ที่ทำการไปรษณีย์จักราช จังหวัดนครราชสีมา

 


ที่ทำการไปรษณีย์จักราช (ปณ. จักราช)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์จักราช (CHAKKARAT POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 83 หมู่ 4 ถนนเทศบาล 1 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
โทรศัพท์ : 044 399 214
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 3 (ปข.3)
รหัสไปรษณีย์ : 30230

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลทองหลาง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลหินโคน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลช้างทอง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลพระพุทธ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์จักราช


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง