รหัสไปรษณีย์จังหวัดนครราชสีมา พร้อมที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัด

คำถาม ... รหัสไปรษณีย์จังหวัดนครราชสีมา มีหมายเลขอะไรบ้าง?

เฉลย ...
รหัสไปรษณีย์นครราชสีมามีทั้งหมด 32 หมายเลข ดังต่อไปนี้

รหัสไปรษณีย์
พื้นที่ให้บริการ
30000 อำเภอเมืองนครราชสีมา
30000 อำเภอเฉลิมพระเกียรติ เฉพาะตำบลหนองงูเหลือม
30004 อำเภอเมืองนครราชสีมา เฉพาะตำบลจอหอ
30110 อำเภอพิมาย
30120 อำเภอบัวลาย
30120 อำเภอบัวใหญ่
30130 อำเภอปากช่อง
30140 อำเภอสีคิ้ว
30150 อำเภอปักธงชัย
30150 อำเภอวังน้ำเขียว เฉพาะตำบลระเริง
30160 อำเภอโนนสูง
30170 อำเภอสูงเนิน
30180 อำเภอประทาย
30190 อำเภอโชคชัย
30210 อำเภอด่านขุนทด
30210 อำเภอเทพารักษ์
30220 อำเภอด่านขุนทด เฉพาะตำบลหนองไทร ตำบลบ้านแปรง
30220 อำเภอโนนไทย
30220 อำเภอพระทองคำ
30230 อำเภอจักราช
30230 อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
30240 อำเภอห้วยแถลง
30250 อำเภอครบุรี
30260 อำเภอคง
30270 อำเภอชุมพวง
30270 อำเภอลำทะเมนชัย
30270 อำเภอเมืองยาง
30280 อำเภอเมืองนครราชสีมา เฉพาะตำบลโคกกรวด
30280 อำเภอขามทะเลสอ
30290 อำเภอขามสะแกแสง
30310 อำเภอเมืองนครราชสีมา เฉพาะตำบลหนองไข่น้ำ ตำบลบ้านโพธิ์ ตำบลโคกสูง
30320 อำเภอปากช่อง เฉพาะตำบลพญาเย็น ตำบลกลางดง
30330 อำเภอเสิงสาง
30340 อำเภอสีคิ้ว เฉพาะตำบลลาดบัวขาว ตำบลคลองไผ่
30350 อำเภอบ้านเหลื่อม
30360 อำเภอโนนแดง
30370 อำเภอวังน้ำเขียว
30380 อำเภอสูงเนิน เฉพาะตำบลหนองตะไก้ นากลาง กุดจิก
30410 อำเภอหนองบุญมาก
30420 อำเภอโนนสูง เฉพาะตำบลธารปราสาท
30430 อำเภอสีดา
30440 อำเภอแก้งสนามนาง
30450 อำเภอปากช่อง เฉพาะตำบลหมูสี ตำบลหนองน้ำแดง ตำบลโป่งตาลอง และตำบลขนงพระ


ที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัดนครราชสีมา มี 32 แห่ง ดังนี้

ที่อยู่ : เลขที่ 371 ถนนอัษฎางค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044 251 352

ที่อยู่ : เลขที่ 191 หมู่ 9 ถนนนิเวศรัตน์ ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 30440
โทรศัพท์ : 044 339 048

ที่อยู่ : เลขที่ 7 หมู่ 2 ถนนโคกกรวด-โนนไทย ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280
โทรศัพท์ : 044 397 148

ที่อยู่ : เลขที่ 293 หมู่ 2 ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 30290
โทรศัพท์ : 044 385 045

ที่อยู่ : เลขที่ 212 หมู่ 11 ถนนบ้านวัด-เมืองคง ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260
โทรศัพท์ : 044 459 285

ที่อยู่ : เลขที่ 840 หมู่ 4 ถนนสุขาภิบาล 14 ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250
โทรศัพท์ : 044 448 212

ที่อยู่ : เลขที่ 83 หมู่ 4 ถนนเทศบาล 1 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
โทรศัพท์ : 044 399 214

ที่อยู่ : เลขที่ 489 หมู่ 1 ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 30270
โทรศัพท์ : 044 477 304

ที่อยู่ : เลขที่ 350 หมู่ 1 ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190
โทรศัพท์ : 044 491 210

ที่อยู่ : เลขที่ 404 หมู่ 2 ถนนสีคิ้ว-ชัยภูมิ ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210
โทรศัพท์ : 044 389 028

ที่อยู่ : เลขที่ 193 หมู่ 15 ถนนเจนจบทิศ ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 30360
โทรศัพท์ : 044 475 061

ที่อยู่ : เลขที่ 556 หมู่ 1 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220
โทรศัพท์ : 044 381 177

ที่อยู่ : เลขที่ 144 ถนนสำราญราษฎร์ ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160
โทรศัพท์ : 044 379 186

ที่อยู่ : เลขที่ 289 หมู่ 12 ถนนมิตรภาพ ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30420
โทรศัพท์ : 044 201 124

ที่อยู่ : เลขที่ 45 ถนนรถไฟ 1 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120
โทรศัพท์ : 044 461 611

ที่อยู่ : เลขที่ 173 หมู่ 2 ตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา 30350
โทรศัพท์ : 044 387 105

ที่อยู่ : เลขที่ 255 หมู่ 16 ถนนเทศบาล 17 ตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180
โทรศัพท์ : 044 479 166

ที่อยู่ : เลขที่ 259 หมู่ 11 ถนนสืบศิริ ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ : 044 441 140

ที่อยู่ : เลขที่ 50 หมู่ 9 ถนนมิตรภาพ ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30320
โทรศัพท์ : 044 361 456

ที่อยู่ : เลขที่ 731 ถนนมิตรภาพ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130
โทรศัพท์ : 044 311 756

ที่อยู่ : เลขที่ 123 ถนนวนปรางค์ ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110
โทรศัพท์ : 044 471 342

ที่อยู่ : เลขที่ 295/1-2 หมู่ 1 ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 30370
โทรศัพท์ : 044 228 028

ที่อยู่ : เลขที่ 186/6 หมู่ 16 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140
โทรศัพท์ : 044 411 209

ที่อยู่ : เลขที่ 277 หมู่ 1 ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340
โทรศัพท์ : 044 323 211

ที่อยู่ : เลขที่ 200 หมู่ 1 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 30430
โทรศัพท์ : 044 329 084

ที่อยู่ : เลขที่ 23/1 หมู่ 4 ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30380
โทรศัพท์ : 044 335 125

ที่อยู่ : เลขที่ 688 หมู่ 11 ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170
โทรศัพท์ : 044 419 201

ที่อยู่ : เลขที่ 4 หมู่ 3 ถนนเสิงสาง-หนองกี่ ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
โทรศัพท์ : 044 457 230

ที่อยู่ : เลขที่ 340 หมู่ 1 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 30410
โทรศัพท์ : 044 490 068

ที่อยู่ : เลขที่ 454 ถนนราษฎร์บูรณะ ตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240
โทรศัพท์ : 044 391 187

31. ที่ทำการไปรษณีย์จอหอ
ที่อยู่ : เลขที่ 223/1 หมู่ 3 ถนนมิตรภาพ ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30310
โทรศัพท์ : 044 371 547

ที่อยู่ : เลขที่ 44 หมู่ 6 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2090 ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30450
โทรศัพท์ : 044 936 365

---------------------------------------------------------------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ