ที่ทำการไปรษณีย์โนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

 


ที่ทำการไปรษณีย์โนนไทย (ปณ. โนนไทย)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์โนนไทย (NON THAI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 556 หมู่ 1 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220
โทรศัพท์ : 044 381 177
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 3 (ปข.3)
รหัสไปรษณีย์ : 30220

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลด่านจาก อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลมะค่า อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลสายออ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลมาบกราด อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลสระพระ อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ ที่ทำการไปรษณีย์โนนไทยที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง