10 อันดับ ประเทศผู้ส่งออกชามากที่สุดในโลก มีประเทศอะไรบ้าง?

คำถาม ... 10 อันดับ ประเทศผู้ส่งออกชามากที่สุดในโลก มีประเทศอะไรบ้าง?

เฉลย ...
ชา (Tea) เป็นเครื่องอีกชนิดหนึ่งที่เป็นที่นิยมของคนทั่วโลก สามารถดัดแปลงไปเป็นเครื่องดื่มได้หลายหลายชนิดไม่แพ้กาแฟ ซึ่งเป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก เช่น ชาร้อน ชาเย็น ชามะนาว ชานม และชานมไข่มุก เป็นต้น ชาเป็นผลผลิตที่ได้มากจากใบและยอดของต้นชา ซึ่งปลูกกันทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วยใบชามีมูล่าตลาดทั่วโลกประมาณ 7.1 พันล้านดอลลาร์ ในปี 2020 เรามาดูกันว่ามีประเทศใดบ้างที่ส่งออกชามากที่สุด ...


ชา หนึ่งในเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก


10 ประเทศผู้ส่งออกชามากที่สุดในโลก

อันดับ
ประเทศ
มลูค่า (ล้านดอลลาร์)
   1 จีน 2,037.98
   2 เคนยา 1,108.57
   3ศรีลังกา 712.32
   4 อินเดีย 692.07
   5 โปแลนด์ 264.51
   6 เยอรมนี222.86
   7 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 174.68
   8ญี่ปุ่น 154.31
   9 สหราชอาณาจักร 135.17
  10 เวียดนาม129.55

ที่มา : worldstopexports.com / ข้อมูลปี 2020

ส่วนประเทศไทยของเราก็มีการปลูกชากันมากพอสมควร โดยปลูกมากทางภาคเหนือ เช่นจังหวัดเชียงราย และ จังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนยอดดอยต่าง ๆ เนื่องจากเป็นที่สูงและมีอากาศหนาวเย็น เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของต้นชา ทำให้ได้ใบชาที่มีคุณภาพดี