อุทยานประวัติศาสตร์ในประเทศไทย มีกี่แห่ง ที่ไหนบ้าง?

คำถาม ... อุทยานประวัติศาสตร์ในประเทศไทย มีกี่แห่ง ที่ไหนบ้าง?

เฉลย ...
อุทยานประวัติศาสตร์ในประเทศไทย มี 11 แห่ง

รายชื่ออุทยานประวัติศาสตร์ในประเทศไทย มีดังนี้
1. อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
    ที่ตั้ง : อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
    เนื้อที่ : 4,810 ไร่
    มรดกโลก : ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม เมื่อปี พ.ศ. 2534 ในชื่อ นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา2. อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
    ที่ตั้ง : อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
    เนื้อที่ : 43,750 ไร่
    มรดกโลก : ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม เมื่อปี พ.ศ. 2534 ในชื่อ เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย3. อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
    ที่ตั้ง : อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
    เนื้อที่ : 28,217 ไร่
    มรดกโลก : ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เมื่อปี พ.ศ. 2534 ในชื่อ เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย

4. อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
    ที่ตั้ง : อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
    เนื้อที่ : 2,114 ไร่
    มรดกโลก : ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เมื่อปี พ.ศ. 2534 ในชื่อ เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร

อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร5. อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์
    ที่ตั้ง : อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
    เนื้อที่ : 718 ไร่
    มรดกโลก : ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลก

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์6. อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
    ที่ตั้ง : อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
    เนื้อที่ : 451 ไร่
    มรดกโลก : ขึ้นทะเบียนอยู่ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นของมรดกโลกแล้ว

อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง7. อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
    ที่ตั้ง : อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
    เนื้อที่ : 2,658 ไร่
    มรดกโลก : เคยขึ้นบัญชีรายชื่อเบื้องต้นมรดกโลก

อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย8. อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี
    ที่ตั้ง : อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
    เนื้อที่ : 188 ไร่
    มรดกโลก : ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลก

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง เพชรบุรี)9. อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท
    ที่ตั้ง : อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
    เนื้อที่ : 3,430 ไร่
    มรดกโลก : ขึ้นทะเบียนอยู่ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นของมรดกโลกแล้ว

อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท10. อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ
    ที่ตั้ง : อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
    เนื้อที่ : 2,889 ไร่
    มรดกโลก : ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 ในนาม เมืองโบราณศรีเทพและโบราณสถานทวารวดีที่เกี่ยวเนื่อง

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ11. อุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม
    ที่ตั้ง : อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
    เนื้อที่ : 641 ไร่
    มรดกโลก : ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลก

อุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม

อุทยานประวัติศาสตร์  (Historical Park) หมายถึง บริเวณสถานที่ซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี โดยมีองค์ประกอบสำคัญ 3 ประการ ได้แก่

1. อาคารสถาปัตยกรรม ซากโบราณสถาน ที่อยู่อาศัย วัดวาอาราม และศาสนสถาน
2. สภาพแวดล้อมของโบราณสถานรวมทั้งสิ่งก่อสร้างอื่นๆ เช่น สระน้ำ คูคลอง ถนนและทางเดิน สวนป่า
3. การผสมผสานกันระหว่างการก่อสร้างของมนุษย์กับธรรมชาติแวดล้อม

อุทยานประวัติศาสตร์ในประเทศไทย อยู่ในการดูแลของกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดยที่โบราณสถานที่ได้รับการยกขึ้นเป็นอุทยานประวัติศาสตร์แห่งล่าสุดของประเทศไทย คือ ปราสาทสด๊กก๊อกธม ซึ่งเป็นปราสาทหินศิลปะขอมและโบราณสถานที่ใหญ่และสำคัญของจังหวัดสระแก้ว ขึ้นทะเบียนเมื่อปี 2560

อุทยานประวัติศาสตร์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้ว 4 แห่ง คือ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย และอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ส่วนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนขั้นต้นของมรดกโลกแล้วมี 3 แห่ง คือ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท และอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพอย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ