ที่ทำการไปรษณีย์วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

 


ที่ทำการไปรษณีย์วังน้ำเขียว (ปณ. วังน้ำเขียว)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์วังน้ำเขียว (WANG NAM KHIAO POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 295/1-2 หมู่ 1 ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 30370
โทรศัพท์ : 044 228 028
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 3 (ปข.3)
รหัสไปรษณีย์ : 30370

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์วังน้ำเขียว


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง