ที่ทำการไปรษณีย์บัวใหญ่ | ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แผนที่ และเวลาทำการ

 


ที่ทำการไปรษณีย์บัวใหญ่ (ปณ. บัวใหญ่)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บัวใหญ่ (BUA YAI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 45 ถนนรถไฟ 1 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120
โทรศัพท์ : 044 461 611
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 3 (ปข.3)
รหัสไปรษณีย์ : 30120

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลโนนจาน อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลหนองหว้า อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลโนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลหนองบัวสะอาด อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์บัวใหญ่


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียงอย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ