ที่ทำการไปรษณีย์ขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

 


ที่ทำการไปรษณีย์ขามสะแกแสง (ปณ. ขามสะแกแสง)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ขามสะแกแสง (KHAM SAKAESAENG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 293 หมู่ 2 ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 30290
โทรศัพท์ : 044 385 045
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 3 (ปข.3)
รหัสไปรษณีย์ : 30290

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลชีวึก อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์ขามสะแกแสง


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง