รหัสไปรษณีย์จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัด

คำถาม ... รหัสไปรษณีย์จังหวัดนครศรีธรรมราช มีหมายเลขอะไรบ้าง?

เฉลย ...
รหัสไปรษณีย์นครศรีธรรมราชมีทั้งหมด 25 หมายเลข ดังต่อไปนี้

รหัสไปรษณีย์
พื้นที่ให้บริการ
80000 อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
80000 อำเภอพระพรหม
80110 อำเภอทุ่งสง
80120 อำเภอสิชล
80130 อำเภอจุฬาภรณ์
80130 อำเภอร่อนพิบูลย์
80140 อำเภอปากพนัง
80150 อำเภอฉวาง เฉพาะตำบลไสหร้า ตำบลฉวาง หมู่ 1-7 ตำบลนากะชะ หมู่ 1-2 ตำบลนาแว หมู่ 7 ตำบลไม้เรียง หมู่ 4, 6-7
80160 อำเภอท่าศาลา
80160 อำเภอนบพิตำ
80170 อำเภอหัวไทร
80180 อำเภอจุฬาภรณ์ เฉพาะตำบลบ้านควนมุด ตำบลบ้านชะอวด
80180 อำเภอชะอวด
80190 อำเภอเฉลิมพระเกียรติ เฉพาะตำบลเชียรเขา ตำบลสวนหลวง
80190 อำเภอเชียรใหญ่
80210 อำเภอขนอม
80220 อำเภอช้างกลาง เฉพาะตำบลช้างกลาง หมู่ 8, 16
80220 อำเภอนาบอน
80230 อำเภอลานสกา
80240 อำเภอทุ่งใหญ่
80250 อำเภอฉวาง เฉพาะตำบลจันดี ตำบลละอาย ตำบลฉวาง หมู่ 8
80250 อำเภอช้างกลาง
80250 อำเภอนาบอน เฉพาะตำบลแก้วแสน หมู่ 3-4
80260 อำเภอฉวาง
80260 อำเภอถ้ำพรรณรา
80270 อำเภอพิปูน
80280 อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช เฉพาะตำบลกำแพงเซา ตำบลท่างิ้ว ตำบลนาทราย
80290 อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช เฉพาะตำบลท่าเรือ
80290 อำเภอเฉลิมพระเกียรติ เฉพาะตำบลดอนตรอ ตำบลทางพูน หมู่ 1-2, 6
80310 อำเภอทุ่งสง เฉพาะตำบลกะปาง ตำบลที่วัง หมู่ 3-4, 11 ตำบลเขาโร หมู่ 5
80320 อำเภอพรหมคีรี
80330 อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช เฉพาะตำบลบางจาก
80330 อำเภอปากพนัง เฉพาะตำลเกาะทวด ตำบลคลองน้อย ตำบลชะเมา
80340 อำเภอสิชล เฉพาะตำบลเสาเภา
80350 อำเภอเฉลิมพระเกียรติ เฉพาะตำบลทางพูน หมู่ 3-5
80350 อำเภอร่อนพิบูลย์ เฉพาะตำบลเสาธง ตำบลหินตก
80360 อำเภอบางขัน


ที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัดนครศรีธรรมราช มี 24 แห่ง ดังนี้

ที่อยู่ : เลขที่ 724/5 ถนนราชดำเนิน ตำบลคลัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ : 075 358 525

ที่อยู่ : เลขที่ 95 หมู่ 3 ถนนอัครวิถี ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80210
โทรศัพท์ : 075 529 497

ที่อยู่ : เลขที่ 342/5 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80130
โทรศัพท์ : 075 441 150

ที่อยู่ : เลขที่ 26 หมู่ 1 ถนนอรุณประชา ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180
โทรศัพท์ : 075 381 323

ที่อยู่ : เลขที่ 214/1-2 หมู่ 3 ถนนพันธุนะ ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260
โทรศัพท์ : 075 481 265

ที่อยู่ : เลขที่ 1/8 หมู่ 2 ตำบลจันดี อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250
โทรศัพท์ : 075 486 310

ที่อยู่ : เลขที่ 423-423/1 หมู่ 2 ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80150
โทรศัพท์ : 075 481 124

ที่อยู่ : เลขที่ 20 หมู่ 1 ตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80190
โทรศัพท์ : 075 386 043

ที่อยู่ : เลขที่ 62/1 หมู่ 2 ถนนนครศรีธรรมราช-เชียรใหญ่ ตำบลทางพูน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80290
โทรศัพท์ : 075 366 348

ที่อยู่ : เลขที่ 163 หมู่ 9 ถนนเพชรเกษม ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80350
โทรศัพท์ : 075 497 041

ที่อยู่ : เลขที่ 408/4 หมู่ 11 ถนนเทศบาล 8 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220
โทรศัพท์ : 075 491 170

ที่อยู่ : เลขที่ 151/7 หมู่ 1 ถนนศุภโยคพัฒนา ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
โทรศัพท์ : 075 521 089

ที่อยู่ : เลขที่ 228 หมู่ 11 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80310
โทรศัพท์ : 075 495 008

ที่อยู่ : เลขที่ 80 ถนนชัยชุมพล ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
โทรศัพท์ : 075 411 550

ที่อยู่ : เลขที่ 357 หมู่ 1 ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360
โทรศัพท์ : 075 371 116

ที่อยู่ : เลขที่ 91 หมู่ 6 ตำบลบางจาก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330
โทรศัพท์ : 075 399 555

ที่อยู่ : เลขที่ 012 ซอยไปรษณีย์ ถนนชายน้ำ ตำบลปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140
โทรศัพท์ : 075 517 013

ที่อยู่ : เลขที่ 176/5 หมู่ 1 ซอยบ้านนอกท่า ถนนนครศรีธรรมราช-นบพิตำ ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 80320
โทรศัพท์ : 075 396 043

ที่อยู่ : เลขที่ 237 หมู่ 1 ตำบลพิปูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270
โทรศัพท์ : 075 499 009

ที่อยู่ : เลขที่ 35/12 หมู่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
โทรศัพท์ : 075 392 080

ที่อยู่ : เลขที่ 271 หมู่ 1 ถนนกระโรม ตำบลเขาแก้ว อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80230
โทรศัพท์ : 075 391 043

ที่อยู่ : เลขที่ 91/1 หมู่ 5 ถนนสุขาภิบาล 3 ตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 80120
โทรศัพท์ : 075 536 255

ที่อยู่ : เลขที่ 45/3 หมู่ 5 ตำบลเสาเภา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 80340
โทรศัพท์ : 075 367 264

ที่อยู่ : เลขที่ 50 หมู่ 3 ถนนอนุสรณ์ ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 80170
โทรศัพท์ : 075 389 438

---------------------------------------------------------------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ