วนอุทยานในประเทศไทย มีกี่แห่ง ที่ไหนบ้าง?

คำถาม ... วนอุทยานในประเทศไทย มีกี่แห่ง ที่ไหนบ้าง?

เฉลย ...
วนอุทยานในประเทศไทย มี 91 แห่ง เนื้อที่รวม 657,398 ไร่

รายชื่อวนอุทยานในประเทศไทย มีดังนี้
1. วนอุทยานเขาแหลมสิงห์

2. วนอุทยานน้ำตกเขาเจ้าบ่อทอง

3. วนอุทยานถ้ำเขาน้อย

 • ที่ตั้ง : จังหวัดราชบุรี
 • พื้นที่ : 4,537 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 22 ตุลาคม 2563

4. วนอุทยานพระแท่นดงรัง

5. วนอุทยานพุม่วง

 • ที่ตั้ง : จังหวัดสุพรรณบุรี
 • พื้นที่ : 1,743 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 18 พฤศจิกายน 2563

6. วนอุทยานน้ำตกกะเปาะ

7. วนอุทยานน้ำตกธาราสวรรค์

 • ที่ตั้ง : จังหวัดสตูล
 • พื้นที่ : 2,420 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 22 ตุลาคม 2563

8. วนอุทยานน้ำตกพ่าน

 • ที่ตั้ง : จังหวัดตรัง
 • พื้นที่ : 2,009 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 22 ตุลาคม 2563

9. วนอุทยานน้ำตกรามัญ

 • ที่ตั้ง : จังหวัดพังงา
 • พื้นที่ : 375 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 18 พฤศจิกายน 2563

10. วนอุทยานบ่อน้ำร้อนกันตัง

 • ที่ตั้ง : จังหวัดตรัง
 • พื้นที่ : 324 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 18 พฤศจิกายน 2563

11. วนอุทยานสระนางมโนราห์

 • ที่ตั้ง : จังหวัดพังงา
 • พื้นที่ : 235 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 18 พฤศจิกายน 2563

12. วนอุทยานเมืองเก่าชัยบุรี

 • ที่ตั้ง : จังหวัดพัทลุง
 • พื้นที่ : 1,707 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 18 พฤศจิกายน 2563

13. วนอุทยานควนเขาวัง

14. วนอุทยานโกสัมพี

 • ที่ตั้ง : จังหวัดมหาสารคาม
 • พื้นที่ : 175 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 18 พฤศจิกายน 2563

15. วนอุทยานชีหลง

 • ที่ตั้ง : จังหวัดมหาสารคาม
 • พื้นที่ : 129 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 18 พฤศจิกายน 2563

16. วนอุทยานถ้ำแสงธรรมพรหมมาวาส

 • ที่ตั้ง : จังหวัดเลย
 • พื้นที่ : 8,018 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 22 ตุลาคม 2563

17. วนอุทยานน้ำตกบ๋าหลวง

 • ที่ตั้ง : จังหวัดขอนแก่น
 • พื้นที่ : 1,998 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 22 ตุลาคม 2563

18. วนอุทยานน้ำตกห้วยเลา

 • ที่ตั้ง : จังหวัดเลย
 • พื้นที่ : 1,678 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 18 พฤศจิกายน 2563

19. วนอุทยานผางาม

 • ที่ตั้ง : จังหวัดเลย
 • พื้นที่ : 13,268 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 22 ตุลาคม 2563

20. วนอุทยานภูแฝก

21. วนอุทยานภูบ่อบิด

 • ที่ตั้ง : จังหวัดเลย
 • พื้นที่ : 8,115 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 22 ตุลาคม 2563

22. วนอุทยานภูผาล้อม

 • ที่ตั้ง : จังหวัดเลย
 • พื้นที่ : 6,656 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 22 ตุลาคม 2563

23. วนอุทยานน้ำตกตาดสูง

 • ที่ตั้ง : จังหวัดกาฬสินธุ์
 • พื้นที่ : 4,098 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 22 ตุลาคม 2563

24. วนอุทยานภูพระ

 • ที่ตั้ง : จังหวัดกาฬสินธุ์
 • พื้นที่ : 9,757 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 22 ตุลาคม 2563

25. วนอุทยานภูหัน-ภูระงำ

 • ที่ตั้ง : จังหวัดขอนแก่น
 • พื้นที่ : 4,780 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 22 ตุลาคม 2563

26. วนอุทยานหริรักษ์

 • ที่ตั้ง : จังหวัดเลย
 • พื้นที่ : 4,024 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 22 ตุลาคม 2563

27. วนอุทยานดงบังอี่

 • ที่ตั้ง : จังหวัดมุกดาหาร
 • พื้นที่ : 6,240 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 22 ตุลาคม 2563

28. วนอุทยานน้ำตกผาหลวง

29. วนอุทยานป่าสนหนองคู

30. วนอุทยานพนมสวาย

 • ที่ตั้ง : จังหวัดสุรินทร์
 • พื้นที่ : 2,371 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 22 ตุลาคม 2563

31. วนอุทยานภูสิงห์-ภูผาผึ้ง

 • ที่ตั้ง : จังหวัดอำนาจเจริญ
 • พื้นที่ : 15,139 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 18 พฤศจิกายน 2563

32. วนอุทยานน้ำตกคอยนาง (ธารงาม)

 • ที่ตั้ง : จังหวัดอุดรธานี
 • พื้นที่ : 62,864 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 18 พฤศจิกายน 2563

33. วนอุทยานน้ำตกธารทิพย์

 • ที่ตั้ง : จังหวัดเพชรบูรณ์
 • พื้นที่ : 9,000 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 14 ตุลาคม 2563

34. วนอุทยานบัวบาน

 • ที่ตั้ง : จังหวัดหนองบัวลำภู
 • พื้นที่ : 5,600 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 14 ตุลาคม 2563

35. วนอุทยานภูเขาสวนกวาง

 • ที่ตั้ง : จังหวัดอุดรธานี
 • พื้นที่ : 22,486 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 30 ธันวาคม 2563

36. วนอุทยานภูผาแด่น

 • ที่ตั้ง : จังหวัดสกลนคร
 • พื้นที่ : 28,081 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 18 พฤศจิกายน 2563

37. วนอุทยานวังสามหมอ

 • ที่ตั้ง : จังหวัดอุดรธานี
 • พื้นที่ : 2,081 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 14 ตุลาคม 2563

38. วนอุทยานบึงสามพัน

 • ที่ตั้ง : จังหวัดเพชรบูรณ์
 • พื้นที่ : 3,033 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 14 ตุลาคม 2563

39. วนอุทยานเขาพลึง-บ้านด่าน

 • ที่ตั้ง : จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 • พื้นที่ : 36,147 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 30 ธันวาคม 2563

40. วนอุทยานเขารัง

 • ที่ตั้ง : จังหวัดเพชรบูรณ์
 • พื้นที่ : 33,748 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 30 ธันวาคม 2563

41. วนอุทยานดงเจริญ

 • ที่ตั้ง : จังหวัดเพชรบูรณ์
 • พื้นที่ : 9,549 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 30 ธันวาคม 2563

42. วนอุทยานน้ำตกแม่เฉย

 • ที่ตั้ง : จังหวัดอุตรดิตถ์
 • พื้นที่ : 12,249 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 30 ธันวาคม 2563

43. วนอุทยานวังท่าดี

 • ที่ตั้ง : จังหวัดเพชรบูรณ์
 • พื้นที่ : 13,266 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 30 ธันวาคม 2563

44. วนอุทยานห้วยน้ำลี

 • ที่ตั้ง : จังหวัดอุตรดิตถ์
 • พื้นที่ : 3,835 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 14 ตุลาคม 2563

45. วนอุทยานเขาหลวง

46. วนอุทยานถ้ำเขาวง

47. วนอุทยานถ้ำเพชร-ถ้ำทอง

 • ที่ตั้ง : จังหวัดนครสวรรค์
 • พื้นที่ : 7,341 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 14 ตุลาคม 2563

48. วนอุทยานนครไชยบวร

 • ที่ตั้ง : จังหวัดพิจิตร
 • พื้นที่ : 1,142 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 18 พฤศจิกายน 2563

49. วนอุทยานห้วยคต

 • ที่ตั้ง : จังหวัดอุทัยธานี
 • พื้นที่ : 12,903 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 30 ธันวาคม 2563

50. วนอุทยานแพะเมืองผี

 • ที่ตั้ง : จังหวัดแพร่
 • พื้นที่ : 212 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 18 พฤศจิกายน 2563

51. วนอุทยานดอยม่อนแก้ว-ม่อนเด็ง

 • ที่ตั้ง : จังหวัดแพร่
 • พื้นที่ : 361 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 18 พฤศจิกายน 2563

52. วนอุทยานถ้ำผาตูบ

 • ที่ตั้ง : จังหวัดน่าน
 • พื้นที่ : 748 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 18 พฤศจิกายน 2563

53. วนอุทยานผาหลักหมื่น

 • ที่ตั้ง : จังหวัดแพร่
 • พื้นที่ : 5,567 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 14 ตุลาคม 2563

54. วนอุทยานพระธาตุห้วยลึก

 • ที่ตั้ง : จังหวัดตาก
 • พื้นที่ : 2,701 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 14 ตุลาคม 2563

55. วนอุทยานถ้ำตะโค๊ะบิ

 • ที่ตั้ง : จังหวัดตาก
 • พื้นที่ : 3,903 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 14 ตุลาคม 2563

56. วนอุทยานถ้ำลม-ถ้ำวัง

 • ที่ตั้ง : จังหวัดสุโขทัย
 • พื้นที่ : 4,703 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 14 ตุลาคม 2563

57. วนอุทยานน้ำตกปะหละทะ

 • ที่ตั้ง : จังหวัดตาก
 • พื้นที่ : 1,729 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 30 ธันวาคม 2563

58. วนอุทยานน้ำตกขุนน้ำยาบ

59. วนอุทยานดอยหัวแม่คำ

 • ที่ตั้ง : จังหวัดเชียงราย
 • พื้นที่ : 7,721 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 14 ตุลาคม 2563

60. วนอุทยานน้ำตกตาดสวรรค์

 • ที่ตั้ง : จังหวัดเชียงราย
 • พื้นที่ : 4,090 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 14 ตุลาคม 2563

61. วนอุทยานถ้ำผาแล

 • ที่ตั้ง : จังหวัดเชียงราย
 • พื้นที่ : 2,418 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 14 ตุลาคม 2563

62. วนอุทยานน้ำตกแม่สลอง

 • ที่ตั้ง : จังหวัดเชียงราย
 • พื้นที่ : 3,679 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 14 ตุลาคม 2563

63. วนอุทยานน้ำตกตาดควัน

 • ที่ตั้ง : จังหวัดเชียงราย
 • พื้นที่ : 2,448 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 30 ธันวาคม 2563

64. วนอุทยานน้ำตกตาดสายรุ้ง

 • ที่ตั้ง : จังหวัดเชียงราย
 • พื้นที่ : 1,936 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 14 ตุลาคม 2563

65. วนอุทยานน้ำตกน้ำมิน

 • ที่ตั้ง : จังหวัดพะเยา
 • พื้นที่ : 3,740 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 30 ธันวาคม 2563

66. วนอุทยานน้ำตกวังธารทอง

 • ที่ตั้ง : จังหวัดเชียงราย
 • พื้นที่ : 3,396 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 14 ตุลาคม 2563

67. วนอุทยานน้ำตกศรีชมภู

 • ที่ตั้ง : จังหวัดเชียงราย
 • พื้นที่ : 2,569 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 14 ตุลาคม 2563

68. วนอุทยานน้ำตกห้วยแม่สัก

 • ที่ตั้ง : จังหวัดเชียงราย
 • พื้นที่ : 2,933 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 30 ธันวาคม 2563

69. วนอุทยานน้ำตกห้วยตาดทอง

 • ที่ตั้ง : จังหวัดเชียงราย
 • พื้นที่ : 3,388 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 14 ตุลาคม 2563

70. วนอุทยานพญาพิภักดิ์

 • ที่ตั้ง : จังหวัดเชียงราย
 • พื้นที่ : 7,715 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 14 ตุลาคม 2563

71. วนอุทยานร่องคำหลวง

 • ที่ตั้ง : จังหวัดพะเยา
 • พื้นที่ : 3,803 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 14 ตุลาคม 2563

72. วนอุทยานสันผาพญาไพร

 • ที่ตั้ง : จังหวัดเชียงราย
 • พื้นที่ : 1,909 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 14 ตุลาคม 2563

73. วนอุทยานห้วยทรายมาน

 • ที่ตั้ง : จังหวัดเชียงราย
 • พื้นที่ : 7,760 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 14 ตุลาคม 2563

74. วนอุทยานห้วยน้ำข้าง

 • ที่ตั้ง : จังหวัดเชียงราย
 • พื้นที่ : 13,992 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 30 ธันวาคม 2563

75. วนอุทยานดอยเวียงแก้ว

 • ที่ตั้ง : จังหวัดลำพูน
 • พื้นที่ : 13,081 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 30 ธันวาคม 2563

76. วนอุทยานเขาตาม่องลาย

 • ที่ตั้ง : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • พื้นที่ : 852 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 30 ธันวาคม 2563

77. วนอุทยานเขานางพันธุรัต

78. วนอุทยานชะอำ

 • ที่ตั้ง : จังหวัดเพชรบุรี
 • พื้นที่ : 338 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 30 ธันวาคม 2563

79. วนอุทยานท้าวโกษา

 • ที่ตั้ง : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • พื้นที่ : 198 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 30 ธันวาคม 2563

80. วนอุทยานปราณบุรี

 • ที่ตั้ง : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • พื้นที่ : 919 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 30 ธันวาคม 2563

81. วนอุทยานห้วยน้ำซับ

 • ที่ตั้ง : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • พื้นที่ : 2,160 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 22 ตุลาคม 2563

82. วนอุทยานแก้วโกมล

 • ที่ตั้ง : จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • พื้นที่ : 214 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 30 ธันวาคม 2563

83. วนอุทยานไม้สักใหญ่

 • ที่ตั้ง : จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • พื้นที่ : 15,183 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 30 ธันวาคม 2563

84. วนอุทยานถ้ำธาราลอด

 • ที่ตั้ง : จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • พื้นที่ : 2,376 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 30 ธันวาคม 2563

85. วนอุทยานทุ่งบัวตอง

 • ที่ตั้ง : จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • พื้นที่ : 3,456 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 14 ตุลาคม 2563

86. วนอุทยานน้ำตกแม่ยวมหลวง

 • ที่ตั้ง : จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • พื้นที่ : 1,232 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 30 ธันวาคม 2563

87. วนอุทยานน้ำตกแม่สวรรค์น้อย

 • ที่ตั้ง : จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • พื้นที่ : 6,674 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 14 ตุลาคม 2563

88. วนอุทยานน้ำตกไม้ซางหนาม

 • ที่ตั้ง : จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • พื้นที่ : 5,567 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 14 ตุลาคม 2563

89. วนอุทยานน้ำตกกลอโค๊ะ

 • ที่ตั้ง : จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • พื้นที่ : 9,393 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 14 ตุลาคม 2563

90. วนอุทยานน้ำตกห้วยแม่แสด

 • ที่ตั้ง : จังหวัดตาก
 • พื้นที่ : 2,538 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 14 ตุลาคม 2563

91. วนอุทยานผาหินตั้ง

 • ที่ตั้ง : จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • พื้นที่ : 3,901 ไร่
 • ประกาศจัดตั้ง : 14 ตุลาคม 2563

แหล่งข้อมูล : สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วนอุทยานน้ำตกกำเปาะ จังหวัดชุมพร

วนอุทยาน (Forest Park) หมายถึง ป่าสงวนที่มีลักษณะธรรมชาติสวยงาม เช่น มีน้ำตก ถ้ำ และทางราชการได้เข้าไปปรับปรุงตกแต่งสถานที่และทิวทัศน์ให้สะดวกและสวยงาม เพื่อให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ปัจจุบันประเทศไทยมีวนอุทยานทั้งหมด 91 แห่ง มีพื้นที่รวมกันทั้งหมด 657,398 ไร่

วนอุทยานในประเทศไทยแยกรายจังหวัด มีดังนี้

 • จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง
 • จังหวัดกาฬสินธุ์ 3 แห่ง
 • จังหวัดขอนแก่น 2 แห่ง
 • จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง
 • จังหวัดเชียงราย 15 แห่ง
 • จังหวัดชุมพร 1 แห่ง
 • จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง
 • จังหวัดตรัง 2 แห่ง
 • จังหวัดตาก 4 แห่ง
 • จังหวัดนครสวรรค์ 2 แห่ง
 • จังหวัดน่าน 1 แห่ง
 • จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 4 แห่ง
 • จังหวัดพะเยา 2 แห่ง
 • จังหวัดพังงา 2 แห่ง
 • จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง
 • จังหวัดเพชรบูรณ์ 5 แห่ง
 • จังหวัดเพชรบุรี 2 แห่ง
 • จังหวัดพิจิตร 1 แห่ง
 • จังหวัดแพร่ 1 แห่ง
 • จังหวัดมหาสารคาม 2 แห่ง
 • จังหวัดมุกดาหาร 1 แห่ง
 • จังหวัดแม่ฮ่องสอน 9 แห่ง
 • จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง
 • จังหวัดลำพูน 1 แห่ง
 • จังหวัดเลย 6 แห่ง
 • จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง
 • จังหวัดสตูล 1 แห่ง
 • จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง
 • จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง
 • จังหวัดสุรินทร์ 2 แห่ง
 • จังหวัดสงขลา 1 แห่ง
 • จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง
 • จังหวัดอุตรดิตถ์ 3 แห่ง
 • จังหวัดอุทัยธานี 2 แห่ง
 • จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง
 • จังหวัดอุดรธานี 3 แห่ง
 • จังหวัดอำนาจเจริญ 1 แห่งSCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...