ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

 


ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยแถลง (ปณ. ห้วยแถลง)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยแถลง (HUAI THALAENG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 454 ถนนราษฎร์บูรณะ ตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240
โทรศัพท์ : 044 391 187
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 3 (ปข.3)
รหัสไปรษณีย์ : 30240

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลกงรถ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลตะโก อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลทับสวาย อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลเมืองพลับพลา อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลหลุ่งประดู่ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลห้วยแคน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์ห้วยแถลง


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง