ที่ทำการไปรษณีย์บ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมาที่ทำการไปรษณีย์บ้านเหลื่อม (ปณ. บ้านเหลื่อม)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บ้านเหลื่อม (BAN LUEAM POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 173 หมู่ 2 ตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา 30350
โทรศัพท์ : 044 387 105
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 3 (ปข.3)
รหัสไปรษณีย์ : 30350

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลโคกกระเบื้อง อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลวังโพธิ์ อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์บ้านเหลื่อม


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง