ที่ทำการไปรษณีย์ตลาดแค จังหวัดนครราชสีมาที่ทำการไปรษณีย์ตลาดแค (ปณ. ตลาดแค)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ตลาดแค (TALAT KHAE POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 289 หมู่ 12 ถนนมิตรภาพ ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30420
โทรศัพท์ : 044 201 124
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 3 (ปข.3)
รหัสไปรษณีย์ : 30420

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์ตลาดแค


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง