อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 14 ถนนเพชรมาตุคลา ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 30230
โทรศัพท์ : 044 321 471

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเฉลิมพระเกียรติ


การปกครอง : อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มี 5 ตำบล 61 หมู่บ้าน
1. ตำบลช้างทอง    มี 8 หมู่บ้าน
2. ตำบลท่าช้าง    มี 15 หมู่บ้าน
3. ตำบลพระพุทธ    มี 12 หมู่บ้าน
4. ตำบลหนองงูเหลือม    มี 15 หมู่บ้าน
5. ตำบลหนองยาง    มี 10 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 6 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 5 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลท่าช้าง
2. องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทอง
3. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
4. องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ
5. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
6. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
30230    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์จักราช
30000    เฉพาะตำบลหนองงูเหลือม รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์นครราชสีมา

พื้นที่ : 254.10 ตารางกิโลเมตร
ประชากร :  คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เมืองไก่ย่าง ช้างสี่งา พาล่องแพ แลไทรงาม ลือนามสนามบิน

พิกัด
15°0′18″N 102°16′18″E

แผนที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ