ที่ทำการไปรษณีย์กุดจิก จังหวัดนครราชสีมา

 


ที่ทำการไปรษณีย์กุดจิก (ปณ. กุดจิก)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์กุดจิก (KUT CHIK POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 23/1 หมู่ 4 ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30380
โทรศัพท์ : 044 335 125
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 3 (ปข.3)
รหัสไปรษณีย์ : 30380

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์กุดจิก


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง