ที่ทำการไปรษณีย์คง จังหวัดนครราชสีมา

 


ที่ทำการไปรษณีย์คง (ปณ. คง)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์คง (KHONG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 212 หมู่ 11 ถนนบ้านวัด-เมืองคง ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260
โทรศัพท์ : 044 459 285
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 3 (ปข.3)
รหัสไปรษณีย์ : 30260

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลดอนใหญ่ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลตาจั่น อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลโนนเต็ง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลบ้านปรางค์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลหนองบัว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์คง


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง