ที่ทำการไปรษณีย์พิมาย จังหวัดนครราชสีมา

 


ที่ทำการไปรษณีย์พิมาย (ปณ. พิมาย)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์พิมาย (PHIMAI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 123 ถนนวนปรางค์ ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110
โทรศัพท์ : 044 471 342
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 3 (ปข.3)
รหัสไปรษณีย์ : 30110

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลกระชอน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลธารละหลอด อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์พิมาย


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง