อัตราค่าบริการ EMS ไปรษณีย์ไทย

EMS (Express Mail Service) หรือ บริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ เป็นบริการที่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดให้บริการส่งจดหมายและพัสดุแบบเร่งด่วน ซึ่งผู้รับสามารถได้รับพัสดุนั้นในวันถัดไป (ขึ้นอยู่กับระยะทาง) สามารถฝากส่งได้สูงถึง 20 กิโลกรัมต่อชิ้นด้วยระบบการจัดส่งพิเศษที่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ เป็นบริการที่ให้ความสะดวกกับผู้บริโภคและการค้าขายออนไลน์เป็นอย่างมากในราคาที่ไม่แพงจนเกินไป พร้อมทั้งระบบการตรวจสอบสถานะผ่านมือถือ โดยคิดค่าบริการตามน้ำหนักของพัสดุในอัตราเดียวทั่วประเทศ


อัตราค่าบริการ EMS

น้ำหนัก
ค่าบริการ (บาท)
ไม่เกิน 20 กรัม32
21-100 กรัม37
101-250 กรัม42
250-500 กรัม52
501-1,000 กรัม (ไม่เกิน 1 กิโลกรัม)67
1,000-1,500 กรัม (ไม่เกิน 1.5 กิโลกรัม)82
1,501-2,000 กรัม (ไม่เกิน 2 กิโลกรัม)97
2,001-2,500 กรัม (ไม่เกิน 2.5 กิโลกรัม)122
2,501-3,000 กรัม (ไม่เกิน 3 กิโลกรัม)132
3,001-3,500 กรัม (ไม่เกิน 3.5 กิโลกรัม)142
3,501-4,000 กรัม (ไม่เกิน 4 กิโลกรัม) 152
4,001-4,500 กรัม (ไม่เกิน 4.5 กิโลกรัม)162
4,501-5,000 กรัม (ไม่เกิน 5 กิโลกรัม)172
5,001-5,500 กรัม (ไม่เกิน 5.5 กิโลกรัม)192
5,501-6,000 กรัม (ไม่เกิน 6 กิโลกรัม)212
6,001-6,500 กรัม (ไม่เกิน 6.5 กิโลกรัม)232
6,501-7,000 กรัม (ไม่เกิน 7 กิโลกรัม)252
7,001-7,500 กรัม (ไม่เกิน 7.5 กิโลกรัม)272
7,501-8,000 กรัม (ไม่เกิน 8 กิโลกรัม)292
8,001-8,500 กรัม (ไม่เกิน 8.5 กิโลกรัม)312
8,501-9,000 กรัม (ไม่เกิน 9 กิโลกรัม)332
9,001-9,500 กรัม (ไม่เกิน 9.5 กิโลกรัม)352
9,501-10,000 กรัม (ไม่เกิน 10 กิโลกรัม)372
10,001-11,000 กรัม (ไม่เกิน 11 กิโลกรัม)452
11,001-12,000 กรัม (ไม่เกิน 12 กิโลกรัม)492
12,001-13,000 กรัม (ไม่เกิน 13 กิโลกรัม)507
13,001-14,000 กรัม (ไม่เกิน 14 กิโลกรัม)522
14,001-15,000 กรัม (ไม่เกิน 15 กิโลกรัม)537
15,001-16,000 กรัม (ไม่เกิน 16 กิโลกรัม)552
16,001-17,000 กรัม (ไม่เกิน 17 กิโลกรัม)567
17,001-18,000 กรัม (ไม่เกิน 18 กิโลกรัม)582
18,001-19,000 กรัม (ไม่เกิน 19 กิโลกรัม)597
19,001-20,000 กรัม (ไม่เกิน 20 กิโลกรัม)612

หมายเหตุ อัตราค่าบริการนี้เป็นค่าบริการมาตรฐาน ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามโปรโมชั่นของแต่ละช่วงเวลา

อัตราชดใช้ค่าเสียหาย / ประกันความเสียหาย
การชดใช้ค่าเสียหายในกรณีสูญหาย/เสียหายระหว่างการจัดส่งทางไปรษณีย์ตามมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกิน 2,000 บาท/ชิ้น ทั้งนี้สามารถซื้อประกันเพิ่มได้สูงสุดถึง 50,000 บาท

การให้บริการ
สามารถใช้บริการได้ทุกที่ทำการไปรษณีย์ จันทร์-ศุกร์ 8.30-16.30 น. และวันเสาร์ 9.00-12.00 น. ปิดทำการวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ระยะเวลาจัดส่งถึงมือผู้รับ
  • ต้นทางและปลายทางในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล (นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ) ภายใน 1 วันทำการ นับถัดจากวันที่ฝากส่ง
  • ต้นทางและปลายทางในพื้นที่ภูมิภาคเดียวกัน ภายใน 1 วันทำการ นับถัดจากวันที่ฝากส่ง
  • ระหว่างพื้นที่กรุงเทพฯ/ปริมณฑล และพื้นที่ภูมิภาค ภายใน 1 วันทำการ นับถัดจากวันที่ฝากส่ง
  • ระหว่างพื้นที่ภูมิภาค (ข้ามภาค) ภายใน 2 วันทำการ นับถัดจากวันที่ฝากส่ง
ยกเว้น
นอกจากนี้ไปรษณีย์ไทยยังให้บริการส่ง EMS ระหว่างประเทศ ไปยังจุดหมายปลายทางต่าง ๆ ทั่วโลก โดยสามารถตรวจสอบค่าบริการได้ที่ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศอย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ