พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มีกี่แห่ง ที่ไหนบ้าง?

คำถาม ... พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มีกี่แห่ง ที่ไหนบ้าง?

เฉลย ...
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เป็นสถานที่เก็บรักษาและจัดแสดงโบราณวัตถุ สิ่งของโบราณ เก่าแก่ รวมถึงงานศิลปะที่มีความสำคัญ เป็นที่รวบรวมมรดกของชาติไว้ไม่ให้สูญหายหรือเสื่อมสภาพไปก่อนเวลาอันควร ปัจจุบันพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม


ศิลาจารึก หลักที่ 1 ของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร


พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มีทั้งหมด 46 แห่ง กระจายอยู่ในทุกภาคของประเทศไทย ดังนี้ ...

ชื่อ
จังหวัดที่ตั้ง
ภาคกลาง
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพมหานคร
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก ปทุมธานี
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี กรุงเทพมหานคร
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ช้างต้น กรุงเทพมหานคร
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา พระนครศรีอยุธยา
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม พระนครศรีอยุธยา
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ ลพบุรี
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี สิงห์บุรี
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี ชัยนาท
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง สุพรรณบุรี
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธบาท สระบุรี
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ นครปฐม
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี เพชรบุรี
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า กาญจนบุรี
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี ราชบุรี
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชาวนาไทย สุพรรณบุรี
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี จันทบุรี
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระบรมชนกชลพัฒน์ นครนายก
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ กรุงเทพมหานคร
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ วัดเบญจมบพิตร กรุงเทพมหานคร
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์ กรุงเทพมหานคร
.
ภาคเหนือ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง สุโขทัย
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก สุโขทัย
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร กำแพงเพชร
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราช พิษณุโลก
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ เชียงใหม่
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน เชียงราย
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย ลำพูน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน น่าน
.
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย นครราชสีมา
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์ นครราชสีมา
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ สุรินทร์
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี อุบลราชธานี
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น ขอนแก่น
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง อุดรธานี
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครจัมปาศรี มหาสารคาม
.
ภาคใต้
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา สุราษฎร์ธานี
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง ภูเก็ต
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา สงขลา
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มัชฌิมาวาส สงขลา
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร ชุมพร
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล สตูล

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดที่เราจะสามารถเรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์ของแต่ละพื้นที่ เพราะได้เก็บรวบรวมของเก่าแก่มีค่าพร้อมถึงเรื่องราวความเป็นมาเอาไว้ทั้งหมด เรียกได้ว่าเอาทุกอย่างมารวมไว้ในที่แห่งเดียว ไม่ต้องเสียเวลาค้นหาข้อมูลหลายที่ ...


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ