ที่ทำการไปรษณีย์ครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

 


ที่ทำการไปรษณีย์ครบุรี (ปณ. ครบุรี)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ครบุรี (KHON BURI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 840 หมู่ 4 ถนนสุขาภิบาล 14 ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250
โทรศัพท์ : 044 448 212
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 3 (ปข.3)
รหัสไปรษณีย์ : 30250

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลครบุรีใต้ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลเฉลียง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลตะแบกบาน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลบ้านใหม่ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลมาบตะโกเอน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลลำเพียก อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลสระว่านพระยา อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลอรพิมพ์ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์ครบุรี


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง