ที่ทำการไปรษณีย์ปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

 


ที่ทำการไปรษณีย์ปักธงชัย (ปณ. ปักธงชัย)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ปักธงชัย (PAK THONG CHAI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 259 หมู่ 11 ถนนสืบศิริ ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ : 044 441 140
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 3 (ปข.3)
รหัสไปรษณีย์ : 30150

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลโคกไทย อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลงิ้ว อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลดอน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลนกออก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลบ่อปลาทอง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลภูหลวง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลลำนางแก้ว อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลสุขเกษม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลระเริง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์ปักธงชัย


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง