ที่ทำการไปรษณีย์สีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

 


ที่ทำการไปรษณีย์สีคิ้ว (ปณ. สีคิ้ว)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์สีคิ้ว (SIKHIO POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 186/6 หมู่ 16 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140
โทรศัพท์ : 044 411 209
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 3 (ปข.3)
รหัสไปรษณีย์ : 30140

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลกฤษณา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์สีคิ้ว


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง