต 4 จิรวุฒิ สิงห์โตทอง - พรรครวมไทยสร้างชาติ
เขต 5 อนันต์ ปรีดาสุทธิจิตต์ - พรรคเพื่อไทย
เขต 6 กฤษฏิ์ ชีวะธรรมานนท์ - พรรคก้าวไกล
เขต 7 สหัสวัต คุ้มคง - พรรคก้าวไกล
เขต 8 จรัส คุ้มไข่น้ำ - พรรคก้าวไกล
เขต 9 ยอดชาย พึ่งพร - พรรคก้าวไกล
เขต 10 สะถิระ เผือกประพันธุ์ - พรรคพลังประชารัฐ

จังหวัดชัยนาท
เขต 1 อนุชา นาคาศัย - พรรครวมไทยสร้างชาติ
เขต 2 มณเฑียร สงฆ์ประชา - พรรคภูมิใจไทย

จังหวัดชัยภูมิ
เขต 1 โอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย - พรรคเพื่อไทย
เขต 2 เชิงชาย ชาลีรินทร์ - พรรคเพื่อไทย
เขต 3 สัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ - พรรคภูมิใจไทย
เขต 4 กาญจนา จังหวะ - พรรคพลังประชารัฐ
เขต 5 ศิวะ พงศ์ธีระดุลย์ - พรรคเพื่อไทย
เขต 6 เชวงศักดิ์ เร่งไพบูลย์วงษ์ - พรรคภูมิใจไทย
เขต 7 อัครแสนคีรี โล่ห์วีระ - พรรคพลังประชารัฐ 

จังหวัดชุมพร
เขต 1 วิชัย สุดสวาสดิ์ - พรรครวมไทยสร้างชาติ
เขต 2 สันต์ แซ่ตั้ง - พรรครวมไทยสร้างชาติ
เขต 3 สุพล จุลใส - พรรครวมไทยสร้างชาติ

จังหวัดเชียงราย
เขต 1 ชิตวัน ชินอนุวัฒน์ - พรรคก้าวไกล
เขต 2 ปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช - พรรคเพื่อไทย
เขต 3 ฐากูร ยะแสง - พรรคก้าวไกล
เขต 4 วิสาระดี เตชะธีราวัฒน์ - พรรคเพื่อไทย
เขต 5 เทอดชาติ ชัยพงษ์ - พรรคเพื่อไทย
เขต 6 จุฬาลักษณ์ ขันสุธรรม - พรรคก้าวไกล
เขต 7 พิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน - พรรคเพื่อไทย

จังหวัดเชียงใหม่
เขต 1 เพชรรัตน์ ใหม่ชมภู - พรรคก้าวไกล
เขต 2 การณิก จันทดา - พรรคก้าวไกล
เขต 3 ณัฐพล โตวิจักษณ์ชัยกุล - พรรคก้าวไกล
เขต 4 พุธิตา ชัยอนันต์ - พรรคก้าวไกล
เขต 5 จุลพันธ์ อมรภิวัฒน์ - พรรคเพื่อไทย
เขต 6 อรพรรณ จันตาเรือง - พรรคก้าวไกล
เขต 7 สมดุลย์ อุตเจริญ - พรรคก้าวไกล
เขต 8 ภัทรพงษ์ ลีลาภัทร์ - พรรคก้าวไกล
เขต 9 นเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ - พรรคพลังประชารัฐ
เขต 10 ศรีโสภา โกฎคำลือ - พรรคเพื่อไทย

จังหวัดตรัง
เขต 1 ถนอมพงษ์ หลีกภัย - พรรครวมไทยสร้างชาติ
เขต 2 ทวี สุระบาล - พรรคพลังประชารัฐ
เขต 3 สุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ - พรรคประชาธิปัตย์
เขต 4 กาญจน์ ตั้งปอง - พรรคประชาธิปัตย์

จังหวัดตราด
เขต 1 ศักดินัย นุ่มหมู - พรรคก้าวไกล

จังหวัดตาก
เขต 1 คริษฐ์ ปานเนียม - พรรคก้าวไกล
เขต 2 รัชต์พงศ์ สร้อยสุวรรณ - พรรคก้าวไกล
เขต 3 ภาคภูมิ บูลย์ประมุข - พรรคพลังประชารัฐ

จังหวัดนครนายก
เขต 1 สุรพล บุญมา - พรรคเพื่อไทย
เขต 2 เกรียงไกร กิตติธเนศวร - พรรคเพื่อไทย

จังหวัดนครปฐม
เขต 1 ศุภโชค ศรีสุขจร - พรรคชาติไทยพัฒนา
เขต 2 สินธพ แก้วพิจิตร - พรรครวมไทยสร้างชาติ
เขต 3 พาณุวัฒณ์ สะสมทรัพย์ - พรรคชาติไทยพัฒนา
เขต 4 กิตติภณ ปานพรหมมาศ - พรรคก้าวไกล
เขต 5 อนุชา สะสมทรัพย์ - พรรคชาติไทยพัฒนา
เขต 6 ชิษณุพงศ์ ตั้งเมธากุล - พรรคก้าวไกล

จังหวัดนครพนม
เขต 1 ภูมิพัฒน์ พชรทรัพย์ - พรรคเพื่อไทย
เขต 2 มนพร เจริญศรี - พรรคเพื่อไทย 
เขต 3 อลงกต มณีกาศ - พรรคภูมิใจไทย
เขต 4 ชูกัน กุลวงษา - พรรคภูมิใจไทย

จังหวัดนครราชสีมา
เขต 1 ฉัตร สุภัทรวณิชย์ - พรรคก้าวไกล
เขต 2 ปิยชาติ รุจิพรวศิน - พรรคก้าวไกล
เขต 3 ศุทธสิทธิ์ พจน์ฐศักดิ์ - พรรคก้าวไกล
เขต 4 ณัฐจิรา อิ่มวิเศษ - พรรคเพื่อไทย
เขต 5 สมเกียรติ ตันดิลกตระกูล - พรรคเพื่อไทย
เขต 6 โกศล ปัทมะ - พรรคเพื่อไทย
เขต 7 ปิยะนุช ยินดีสุข - พรรคเพื่อไทย
เขต 8 นิกร โสมกลาง - พรรคเพื่อไทย
เขต 9 พลพีร์ สุวรรณฉวี - พรรคภูมิใจไทย
เขต 10 อภิชา เลิศพชรกมล - พรรคเพื่อไทย
เขต 11 อาทิตย์ หวังศุภกิจโกศล - พรรคเพื่อไทย
เขต 12 นรเสฎฐ์ ศิริโรจนกุล - พรรคเพื่อไทย
เขต 13 พชร จันทรรวงทอง - พรรคเพื่อไทย
เขต 14 ศิรสิทธิ์ เลิศด้วยลาภ - พรรคเพื่อไทย
เขต 15 รชตะ ด่านกุล - พรรคเพื่อไทย
เขต 16 พรเทพ ศิริโรจนกุล - พรรคเพื่อไทย

จังหวัดนครศรีธรรมราช
เขต 1 ราชิต สุดพุ่ม - พรรคประชาธิปัตย์
เขต 2 ทรงศักดิ์ มุสิกอง - พรรคประชาธิปัตย์
เขต 3 พิทักษ์เดช เดชเดโช - พรรคประชาธิปัตย์
เขต 4 ยุทธการ รัตนมาศ - พรรคประชาธิปัตย์
เขต 5 ชัยชนะ เดชเดโช - พรรคประชาธิปัตย์
เขต 6 สุธรรม จริตงาม - พรรคพลังประชารัฐ
เขต 7 ษฐา ขาวขำ - พรรคภูมิใจไทย
เขต 8 มุกดาวรรณ เบื่องสีนิล - พรรคภูมิใจไทย
เขต 9 อวยพรศรี เชาวลิต - พรรคประชาธิปัตย์
เขต 10 พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล - พรรครวมไทยสร้างชาติ

จังหวัดนครสวรรค์
เขต 1 กฤษฐ์หิรัญ เลิศอุฤทธิ์ภักดี - พรรคก้าวไกล
เขต 2 ทรงศักดิ์ ส่งเสริมอุดมชัย - พรรคเพื่อไทย
เขต 3 สัญญา นิลสุพรรณ - พรรครวมไทยสร้างชาติ
เขต 4 มานพ ศรีผึ้ง - พรรคภูมิใจไทย
เขต 5 พีระเดช ศิริวันสาณฑ์ - พรรคภูมิใจไทย
เขต 6 ประสาท ตันประเสริฐ​ - พรรคชาติพัฒนากล้า

จังหวัดนนทบุรี
เขต 1 สุรพันธ์ ไวยากรณ์ - พรรคก้าวไกล
เขต 2 ปัญญารัตน์ นันทภูษิตานนท์ - พรรคก้าวไกล
เขต 3 อนุสรณ์ แก้ววิเชียร - พรรคก้าวไกล
เขต 4 นพดล ทิพยชล - พรรคก้าวไกล
เขต 5 ปรีติ เจริญศิลป์ - พรรคก้าวไกล
เขต 6 คุณากร มั่นนทีรัย - พรรคก้าวไกล
เขต 7 เกียรติคุณ ต้นยาง - พรรคก้าวไกล
เขต 8 นนท์ ไพศาลลิ้มเจริญกิจ - พรรคก้าวไกล

จังหวัดนราธิวาส
เขต 1 วัชระ ยาวอหะซัน - พรรครวมไทยสร้างชาติ
เขต 2 อามินทร์ มะยูโซ๊ะ - พรรคพลังประชารัฐ 
เขต 3 สัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ - พรรคพลังประชารัฐ
เขต 4 ซาการียา สะอิ - พรรคภูมิใจไทย
เขต 5 กมลศักดิ์ ลีวาเมาะ - พรรคประชาชาติ

จังหวัดน่าน
เขต 1 ทรงยศ รามสูต - พรรคเพื่อไทย
เขต 2 ชลน่าน ศรีแก้ว - พรรคเพื่อไทย
เขต 3 ณัฐพงษ์ สุปริยศิลป์ - พรรคเพื่อไทย

จังหวัดบึงกาฬ
เขต 1 สยาม เพ็งทอง - พรรคภูมิใจไทย 
เขต 2 สุวรรณา กุมภิโร - พรรคภูมิใจไทย
เขต 3 นิพนธ์ คนขยัน - พรรคเพื่อไทย

จังหวัดบุรีรัมย์
เขต 1 สนอง เทพอักษรณรงค์ - พรรคภูมิใจไทย
เขต 2 ไชยชนก ชิดชอบ - พรรคภูมิใจไทย
เขต 3 อดิพงษ์ ฐิติพิทยา - พรรคภูมิใจไทย
เขต 4 รังสิกร ทิมาตฤกะ - พรรคภูมิใจไทย
เขต 5 โสภณ ซารัมย์ - พรรคภูมิใจไทย
เขต 6 ศักดิ์ ซารัมย์ - พรรคภูมิใจไทย
เขต 7 พรชัย ศรีสุริยันโยธิน - พรรคภูมิใจไทย
เขต 8 ไตรเทพ งามกมล - พรรคภูมิใจไทย
เขต 9 รุ่งโรจน์ ทองศรี - พรรคภูมิใจไทย
เขต 10 จักรกฤษณ์ ทองศรี - พรรคภูมิใจไทย

จังหวัดปทุมธานี
เขต 1 สรวีย์ ศุภปณิตา - พรรคก้าวไกล
เขต 2 เจษฎา ดนตรีเสนาะ - พรรคก้าวไกล
เขต 3 ชลชิชา แจ้งเร็ว - พรรคก้าวไกล
เขต 4 สกล สุนทรวาณิชย์กิจ - พรรคก้าวไกล
เขต 5 มนัสนันท์ หลีนวรัตน์ - พรรคเพื่อไทย
เขต 6 เชตวัน เตือประโคน - พรรคก้าวไกล
เขต 7 ประสิทธิ์ ปัทมผดุงศักดิ์ - พรรคก้าวไกล

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เขต 1 สังคม แดงโชติ - พรรคภูมิใจไทย
เขต 2 จักพันธ์ ปิยพรไพบูลย์ - พรรคประชาธิปัตย์
เขต 3 ประมวล พงศ์ถาวราเดช - พรรคประชาธิปัตย์

จังหวัดปราจีนบุรี
เขต 1 อำนาจ วิลาวัลย์ - พรรคภูมิใจไทย
เขต 2 วุฒิพงศ์ ทองเหลา - พรรคก้าวไกล
เขต 3 สุนทร คมคาย - พรรคก้าวไกล

จังหวัดปัตตานี
เขต 1 วรวิทย์ บารู - พรรคประชาชาติ
เขต 2 คอซีย์ มามุ - พรรคพลังประชารัฐ
เขต 3 สมมุติ เบ็ญจลักษณ์ - พรรคประชาชาติ
เขต 4 ยูนัยดี วาบา - พรรคประชาธิปัตย์
เขต 5 สาเหะมูหามัด อัลอิดรุส - พรรคประชาชาติ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เขต 1 ทวิวงศ์ โตทวิวงศ์ - พรรคก้าวไกล
เขต 2 ชริน วงศ์พันธ์เที่ยง - พรรคก้าวไกล
เขต 3 พิมพฤดา ตันจรารักษ์ - พรรคภูมิใจไทย
เขต 4 รศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล - พรรคภูมิใจไทย
เขต 5 ประดิษฐ์ สังขจาย - พรรคภูมิใจไทย

จังหวัดพังงา
เขต 1 อรรถพล ไตรศรี - พรรคภูมิใจไทย
เขต 2 ฉกาจ พัฒนกิจวิบูลย์ - พรรคพลังประชารัฐ

จังหวัดพัทลุง
เขต 1 สุพัชรี ธรรมเพชร - พรรคประชาธิปัตย์
เขต 2 นิติศักดิ์ ธรรมเพชร - พรรครวมไทยสร้างชาติ
เขต 3 ร่มธรรม ขำนุรักษ์ - พรรคประชาธิปัตย์

จังหวัดพิจิตร
เขต 1 ภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ - พรรคภูมิใจไทย
เขต 2 วินัย ภัทรประสิทธิ์ - พรรคภูมิใจไทย
เขต 3 ศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ - พรรคภูมิใจไทย

จังหวัดพิษณุโลก
เขต 1 ปดิพัทธ์ สันติภาดา - พรรคก้าวไกล
เขต 2 นพพล เหลืองทองนารา - พรรคเพื่อไทย
เขต 3 พงษ์มนู ทองหนัก - พรรครวมไทยสร้างชาติ
เขต 4 พิมพ์พิชชา ชัยศุภกิจเจริญ - พรรคเพื่อไทย
เขต 5 ศุภปกรณ์ กิตยาธิคุณ - พรรคก้าวไกล

จังหวัดเพชรบุรี
เขต 1 ธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ - พรรครวมไทยสร้างชาติ 
เขต 2 กฤษ์ อยู่ดี - พรรคภูมิใจไทย
เขต 3 อภิชาติ แก้วโกศล - พรรครวมไทยสร้างชาติ

จังหวัดเพชรบูรณ์
เขต 1 พิมพ์พร พรพฤฒิพันธุ์ - พรรคพลังประชารัฐ
เขต 2 จักรัตน์ พั้วช่วย - พรรคพลังประชารัฐ
เขต 3 บุญชัย กิตติธาราทรัพย์ - พรรคพลังประชารัฐ
เขต 4 วรโชติ สุคนธ์ขจร - พรรคพลังประชารัฐ
เขต 5 วันเพ็ญ พร้อมพัฒน์ - พรรคพลังประชารัฐ
เขต 6 อัคร ทองใจสด - พรรคพลังประชารัฐ

จังหวัดแพร่
เขต 1 ทศพล เสรีรักษ์ - พรรคเพื่อไทย
เขต 2 นิยม วิวรรธนดิฐกุล - พรรคเพื่อไทย
เขต 3 วรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล - พรรคเพื่อไทย

จังหวัดพะเยา
เขต 1 ธรรมนัส พรหมเผ่า - พรรคพลังประชารัฐ
เขต 2 อนุรัตน์ ตันบรรจง - พรรคพลังประชารัฐ
เขต 3 จีรเดช ศรีวิราช - พรรคพลังประชารัฐ

จังหวัดภูเก็ต
เขต 1 สมชาติ เตชถาวรเจริญ​- พรรคก้าวไกล
เขต 2 เฉลิมพงศ์ แสงดี - พรรคก้าวไกล
เขต 3 ฐิติกันต์ ฐิติพฤฒิกุล - พรรคก้าวไกล

จังหวัดมหาสารคาม
เขต 1 กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ - พรรคเพื่อไทย
เขต 2 ไชยวัฒนา ติณรัตน์ - พรรคเพื่อไทย
เขต 3 ลัทธชัย โชคชัยวัฒนากร - พรรคภูมิใจไทย
เขต 4 สรรพภัญญู ศิริไปล์ - พรรคเพื่อไทย
เขต 5 จิรวัฒน์ ศิริพานิชย์ - พรรคเพื่อไทย
เขต 6 รัฐ คลังแสง - พรรคเพื่อไทย

จังหวัดมุกดาหาร
เขต 1 วิริยะ ทองผา - พรรคพลังประชารัฐ
เขต 2 ณกร ชารีพันธ์ - พรรคก้าวไกล

จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เขต 1 ปกรณ์ จีนาคำ - พรรคพลังประชารัฐ
เขต 2 สมบัติ ยะสินธุ์ - พรรคประชาธิปัตย์

จังหวัดยะลา
เขต 1 สุไลมาน บือแนปีแน - พรรคประชาชาติ
เขต 2 ซูการ์โน มะทา - พรรคประชาชาติ
เขต 3 อัลดุลอายี สาแม็ง - พรรคประชาชาติ

จังหวัดยโสธร
เขต 1 สุภาพร สลับศรี - พรรคไทยสร้างไทย
เขต 2 บุญแก้ว สมวงศ์ - พรรคเพื่อไทย
เขต 3 ธนพัฒน์ ศรีชนะ - พรรคภูมิใจไทย

จังหวัดร้อยเอ็ด
เขต 1 อนุรักษ์ จุรีมาศ​ - พรรคชาติไทยพัฒนา
เขต 2 ฉลาด ขามช่วง - พรรคเพื่อไทย
เขต 3 รัชนี พลซื่อ - พรรคพลังประชารัฐ
เขต 4 นรากร นาเมืองรักษ์ - พรรคเพื่อไทย
เขต 5 จิราพร สินธุไพร - พรรคเพื่อไทย
เขต 6 กิตติ สมทรัพย์ - พรรคเพื่อไทย
เขต 7 ชัชวาล แพทยาไทย - พรรคไทยสร้างไทย
เขต 8 ชญาภา สินธุไพร - พรรคเพื่อไทย

จังหวัดระนอง
เขต 1 คงกฤษ​ ฉัตรมาลีรัตน์ - พรรคภูมิใจไทย

จังหวัดระยอง
เขต 1 กมนทรรศน์ กิตติสุนทรสกุล - พรรคก้าวไกล
เขต 2 กฤช ศิลปชัย - พรรคก้าวไกล
เขต 3 นครชัย ขุนณรงค์ - พรรคก้าวไกล
เขต 4 ชุติพงศ์ พิภพภิญโญ - พรรคก้าวไกล
เขต 5 สว่างจิตต์ เลาหะโรจนพันธ์ - พรรคก้าวไกล

จังหวัดราชบุรี
เขต 1 กุลวลี นพอมรบดี - พรรครวมไทยสร้างชาติ
เขต 2 บุญยิ่ง นิติกาญจนา - พรรคพลังประชารัฐ
เขต 3 จตุพร กมลพันธ์ทิพย์ - พรรคพลังประชารัฐ
เขต 4 อัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ - พรรครวมไทยสร้างชาติ
เขต 5 ชัยทิพย์ กมลพันธ์ทิพย์ - พรรคพลังประชารัฐ

จังหวัดลพบุรี
เขต 1 สิทธิชัย หล้อประสงค์สุข - พรรคเพื่อไทย
เขต 2 สาธิต ทวีผล - พรรคก้าวไกล
เขต 3 มัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช - พรรคภูมิใจไทย
เขต 4 นรินทร์ คลังผา - พรรคภูมิใจไทย
เขต 5 วรวงศ์ วรปัญญา - พรรคเพื่อไทย

จังหวัดลำปาง
เขต 1 ทิพา ปวีณาเสถียร - พรรคก้าวไกล
เขต 2 ธนาธร โล่ห์สุนทร - พรรคเพื่อไทย
เขต 3 ชลธานี เชื้อน้อย - พรรคก้าวไกล
เขต 4 รภัสสรณ์ นิยะโมสถ - พรรคก้าวไกล

จังหวัดลำพูน
เขต 1 ทวิสิทธิ์ ปันสวนปลูก - พรรคก้าวไกล
เขต 2 รังสรรค์ มณีรัตน์ - พรรคเพื่อไทย

จังหวัดเลย
เขต 1 เลิศศักดื์ พัฒนชัยกุล - พรรคเพื่อไทย
เขต 2 ศรัณย์ ทิมสุวรรณ - พรรคเพื่อไทย
เขต 3 ธนยศ ทิมสุวรรณ - พรรคภูมิใจไทย
เขต 4 สมเจตน์ แสงเจริญรัตน์ - พรรคเพื่อไทย

จังหวัดศรีสะเกษ
เขต 1 ธเนศ เครือรัตน์ - พรรคเพื่อไทย
เขต 2 สุรชาติ ชาญประดิษฐ์ - พรรคเพื่อไทย
เขต 3 ธนา กิจไพบูลย์ชัย - พรรคภูมิใจไทย
เขต 4 ภูมินทร์ ลีธีระประเสริฐ - พรรคเพื่อไทย
เขต 5 อมรเทพ สมหมาย - พรรคเพื่อไทย
เขต 6 วีระพล จิตสัมฤทธิ์ - พรรคเพื่อไทย
เขต 7 วิลดา อินฉัตร - พรรคเพื่อไทย
เขต 8 อาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ - พรรคภูมิใจไทย
เขต 9 นุขนาถ จารุวงษ์เสถียร - พรรคเพื่อไทย

จังหวัดสกลนคร
เขต 1 อภิชาติ ตีรสวัสดิชัย - พรรคเพื่อไทย
เขต 2 ชาตรี หล้าพรหม - พรรคประชาธิปัตย์
เขต 3 จิรัชยา สัพโพ - พรรคเพื่อไทย
เขต 4 พัฒนา สัพโพ - พรรคเพื่อไทย
เขต 5 ยมงคล ไชยรบ - พรรคพลังประชารัฐ
เขต 6 สกุณา สาระนันท์ - พรรคเพื่อไทย
เขต 7 เกษม อุประ - พรรคเพื่อไทย

จังหวัดสงขลา
เขต 1 สรรเพชญ บุญญามณี - พรรคประชาธิปัตย์
เขต 2 ศาสตรา ศรีปาน - พรรครวมไทยสร้างชาติ
เขต 3 สมยศ พลายด้วง - พรรคประชาธิปัตย์
เขต 4 ชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว - พรรคพลังประชารัฐ
เขต 5 เตชอิศม์ ขาวทอง - พรรคประชาธิปัตย์
เขต 6 สุภาพร กำเนิดผล - พรรคประชาธิปัตย์
เขต 7 ณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ - พรรคภูมิใจไทย
เขต 8 สุรินทร์ ปาลาเร่ - พรรคประชาธิปัตย์
เขต 9 ศักดิ์สิทธิ์ ขาวทอง - พรรคประชาธิปัตย์

จังหวัดสตูล
เขต 1 พิบูลย์ รัชกิจประการ - พรรคภูมิใจไทย
เขต 2 วรศิษฎ์ เสียงประสิทธิ์ - พรรคภูมิใจไทย

จังหวัดสมุทรปราการ
เขต 1 พนิดา มงคลสวัสดิ์ - พรรคก้าวไกล
เขต 2 รัชนก สุขประเสริฐ​ - พรรคก้าวไกล
เขต 3 พิชัย แจ้งจรรยาวงศ์ - พรรคก้าวไกล
เขต 4 วุฒินันท์ บุญชู - พรรคก้าวไกล
เขต 5 นิตยา มีศรี - พรรคก้าวไกล
เขต 6 วีรภัทร คันธะ - พรรคก้าวไกล
เขต 7 บุญเลิศ แสงพันธุ์ - พรรคก้าวไกล
เขต 8 ตรัยวรรธน์ อิ่มใจ - พรรคก้าวไกล

จังหวัดสมุทรสงคราม
เขต 1 อานุภาพ ลิขิตอำนวยชัย - พรรคก้าวไกล

จังหวัดสมุทรสาคร
เขต 1 ณัฐพงษ์ สุมโนธรรม - พรรคก้าวไกล
เขต 2 ศิริโรจน์ ธนิกกุล - พรรคก้าวไกล
เขต 3 ศิรสิทธิ์ สงนุ้ย - พรรคก้าวไกล

จังหวัดสระแก้ว
เขต 1 ขวัญเรือน เทียนทอง - พรรคพลังประชารัฐ
เขต 2 ตรีนุช เทียนทอง - พรรคพลังประชารัฐ
เขต 3 สรวงค์ เทียนทอง - พรรคเพื่อไทย

จังหวัดสระบุรี
เขต 1 สรพัช ศรีปราชญ์ - พรรคก้าวไกล
เขต 2 อรรถพล วงษ์ประยูร - พรรคเพื่อไทย
เขต 3 วัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ - พรรคภูมิใจไทย
เขต 4 องอาจ วงษ์ประยูร - พรรคพลังประชารัฐ

จังหวัดสิงห์บุรี
เขต 1 โชติวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ - พรรคพลังประชารัฐ

จังหวัดสุโขทัย
เขต 1 พรรณสิริ กุลนาถศิริ - พรรคเพื่อไทย
เขต 2 ชูศักดิ์ คีรีมาศทอง - พรรคเพื่อไทย
เขต 3 ประภาพร ทองปากน้ำ - พรรคเพื่อไทย
เขต 4 จักรวาล ชัยวิรัตน์นุกูล - พรรคเพื่อไทย

จังหวัดสุพรรณบุรี
เขต 1 สรชัด สุจิตต์ - พรรคชาติไทยพัฒนา
เขต 2 ณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ - พรรคชาติไทยพัฒนา
เขต 3 นพดล มาตรศรี - พรรคชาติไทยพัฒนา
เขต 4 เสมอกัน เที่ยงธรรม - พรรคชาติไทยพัฒนา
เขต 5 ประภัตร โพธสุธน - พรรคชาติไทยพัฒนา

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เขต 1 กานสินี โอภาสรังสรรค์ - พรรครวมไทยสร้างชาติ
เขต 2 พิพิธ รัตนรักษ์ - พรรครวมไทยสร้างชาติ
เขต 3 วชิราภรณ์ กาญจนะ - พรรครวมไทยสร้างชาติ
เขต 4 พันธศักดิ์ บุญแทน - พรรครวมไทยสร้างชาติ
เขต 5 ปรเมษฐ์ จินา - พรรครวมไทยสร้างชาติ
เขต 6 พิชัย ชมภูพล - พรรคภูมิใจไทย
เขต 7 ธานินท์ นวลวัฒน์ - พรรครวมไทยสร้างชาติ

จังหวัดสุรินทร์
เขต 1 ปกรณ์ มุ่งเจริญพร - พรรคภูมิใจไทย
เขต 2 ชูชัย มุ่งเจริญพร - พรรคเพื่อไทย
เขต 3 ผกามาศ​ เจริญพันธ์ - พรรคภูมิใจไทย
เขต 4 พรเทพ พูนศรีธนากูล - พรรคเพื่อไทย
เขต 5 ครูมานิตย์ สังข์พุ่ม - พรรคเพื่อไทย
เขต 6 ล้ำเลิศ พัวพัฒนโชติ - พรรคภูมิใจไทย
เขต 7 เรืองวิทย์ คุณวัฒนาพงษ์ - พรรคภูมิใจไทย
เขต 8 ปทิดา ตันติรัตนานนท์ - พรรคภูมิใจไทย

จังหวัดหนองคาย
เขต 1 กระแสร์ ตระกูลพรพงศ์ - พรรคพลังประชารัฐ
เขต 2 ชนก จันทาทอง - พรรคเพื่อไทย
เขต 3 เอกธนัช อินทร์รอด - พรรคเพื่อไทย

จังหวัดหนองบัวลำภู
เขต 1 สยาม หัตถสงเคราะห์ - พรรคเพื่อไทย
เขต 2 ไชยา พรหมา - พรรคเพื่อไทย
เขต 3 ณพล เชยคำแหง - พรรคเพื่อไทย

จังหวัดอ่างทอง
เขต 1 ภราดร ปริศนานันทกุล - พรรคภูมิใจไทย
เขต 2 กรวีร์ ปริศนานันทกุล - พรรคภูมิใจไทย

จังหวัดอุดรธานี
เขต 1 ณัฐพงษ์ พิพัฒน์ไชยศิริ - พรรคก้าวไกล
เขต 2 หทัยรัตน์ เพชรพนมพร - พรรคเพื่อไทย
เขต 3 หรั่ง ธุระพล - พรรคไทยสร้างไทย
เขต 4 ภาณุ พรวัฒนา - พรรคเพื่อไทย
เขต 5 กรวีร์ สาราคำ - พรรคเพื่อไทย
เขต 6 อดิศักดิ์ แก้วมุงคุณทรัพย์ - พรรคไทยสร้างไทย
เขต 7 ธีระชัย แสนแก้ว - พรรคเพื่อไทย
เขต 8 เกรียงศักดิ์ ฝ้ายสีงาม - พรรคเพื่อไทย
เขต 9 วัชระพล ขาวขำ - พรรคเพื่อไทย
เขต 10 เทียบจุฑา ขาวขำ - พรรคเพื่อไทย

จังหวัดอุทัยธานี
เขต 1 เจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ - พรรคภูมิใจไทย
เขต 2 ชาดา ไทยเศรษฐ์ - พรรคภูมิใจไทย

จังหวัดอุตรดิตถ์
เขต 1 กฤษณา สีหลักษณ์ - พรรคเพื่อไทย
เขต 2 วารุจ ศิริวัฒน์ - พรรคเพื่อไทย
เขต 3 รวี เล็กอุทัย - พรรคเพื่อไทย

จังหวัดอุบลราชธานี
เขต 1 วรสิทธิ์ กับป์ตินันท์ - พรรคเพื่อไทย
เขต 2 วุฒิพงษ์ นามบุตร - พรรคประชาธิปัตย์
เขต 3 พิมพกาญจน์ พลสมัคร - เพื่อไทรวมพลัง
เขต 4 กิตติ์ธัญญา วาจาดี - พรรคเพื่อไทย
เขต 5 สุทธิชัย จรูญเนตร - พรรคภูมิใจไทย
เขต 6 ธัญธารีย์ สันตพันธุ์ - พรรคเพื่อไทย
เขต 7 สุดารัตน์ พิทักษ์พรพัลลภ - พรรคเพื่อไทย
เขต 8 แนน บุณย์ธิดา - พรรคภูมิใจไทย
เขต 9 รำพูล ตันติวณิชชานนท์ - พรรคไทยสร้างไทย
เขต 10 สมศักดิ์ บุญประชม - พรรคเพื่อไทรวมพลัง
เขต 11 ตวงทิพย์ จินตะเวช - พรรคภูมิใจไทย

จังหวัดอำนาจเจริญ
เขต 1 สุขสมรวย วันทนียกุล - พรรคภูมิใจไทย
เขต 2 ญานีนาถ เข็มนาค - พรรคภูมิใจไทยอย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ