ที่ทำการไปรษณีย์นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

 


ที่ทำการไปรษณีย์นครราชสีมา (ปณ. นครราชสีมา)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์นครราชสีมา (NAKHON RATCHASIMA POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 371 ถนนอัษฎางค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044 251 352
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 3 (ปข.3)
รหัสไปรษณีย์ : 30000

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลพลกรัง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลพุดซา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลมะเริง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลสีมุม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลหนองจะบก อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : 09.00 - 12.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : 09.00 - 12.00 น.

แผนที่ไปรษณีย์นครราชสีมา


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง