รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา เป็น 1 ใน 20 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย แบ่งการปกครองออกเป็น 32 อำเภอ 289 ตำบล 3,743 หมู่บ้าน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 334 แห่ง แบ่งออกเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 4 แห่ง เทศบาลตำบล 85 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 243 แห่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา

1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง

 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. เทศบาลนคร 1 แห่ง

 • เทศบาลนครนครราชสีมา

3. เทศบาลเมือง 4 แห่ง

 • เทศบาลเมืองบัวใหญ่
 • เทศบาลเมืองเมืองปัก
 • เทศบาลเมืองปากช่อง
 • เทศบาลเมืองสีคิ้ว

4. เทศบาลตำบล 85 แห่ง

 • เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
 • เทศบาลตำบลหัวทะเล
 • เทศบาลตำบลสุรนารี
 • เทศบาลตำบลบ้านใหม่
 • เทศบาลตำบลจอหอ
 • เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
 • เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม
 • เทศบาลตำบลโคกสูง
 • เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
 • เทศบาลตำบลตลาด
 • เทศบาลตำบลพุดซา
 • เทศบาลตำบลปรุใหญ่
 • เทศบาลตำบลไชยมงคล
 • เทศบาลตำบลโคกกรวด
 • เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ
 • เทศบาลตำบลบึงสำโรง
 • เทศบาลตำบลขามทะเลสอ
 • เทศบาลตำบลพันดุง
 • เทศบาลตำบลขามสะแกแสง
 • เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
 • เทศบาลตำบลโนนเมือง
 • เทศบาลตำบลเมืองคง
 • เทศบาลตำบลเทพาลัย
 • เทศบาลตำบลแชะ
 • เทศบาลตำบลจระเข้หิน
 • เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล
 • เทศบาลตำบลอรพิมพ์
 • เทศบาลตำบลครบุรีใต้
 • เทศบาลตำบลจักราช
 • เทศบาลตำบลท่าช้าง
 • เทศบาลตำบลชุมพวง
 • เทศบาลตำบลโชคชัย
 • เทศบาลตำบลด่านเกวียน
 • เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม
 • เทศบาลตำบลด่านขุนทด
 • เทศบาลตำบลหนองกราด
 • เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด
 • เทศบาลตำบลโนนแดง
 • เทศบาลตำบลวังหิน
 • เทศบาลตำบลโนนไทย
 • เทศบาลตำบลโคกสวาย
 • เทศบาลตำบลบัลลังก์
 • เทศบาลตำบลโนนสูง
 • เทศบาลตำบลมะค่า
 • เทศบาลตำบลตลาดแค
 • เทศบาลตำบลใหม่
 • เทศบาลตำบลด่านคล้า
 • เทศบาลตำบลดอนหวาย
 • เทศบาลตำบลหนองบัวลาย
 • เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
 • เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม
 • เทศบาลตำบลประทาย
 • เทศบาลตำบลตะขบ
 • เทศบาลตำบลลำนางแก้ว
 • เทศบาลตำบลบ่อปลาทอง
 • เทศบาลตำบลนกออก
 • เทศบาลตำบลปักธงชัย
 • เทศบาลตำบลกลางดง
 • เทศบาลตำบลสีมามงคล
 • เทศบาลตำบลหมูสี
 • เทศบาลตำบลวังไทร
 • เทศบาลตำบลพระทองคำ
 • เทศบาลตำบลสระพระ
 • เทศบาลตำบลพิมาย
 • เทศบาลตำบลรังกาใหญ่
 • เทศบาลตำบลเมืองยาง
 • เทศบาลตำบลหนองบัววง
 • เทศบาลตำบลขุย
 • เทศบาลตำบลบ้านยาง
 • เทศบาลตำบลช่องแมว
 • เทศบาลตำบลไพล
 • เทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ
 • เทศบาลตำบลลาดบัวขาว
 • เทศบาลตำบลคลองไผ่
 • เทศบาลตำบลหนองน้ำใส
 • เทศบาลตำบลสีดา
 • เทศบาลตำบลสูงเนิน
 • เทศบาลตำบลกุดจิก
 • เทศบาลตำบลเสิงสาง
 • เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์
 • เทศบาลตำบลหนองหัวแรต
 • เทศบาลตำบลแหลมทอง
 • เทศบาลตำบลห้วยแถลง
 • เทศบาลตำบลหินดาด
 • เทศบาลตำบลกงรถ

5. องค์การบริหารส่วนตำบล 243 แห่ง

 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสีมุม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก
 • องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท
 • องค์การบริหารส่วนตำบลชีวึก
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลตาจั่น
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่
 • องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลครบุรี
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระชาย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลมาบตะโกเอน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
 • องค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก
 • องค์การบริหารส่วนตำบลตะแบกบาน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลจักราช
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทอง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสาหร่าย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด
 • องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก
 • องค์การบริหารส่วนตำบลด่านใน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกราด
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวละคร
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร
 • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสระจรเข้
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวังยายทอง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโนนไทย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสายออ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์
 • องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบิง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู
 • องค์การบริหารส่วนตำบลธารปราสาท
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
 • องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด
 • องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า
 • องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท
 • องค์การบริหารส่วนตำบลลำมูล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโนนจาน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่
 • องค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหลื่อม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวังโพธิ์
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเบื้อง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลประทาย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกระทุ่มราย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวังไม้แดง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค่าย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนางรำ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสว่าง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดอน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช
 • องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัยเหนือ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเกษม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์
 • องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็น
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลมาบกราด
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโบสถ์
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกระชอน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่
 • องค์การบริหารส่วนตำบลธารละหลอด
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก
 • องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโนนอุดม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี
 • องค์การบริหารส่วนตำบลระเริง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมทรัพย์
 • องค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่
 • องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไผ่
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งขี้เหล็ก
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า
 • องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือใหม่
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเสิงสาง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสุขไพบูลย์
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านราษฎร์
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบุนนาก
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี
 • องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้
 • องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
 • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด
 • องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งประดู่
 • องค์การบริหารส่วนตำบลตะโก
 • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน


รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา แยกรายอำเภอ

1. อำเภอเมืองนครราชสีมา : 27 แห่ง (1 เทศบาลนคร, 15 เทศบาลตำบล, 11 อบต.)

 • เทศบาลนครนครราชสีมา
 • เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
 • เทศบาลตำบลหัวทะเล
 • เทศบาลตำบลสุรนารี
 • เทศบาลตำบลบ้านใหม่
 • เทศบาลตำบลจอหอ
 • เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
 • เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม
 • เทศบาลตำบลโคกสูง
 • เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
 • เทศบาลตำบลตลาด
 • เทศบาลตำบลพุดซา
 • เทศบาลตำบลปรุใหญ่
 • เทศบาลตำบลไชยมงคล
 • เทศบาลตำบลโคกกรวด
 • เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสีมุม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง


2. อำเภอแก้งสนามนาง : 5 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 4 องค์การบริหารส่วนตำบล)

 • เทศบาลตำบลบึงสำโรง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก


3. อำเภอขามทะเลสอ : 6 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 4 องค์การบริหารส่วนตำบล)

 • เทศบาลตำบลขามทะเลสอ
 • เทศบาลตำบลพันดุง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ


4. อำเภอขามสะแกแสง : 9 แห่ง (3 เทศบาลตำบล, 6 องค์การบริหารส่วนตำบล)

 • เทศบาลตำบลขามสะแกแสง
 • เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
 • เทศบาลตำบลโนนเมือง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท
 • องค์การบริหารส่วนตำบลชีวึก
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร


5. อำเภอคง : 12 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 10 องค์การบริหารส่วนตำบล)

 • เทศบาลตำบลเมืองคง
 • เทศบาลตำบลเทพาลัย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลตาจั่น
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่
 • องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์


6. อำเภอครบุรี : 15 แห่ง (5 เทศบาลตำบล, 10 องค์การบริหารส่วนตำบล)

 • เทศบาลตำบลแชะ
 • เทศบาลตำบลจระเข้หิน
 • เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล
 • เทศบาลตำบลอรพิมพ์
 • เทศบาลตำบลครบุรีใต้
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลครบุรี
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระชาย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลมาบตะโกเอน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
 • องค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก
 • องค์การบริหารส่วนตำบลตะแบกบาน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา


7. อำเภอจักราช : 9 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 8 องค์การบริหารส่วนตำบล)

 • เทศบาลตำบลจักราช
 • องค์การบริหารส่วนตำบลจักราช
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน


8. อำเภอเฉลิมพระเกียรติ : 6 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 5 องค์การบริหารส่วนตำบล)

 • เทศบาลตำบลท่าช้าง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทอง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง


9. อำเภอชุมพวง : 10 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 9 องค์การบริหารส่วนตำบล)

 • เทศบาลตำบลชุมพวง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสาหร่าย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ


10. อำเภอโชคชัย : 12 แห่ง (3 เทศบาลตำบล, 9 องค์การบริหารส่วนตำบล)

 • เทศบาลตำบลโชคชัย
 • เทศบาลตำบลด่านเกวียน
 • เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน


11. อำเภอด่านขุนทด : 18 แห่ง (3 เทศบาลตำบล, 15 องค์การบริหารส่วนตำบล)

 • เทศบาลตำบลด่านขุนทด
 • เทศบาลตำบลหนองกราด
 • เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด
 • องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก
 • องค์การบริหารส่วนตำบลด่านใน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกราด
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวละคร
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร
 • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสระจรเข้
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา


12. อำเภอเทพารักษ์ : 4 แห่ง (4 องค์การบริหารส่วนตำบล)

 • องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวังยายทอง


13. อำเภอโนนแดง : 6 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 4 องค์การบริหารส่วนตำบล)

 • เทศบาลตำบลโนนแดง
 • เทศบาลตำบลวังหิน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่


14. อำเภอโนนไทย : 12 แห่ง (3 เทศบาลตำบล, 9 องค์การบริหารส่วนตำบล)

 • เทศบาลตำบลโนนไทย
 • เทศบาลตำบลโคกสวาย
 • เทศบาลตำบลบัลลังก์
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโนนไทย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสายออ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์
 • องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า


15. อำเภอโนนสูง : 18 แห่ง (6 เทศบาลตำบล, 12 องค์การบริหารส่วนตำบล)

 • เทศบาลตำบลโนนสูง
 • เทศบาลตำบลมะค่า
 • เทศบาลตำบลตลาดแค
 • เทศบาลตำบลใหม่
 • เทศบาลตำบลด่านคล้า
 • เทศบาลตำบลดอนหวาย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบิง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู
 • องค์การบริหารส่วนตำบลธารปราสาท
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
 • องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด
 • องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า
 • องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท
 • องค์การบริหารส่วนตำบลลำมูล


16. อำเภอบัวลาย : 5 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 4 องค์การบริหารส่วนตำบล)

 • เทศบาลตำบลหนองบัวลาย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโนนจาน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า


17. อำเภอบัวใหญ่ : 11 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 1 เทศบาลตำบล, 9 องค์การบริหารส่วนตำบล)

 • เทศบาลเมืองบัวใหญ่
 • เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่
 • องค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่


18. อำเภอบ้านเหลื่อม : 5 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 4 องค์การบริหารส่วนตำบล)

 • เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหลื่อม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวังโพธิ์
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเบื้อง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา


19. อำเภอประทาย : 14 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 13 องค์การบริหารส่วนตำบล)

 • เทศบาลตำบลประทาย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลประทาย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกระทุ่มราย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวังไม้แดง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค่าย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนางรำ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสว่าง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน


20. อำเภอปักธงชัย : 18 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 5 เทศบาลตำบล, 12 อบต.)

 • เทศบาลเมืองเมืองปัก
 • เทศบาลตำบลตะขบ
 • เทศบาลตำบลลำนางแก้ว
 • เทศบาลตำบลบ่อปลาทอง
 • เทศบาลตำบลนกออก
 • เทศบาลตำบลปักธงชัย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดอน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช
 • องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัยเหนือ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเกษม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์


21. อำเภอปากช่อง : 14 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 4 เทศบาลตำบล, 9 อบต.)

 • เทศบาลเมืองปากช่อง
 • เทศบาลตำบลกลางดง
 • เทศบาลตำบลสีมามงคล
 • เทศบาลตำบลหมูสี
 • เทศบาลตำบลวังไทร
 • องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็น
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง


22. อำเภอพระทองคำ : 6 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 4 องค์การบริหารส่วนตำบล)

 • เทศบาลตำบลพระทองคำ
 • เทศบาลตำบลสระพระ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลมาบกราด
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย


23. อำเภอพิมาย : 13 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 11 องค์การบริหารส่วนตำบล)

 • เทศบาลตำบลพิมาย
 • เทศบาลตำบลรังกาใหญ่
 • องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโบสถ์
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกระชอน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่
 • องค์การบริหารส่วนตำบลธารละหลอด
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง


24. อำเภอเมืองยาง : 4 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 3 องค์การบริหารส่วนตำบล)

 • เทศบาลตำบลเมืองยาง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก
 • องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโนนอุดม


25. อำเภอลำทะเมนชัย : 5 แห่ง (5 เทศบาลตำบล)

 • เทศบาลตำบลหนองบัววง
 • เทศบาลตำบลขุย
 • เทศบาลตำบลบ้านยาง
 • เทศบาลตำบลช่องแมว
 • เทศบาลตำบลไพล


26. อำเภอวังน้ำเขียว: 6 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 5 องค์การบริหารส่วนตำบล)

 • เทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี
 • องค์การบริหารส่วนตำบลระเริง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมทรัพย์
 • องค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี


27. อำเภอสีคิ้ว : 15 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 3 เทศบาลตำบล, 11 อบต.)

 • เทศบาลเมืองสีคิ้ว
 • เทศบาลตำบลลาดบัวขาว
 • เทศบาลตำบลคลองไผ่
 • เทศบาลตำบลหนองน้ำใส
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่
 • องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไผ่
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย


28. อำเภอสีดา : 6 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 5 องค์การบริหารส่วนตำบล)

 • เทศบาลตำบลสีดา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่


29. อำเภอสูงเนิน : 6 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 5 องค์การบริหารส่วนตำบล)

 • เทศบาลตำบลสูงเนิน
 • เทศบาลตำบลกุดจิก
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งขี้เหล็ก
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า
 • องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือใหม่
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก


30. อำเภอเสิงสาง : 8 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 6 องค์การบริหารส่วนตำบล)

 • เทศบาลตำบลเสิงสาง
 • เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเสิงสาง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสุขไพบูลย์
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านราษฎร์


31. อำเภอหนองบุญมาก : 9 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 7 องค์การบริหารส่วนตำบล)

 • เทศบาลตำบลหนองหัวแรต
 • เทศบาลตำบลแหลมทอง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบุนนาก
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี
 • องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้
 • องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่


32. อำเภอห้วยแถลง : 12 แห่ง (3 เทศบาลตำบล, 9 องค์การบริหารส่วนตำบล)

 • เทศบาลตำบลห้วยแถลง
 • เทศบาลตำบลหินดาด
 • เทศบาลตำบลกงรถ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด
 • องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งประดู่
 • องค์การบริหารส่วนตำบลตะโก
 • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน


ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ