ที่ทำการไปรษณีย์ประทาย จังหวัดนครราชสีมา

 


ที่ทำการไปรษณีย์ประทาย (ปณ. ประทาย)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ประทาย (PRATHAI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 255 หมู่ 16 ถนนเทศบาล 17 ตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180
โทรศัพท์ : 044 479 166
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 3 (ปข.3)
รหัสไปรษณีย์ : 30180

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลกระทุ่มราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลโคกกลาง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลตลาดไทร อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลนางรำ อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลวังไม้แดง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลหนองค่าย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์ประทาย


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง