ที่ทำการไปรษณีย์เสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

 


ที่ทำการไปรษณีย์เสิงสาง (ปณ. เสิงสาง)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์เสิงสาง (SOENG SANG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 4 หมู่ 3 ถนนเสิงสาง-หนองกี่ ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
โทรศัพท์ : 044 457 230
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 3 (ปข.3)
รหัสไปรษณีย์ : 30330

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลบ้านราษฎร์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลสุขไพบูลย์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์เสิงสาง


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง