ที่ทำการไปรษณีย์แก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

 


ที่ทำการไปรษณีย์แก้งสนามนาง (ปณ. แก้งสนามนาง)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์แก้งสนามนาง (KAENG SANAM NANG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 191 หมู่ 9 ถนนนิเวศรัตน์ ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 30440
โทรศัพท์ : 044 339 048
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 3 (ปข.3)
รหัสไปรษณีย์ : 30440

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลโนนสำราญ อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลสีสุก อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์แก้งสนามนาง


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง