ที่ทำการไปรษณีย์โนนแดง | ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แผนที่ และเวลาทำการ

 


ที่ทำการไปรษณีย์โนนแดง (ปณ. โนนแดง)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์โนนแดง (NON DAENG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 193 หมู่ 15 ถนนเจนจบทิศ ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 30360
โทรศัพท์ : 044 475 061
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 3 (ปข.3)
รหัสไปรษณีย์ : 30360

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลดอนยาวใหญ่ อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลสำพะเนียง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์โนนแดง


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียงอย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ