ที่ทำการไปรษณีย์โชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

 


ที่ทำการไปรษณีย์โชคชัย (ปณ. โชคชัย)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์โชคชัย (CHOK CHAI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 350 หมู่ 1 ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190
โทรศัพท์ : 044 491 210
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 3 (ปข.3)
รหัสไปรษณีย์ : 30190

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลท่าลาดขาว อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลพลับพลา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์โชคชัย


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง