ที่ทำการไปรษณีย์คลองไผ่ จังหวัดนครราชสีมา

 


ที่ทำการไปรษณีย์คลองไผ่ (ปณ. คลองไผ่)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์คลองไผ่ (KHLONG PHAI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 277 หมู่ 1 ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340
โทรศัพท์ : 044 323 211
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 3 (ปข.3)
รหัสไปรษณีย์ : 30340

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์คลองไผ่


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง