อุทยานแห่งชาติในประเทศไทย มีกี่แห่ง อยู่ที่ไหนบ้าง?

คำถาม ... อุทยานแห่งชาติในประเทศไทย มีกี่แห่ง อยู่ที่ไหนบ้าง?

เฉลย ...
อุทยานแห่งชาติในประเทศไทย มี 155 แห่ง กระจายอยู่ทั่วประเทศ โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ อุทยานแห่งชาติทางบก (National Park) จำนวน 129 แห่ง และอุทยานแห่งชาติทางทะเล (National Marine Park) จำนวน 26 แห่ง กระจายอยู่ทุกภาคของประเทศไทย ทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคตะวันตกของประเทศไทย โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

อุทยานแห่งชาติ
จังหวัดที่ตั้ง
หมายเหตุ
ภาคเหนือ
อุทยานแห่งชาติคลองลาน กำแพงเพชร    
อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า กำแพงเพชร
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ กำแพงเพชร
อุทยานแห่งชาติขุนแจ เชียงราย
อุทยานแห่งชาติดอยหลวง เชียงราย
อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง - ขุนน้ำนางนอน เชียงราย
อุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า เชียงราย
อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก เชียงราย
อุทยานแห่งชาติขุนขาน เชียงใหม่
อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก เชียงใหม่
อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา เชียงใหม่
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย เชียงใหม่
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เชียงใหม่
อุทยานแห่งชาติน้ำตกบัวตอง - น้ำพุเจ็ดสี เชียงใหม่
อุทยานแห่งชาติผาแดง เชียงใหม่
อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ เชียงใหม่
อุทยานแห่งชาติแม่โถ เชียงใหม่
อุทยานแห่งชาติแม่วาง เชียงใหม่
อุทยานแห่งชาติศรีลานนา เชียงใหม่
อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง เชียงใหม่
อุทยานแห่งชาติออบขาน เชียงใหม่
อุทยานแห่งชาติออบหลวง เชียงใหม่
อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ ตาก
อุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัย ตาก ชื่อเดิม : ไม้กลายเป็นหิน
อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช ตาก
อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ ตาก
อุทยานแห่งชาติแม่เมย ตาก
อุทยานแห่งชาติลานสาง ตาก
อุทยานแห่งชาติขุนน่าน น่าน
อุทยานแห่งชาติขุนสถาน น่าน
อุทยานแห่งชาติดอยภูคา น่าน
อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน น่าน
อุทยานแห่งชาตินันทบุรี น่าน
อุทยานแห่งชาติแม่จริม น่าน
อุทยานแห่งชาติศรีน่าน น่าน
อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง พะเยา
อุทยานแห่งชาติภูซาง พะเยา
อุทยานแห่งชาติแม่ปืม พะเยา
อุทยานแห่งชาติแควน้อย พิษณุโลก ชื่อเดิม : แก่งเจ็ดแคว
อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง พิษณุโลก
อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ พิษณุโลก
อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า พิษณุโลก
อุทยานแห่งชาติเขาค้อ เพชรบูรณ์
อุทยานแห่งชาติตาดหมอก เพชรบูรณ์
อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว เพชรบูรณ์
อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง แพร่
อุทยานแห่งชาติแม่ยม แพร่
อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย แพร่
อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา - น้ำตกผาเสื่อ แม่ฮ่องสอน
อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ แม่ฮ่องสอน
อุทยานแห่งชาติแม่เงา แม่ฮ่องสอน
อุทยานแห่งชาติแม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน ชื่อเดิม : แม่ยวมฝั่งซ้าย
อุทยานแห่งชาติสาละวิน แม่ฮ่องสอน
อุทยานแห่งชาติเขลางค์บรรพต ลำปาง
อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ลำปาง
อุทยานแห่งชาติดอยจง ลำปาง
อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท ลำปาง
อุทยานแห่งชาติแม่วะ ลำปาง
อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล ลำพูน
อุทยานแห่งชาติแม่ปิง ลำพูน
อุทยานแห่งชาติรามคำแหง สุโขทัย
อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย สุโขทัย
อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ อุตรดิตถ์
อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว อุตรดิตถ์
อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน อุตรดิตถ์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อุทยานแห่งชาติน้ำพอง ขอนแก่น
อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน ขอนแก่น
อุทยานแห่งชาติภูเวียง ขอนแก่น
อุทยานแห่งชาติตาดโตน ชัยภูมิ
อุทยานแห่งชาติไทรทอง ชัยภูมิ
อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ชัยภูมิ
อุทยานแห่งชาติภูแลนคา ชัยภูมิ
อุทยานแห่งชาติภูลังกา นครพนม
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ นครราชสีมา อุทยานแห่งชาติแห่งแรก / มรดกโลก
อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ มุกดาหาร
อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว มุกดาหาร
อุทยานแห่งชาติภูกระดึง เลย
อุทยานแห่งชาติภูเรือ เลย
อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย เลย
อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ศรีสะเกษ
อุทยานแห่งชาติภูผายล สกลนคร
อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก สกลนคร
อุทยานแห่งชาติภูพาน สกลนคร
อุทยานแห่งชาติภูเก้า - ภูพานคำ หนองบัวลำภู
อุทยานแห่งชาตินายูง - น้ำโสม อุดรธานี
อุทยานแห่งชาติภูหินจอมธาตุ - ภูพระบาท อุดรธานี ชื่อเดิม : ภูผายา
อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ อุบลราชธานี
อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อุบลราชธานี
อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย อุบลราชธานี

ภาคกลาง
อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย สระบุรี
อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น สระบุรี
อุทยานแห่งชาติพุเตย สุพรรณบุรี
อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฎ จันทบุรี
อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น จันทบุรี
อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว จันทบุรี
อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว ตราด
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง ตราด อุทยานแห่งชาติทางทะเล
อุทยานแห่งชาติทับลาน ปราจีนบุรี มรดกโลก (ร่วมกับเขาใหญ่)
อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา - เขาวง ระยอง
อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด ระยอง อุทยานแห่งชาติทางทะเล
อุทยานแห่งชาติตาพระยา สระแก้ว
อุทยานแห่งชาติปางสีดา สระแก้ว

ภาคตะวันตก
อุทยานแห่งชาติเขาแหลม กาญจนบุรี
อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ กาญจนบุรี
อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ กาญจนบุรี
อุทยานแห่งชาติไทรโยค กาญจนบุรี
อุทยานแห่งชาติลำคลองงู กาญจนบุรี
อุทยานแห่งชาติเอราวัณ กาญจนบุรี
อุทยานแห่งชาติกุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์
อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ อุทยานแห่งชาติทางทะเล
อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง ประจวบคีรีขันธ์
อุทยานแห่งชาติหาดวนกร ประจวบคีรีขันธ์      อุทยานแห่งชาติทางทะเล
อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม ประจวบคีรีขันธ์ อุทยานแห่งชาติทางทะเล
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เพชรบุรี อุทยานที่ใหญ่ที่สุด / มรดกโลก
อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน ราชบุรี

ภาคใต้
อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา กระบี่
อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี กระบี่ อุทยานแห่งชาติทางทะเล
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา กระบี่ อุทยานแห่งชาติทางทะเล
อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา - หมู่เกาะพีพี กระบี่ อุทยานแห่งชาติทางทะเล
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ชุมพร อุทยานแห่งชาติทางทะเล
อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ตรัง อุทยานแห่งชาติทางทะเล
อุทยานแห่งชาติเขานัน นครศรีธรรมราช
อุทยานแห่งชาติเขาหลวง นครศรีธรรมราช
อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง นครศรีธรรมราช
อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด นครศรีธรรมราช
อุทยานแห่งชาติหาดขนอม - หมู่เกาะทะเลใต้ นครศรีธรรมราช อุทยานแห่งชาติทางทะเล
อุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโป นราธิวาส
อุทยานแห่งชาติบูโด - สุไหงปาดี นราธิวาส
อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว - เขาตันหยง นราธิวาส อุทยานแห่งชาติทางทะเล
อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว ปัตตานี
อุทยานแห่งชาติเขาลำปี - หาดท้ายเหมือง พังงา อุทยานแห่งชาติทางทะเล
อุทยานแห่งชาติเขาหลัก - ลำรู่ พังงา อุทยานแห่งชาติทางทะเล
อุทยานแห่งชาติศรีพังงา พังงา
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน พังงา อุทยานแห่งชาติทางทะเล
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ พังงา อุทยานแห่งชาติทางทะเล
อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา พังงา อุทยานแห่งชาติทางทะเล
อุทยานแห่งชาติเขาปู่ - เขาย่า พัทลุง
อุทยานแห่งชาติสิรินาถ ภูเก็ต อุทยานแห่งชาติทางทะเล
อุทยานแห่งชาติบางลาง ยะลา
อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว ระนอง
อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี ระนอง อุทยานแห่งชาติทางทะเล
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง ระนอง อุทยานแห่งชาติทางทะเล
อุทยานแห่งชาติแหลมสน ระนอง อุทยานแห่งชาติทางทะเล
อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง สงขลา
อุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรี สงขลา
อุทยานแห่งชาติตะรุเตา สตูล อุทยานแห่งชาติทางทะเล
อุทยานแห่งชาติทะเลบัน สตูล อุทยานแห่งชาติทางทะเล
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา สตูล อุทยานแห่งชาติทางทะเล
อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง สุราษฎร์ธานี
อุทยานแห่งชาติเขาสก สุราษฎร์ธานี
อุทยานแห่งชาติคลองพนม สุราษฎร์ธานี
อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น สุราษฎร์ธานี
อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ - เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี อุทยานแห่งชาติทางทะเล
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง สุราษฎร์ธานี อุทยานแห่งชาติทางทะเล

ที่มา : สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทย


อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
อุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย


อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน
อุทยานแห่งชาติทางทะเล จังหวัดพังงา


จากข้อมูลข้างต้นจะพบว่าอุทยานแห่งชาติทางทะเลส่วนใหญ่จะอยู่ทางภาคใต้ และเป็นหมู่เกาะจำนวนมาก ในขณะที่มีอุทยานแห่งชาติ 3 แห่งที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ คือ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติทับลาน และอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ