ที่ทำการไปรษณีย์ด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

 


ที่ทำการไปรษณีย์ด่านขุนทด (ปณ. ด่านขุนทด)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ด่านขุนทด (DAN KHUN THOT POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 404 หมู่ 2 ถนนสีคิ้ว-ชัยภูมิ ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210
โทรศัพท์ : 044 389 028
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 3 (ปข.3)
รหัสไปรษณีย์ : 30210

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลด่านใน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลสระจรเข้ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลหนองบัวละคร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลวังยายทอง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์ด่านขุนทด


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง