ที่ทำการไปรษณีย์ขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

 


ที่ทำการไปรษณีย์ขามทะเลสอ (ปณ. ขามทะเลสอ)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ขามทะเลสอ (KHAM THALE SO POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 7 หมู่ 2 ถนนโคกกรวด-โนนไทย ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280
โทรศัพท์ : 044 397 148
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 3 (ปข.3)
รหัสไปรษณีย์ : 30280

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลโป่งแดง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์ขามทะเลสอ


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง