10 ประเทศที่ส่งออกเฟอร์นิเจอร์มากที่สุดในโลก มีประเทศอะไรบ้าง?

คำถาม ... 10 ประเทศที่ส่งออกเฟอร์นิเจอร์มากที่สุดในโลก มีประเทศอะไรบ้าง?

เฉลย ...
เฟอร์นิเจอร์ เป็นสิ่งที่จำเป็นในชีวิตประจำวันไปแล้วในทุกวันนี้ ไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์สำหรับบ้านเรือน อพาร์ตเมนต์ คอนโดมีเนียม โรงเรียน โรงงาน และสำนักงานทั่วไป แน่นอนว่าวัสดุในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือไม้ แต่ยังมีวัสดุอื่นที่สามารถนำมาผลิตเฟอร์นิเจอร์ได้เช่นกัน เช่น พลาสติก โลหะบางชนิด หินอ่อน รวมถึงวัสดุเทียมไม้อื่น ๆ เป็นต้น มาดูกันว่ามีประใดที่สามารถส่งออกเฟอร์นิเจอร์จนติดอันดับโลกบ้าง ...

เฟอร์นิเจอร์ชุดนั่งเล่น ทำจากสเตนเลสสตีลและไม้


10 ประเทศที่ส่งออกเฟอร์นิเจอร์มากที่สุดในโลก ...

อันดับ
ประเทศ
ยอดส่งออก (ล้านดอลลาร์)
   1 จีน 69,075.20
   2 โปแลนด์ 12,848.00
   3 เยอรมนี 12,326.80
   4 เวียดนาม 11,300.70
   5 อิตาลี 10,435.30
   6 เม็กซิโก 6,892.10
   7 อเมริกา 5,884.40
   8 สาธารณรัฐเชค 4,053.10
   9 คานาดา 3,859.30
  10 ตุรกี 3,313.10

ที่มา : Statista.com / 2020

ยอดขายเฟอร์นิเจอร์มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี โดยยอดขายรวมในปี 2021 มีทั้งสิ้น 634.53 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีการคาดการณ์ว่าในปี 2022 จะมียอดขายรวม 692.81 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นราว 9.2%