ที่ทำการไปรษณีย์สูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

 


ที่ทำการไปรษณีย์สูงเนิน (ปณ. สูงเนิน)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์สูงเนิน (SUNG NOEN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 688 หมู่ 11 ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170
โทรศัพท์ : 044 419 201
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 3 (ปข.3)
รหัสไปรษณีย์ : 30170

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลโค้งยาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลบุ่งขี้เหล็ก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์สูงเนิน


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง