ที่ทำการไปรษณีย์สีดา จังหวัดนครราชสีมา

 


ที่ทำการไปรษณีย์สีดา (ปณ. สีดา)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์สีดา (SIDA POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 200 หมู่ 1 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 30430
โทรศัพท์ : 044 329 084
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 3 (ปข.3)
รหัสไปรษณีย์ : 30430

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 19.00 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์สีดา


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง