สนามบินพานิชย์ในประเทศไทย มีสนามบินอะไรบ้าง?

คำถาม ... รายชื่อสนามบินพานิชย์ในประเทศไทย มีสนามบินอะไรบ้าง?

เฉลย ...
สนามบิน หรือ ท่าอากาศยานมีความจำเป็นมากต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งทางด้านการคมนาคมขนส่ง การเดินทาง การขนส่งสินค้า การท่องเที่ยว ตลอดจนด้านการทหารและความมั่นคงของชาติ ประเทศไทยของเรามีสนามบินอยู่หลายประเภทด้วยกัน เช่น  สนามบินนานาชาติ สนามบินภายในประเทศ สนามบินเอกชน และสนามบินทหาร นอกจากนี้ยังมีทั้งสนามบินเฉพาะและสนามบินเพื่อการพานิชย์ด้วย

คราวนี้เรามาดูกันว่าสนามบินพานิชย์ในประเทศไทยมีอยู่กี่แห่ง และตั้งอยู่ที่ใดบ้าง

สนามบิน
ที่ตั้ง
รหัส AITA
รหัส ICAO
หน่วยงาน
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ* สมุทรปราการ BKK VTBS AOT
ท่าอากาศยานดอนเมือง* กรุงเทพมหานคร DMK VTDB AOT
ท่าอากาศเชียงใหม่* เชียงใหม่ CNX VTCC AOT
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง* เชียงราย CEI VTCT AOT
ท่าอากาศยานภูเก็ต* ภูเก็ต HKT VTSP AOT
ท่าอากาศยานหาดใหญ่* สงขลา ‎HDY VTSS AOT
ท่าอากาศยานกระบี่* กระบี่ KBV VTSG DOA
ท่าอากาศยานขอนแก่น* ขอนแก่น KKC VTUK DOA
ท่าอากาศยานแม่สอด* ตาก MAQ VTPM DOA
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช* นครศรีธรรมราช NST VTSF DOA
ท่าอากาศยานเบตง* ยะลา BTZ VTSY DOA
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี* สุราษฎร์ธานี URT VTSB DOA
ท่าอากาศยานอุดรธานี* อุดรธานี UTH VTUD DOA
ท่าอากาศยานอุบลราชธานี* อุบลราชธานี ‎UBP VTUU DOA
ท่าอากาศยานอู่ตะเภา* ระยอง UTP VTBU RTN
ท่าอากาศยานสมุย* เกาะสมุย USM VTSM BA
ท่าอากาศยานชุมพร ชุมพร CJM VTSM DOA
ท่าอากาศยานตรัง ตรัง TST VTST DOA
ท่าอากาศยานนครพนม นครพนม KOP VTUW DOA
ท่าอากาศยานนครราชสีมา นครราชสีมา NAK VTUQ DOA
ท่าอากาศยานนราธิวาส นราธิวาส NAW VTSC DOA
ท่าอากาศยานน่านนคร น่าน ‎NNT VTCN DOA
ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ BFY VTUO DOA
ท่าอากาศยานหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ HHQ VTPH DOA
ท่าอากาศยานพิษณุโลก พิษณุโลก PHS VTPP DOA
ท่าอากาศยานแพร่ แพร่ PRH VTCP DOA
ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน HGN VTCH DOA
ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ROI VTUV DOA
ท่าอากาศยานระนอง ระนอง UNN VTSR DOA
ท่าอากาศยานเลย เลย ‎LOE VTUL DOA
ท่าอากาศยานลำปาง ลำปาง LPT VTCL DOA
ท่าอากาศยานสกลนคร สกลนคร SNO VTUI DOA
ท่าอากาศยานตราด ตราด TDX VTBO BA
ท่าอากาศยานสุโขทัย สุโขทัย THS VTPO BA

หมายเหตุ ...
*       = ท่าอากาศยานนานาชาติ
AOT = บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
DOA = กรมท่าอากาศยาน
RTN  = กองทัพเรือ
BA    = บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)


ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สนามบินพานิชย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย


สนามบินพานิชย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยคือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งตั้งอยู่อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เปิดบริการเชิงพานิชย์เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2549 มีพื้นที่มากกว่า 20,000 ไร่ และให้บริการผู้โดยสารมากกว่า 65 ล้านคน และมากกว่า 380,000 เที่ยวบิน (ข้อมูลปี ค.ศ.2019)


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ