ที่ทำการไปรษณีย์หนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

 


ที่ทำการไปรษณีย์หนองบุญมาก (ปณ. หนองบุญมาก)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์หนองบุญมาก (NONG BUNMAK POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 340 หมู่ 1 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 30410
โทรศัพท์ : 044 490 068
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 3 (ปข.3)
รหัสไปรษณีย์ : 30410

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลไทยเจริญ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลบ้านใหม่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลหนองบุนนาก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์หนองบุญมาก


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง